Novosti

Računovodstvene novosti

Ožujak 2016.

Predujmovi poreza na dobit koji se priznaju u 2015.godini

Rok za podnošenje obrasca poreza na dobit za 2015.godinu koja završava na dan 31.prosinca 2015 godine je 30.travnja 2016.

U obrascu Poreza na dobit pod rednim brojem 56. iskazuju se ukupno uplaćeni predujmovi poreza na dobit za 2015.godinu koji su uplaćeni do 4. veljače 2016., pod uvjetom da porezni obveznik nema nepodmirenih obveza poreza na dobitak po osnovi duga, kao i kamata iz prethodnih razdoblja.

Izvor www.porezna-uprava.hr

Energetsko certificiranje – ukidanje obveze

Pravilnikom o energetskom pregledu zgrade i energetskom certificiranju (Nar. nov., broj 48/14., 150/14., 133/15. i 22/16.) ukida se obveza energetskog certificiranja za pružatelje usluga smještaja. Navedeno se odnosi na certificiranje objekata koji se pružaju u ugostiteljskim uslugama smještaja kao što su apartmani i kuće za odmor. Navedeno se primjenjuje od 19.ožujka 2016.

Izvor: www.nn.hr

Mjesečni predujam za plaćanje turističke članarine

Temeljem Zakona o izmjenama Zakona o članarinama u turističkim zajednicama(Narodne novine broj 110/15) smanjene su stope za obračun turističke članarine. Konačni obračun za 2015 godinu utvrđuje se prema stopama koje su bile na snazi do dana 31.prosinca 2015 godine. Mjesečni predujam za 2016 godinu koji se iskazuje u obrascu TZ u broj VII. Mjesečni predujam za naredno razdoblje potrebno je pomnožiti s 0,84 za djelatnost trgovine ili sa 0,85 za ostale djelatnosti, kako bi se smanjili predujmovi za 2016 godinu.

Izvor: www.nn.hr broj 110/15

Prosječna mjesečna bruto i neto isplaćena plaća isplaćena u RH

Državni zavod za statistiku objavio je prosječnu mjesečnu isplaćenu neto bruto i neto plaću po zaposlenome u pravnim osobama Republike Hrvatske u 2015. Prosječna mjesečna isplaćena neto-plaća po zaposlenome u pravnim osobama Republike Hrvatske za 2015. iznosila je 5.711 kuna.
Prosječna mjesečna bruto plaća po zaposlenome u pravnim osobama Republike Hrvatske za 2015 po zaposlenome iznosila je 8.055 kuna.

Izvor: www.nn.hr broj 22/2016

Obračun spomeničke rente za 2015. i obrazac SR

Nastavno na čl. 114.a Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (Narodne novine br. 69/99. do 152/14.) spomeničku rentu plaćaju fizičke i pravne osobe koje obavljaju sljedeće djelatnosti prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti:

  • 46.35 Trgovina na veliko duhanskim proizvodima,
  • 46.45 Trgovina na veliko parfemima i kozmetikom,
  • 47.26 Trgovina na malo duhanskim proizvodima u specijaliziranim prodavaonicama,
  • 61. Telekomunikacije (osim održavanja komunikacijske mreže i prijenosa radijskog i
    televizijskog programa),
  • 64.1 Novčarsko posredovanje,
  • 66.1 Pomoćne djelatnosti kod financijskih usluga, osim osiguranja i mirovinskih fondova,
  • 92.00 Djelatnosti kockanja i klađenja.

Spomenička renta plaća se po stopi od 0,05%. Osnovica za obračun spomeničke rente je ukupni prihod ostvaren obavljanjem navedenih djelatnosti.

Izvor: www.nn.hr 69/99,152/14

Korisni linkovi

Narodne novine

Ministarstvo financija - Porezna uprava

MIŠLJENJA hr

Državni zavod za statistiku - Republika Hrvatska

Hrvatska gospodarska komora

FINA 

Hrvatska narodna banka

www.nn.hr

www.mfin.hr

www.misljenja.hr

www.dzs.hr

www.hgk.hr

www.fina.hr

www.hnb.hr

 

Je li Vam ovo bilo korisno?