Novosti

Računovodstvene novosti

Studeni 2015.

Novosti za poslodavce koji ne isplaćuju plaće ili ih ne isplaćuju u zakonskom roku

Od 1. rujna 2015. primjenjuju se nova pravila za poslodavce koji ne isplaćuju plaće ili ih ne isplaćuju u propisanom zakonskom roku.

Izmjenama u Zakonu o osiguranju potraživanja radnika u slučaju stečaja poslodavca uvodi se postupak koji provode poslodavci ako nisu isplatili plaću u cijelosti do zadnjeg dana u mjesecu za prethodni mjesec, a njihovim se radnicima omogućava isplata minimalne plaće iz sredstava državnog proračuna putem Agencije za osiguranje radničkih potraživanja u slučaju stečaja poslodavca.

Izmjene Zakona o osiguranju potraživanja radnika u slučaju stečaja poslodavca (Nar. nov., br. 86/08.– 82/15., Zakon o osiguranju potraživanja radnika) su stupile na snagu 1. rujna ove godine.

Izvor www.nn.hr broj 32/15, 82/15,102/15

Novi obrasci za isplaćenu i neisplaćenu plaću i naknadu plaće

Od 01.listopada 2015.godine objavljen je izmijenjen Pravilnik o sadržaju obračuna plaće, naknade plaće ili otpremnine (NN 102/15).

Najnovijim izmjenama objavljen je novi obrazac o obračunu plaće i naknade plaće obrazac IP1 te obrazac obračuna neisplaćene plaće i naknade plaće NP1.

Bitna odrednica o kojoj poslodavci moraju voditi brigu je da je obrazac NP1 ovršna isprava dok obrazac IP1 sadržava podatke koji radniku služe kao informacija o načinu obračuna plaće i javnih davanja.
Izmjenama Pravilnika u članku 7. propisano je ako poslodavac na dan dospjelosti u cijelosti ne isplati plaću ili naknadu plaće, dužan je radniku uručiti dva obračuna : obrazac IP1 i obrazac NP1.
Prema propisima iz članka 9. Pravilnika obrazac IP1 nema obavezujući oblik već obavezujući sadržaj, a obrazac NP1 prema izmjenama Pravilnika ima strogo propisani oblik i sadržaja.

Izvor www.nn.hr broj 102/15

Izmjena Zakona o članarinama u turističkim zajednicama

Hrvatski sabor je 01.listopada 2015.godine donio Odluku o proglašenju zakona o izmjenama zakona o članarinama u turističkim zajednicama.

U Zakonu o članarinama u turističkim zajednicama (»Narodne novine«, br. 152/08. i 88/10.) članak 9. mijenja se i glasi:
»Obveznici plaćanja članarine iz članka 4. ovoga Zakona plaćaju članarinu po sljedećim stopama:

 

A

B

C

D

Prva skupina

0,1700

0,1564

0,1360

0,1224

Druga skupina

0,1360

0,1224

0,1020

0,0884

Treća skupina

0,1020

0,0884

0,0680

0,0544


Članak 10. mijenja se i glasi:
»Obveznici plaćanja članarine iz članka 5. ovoga Zakona plaćaju članarinu po sljedećim stopama:

 

A

B

C

D

Prva skupina

0,0340

0,0326

0,0292

0,0272

Druga skupina

0,0272

0,0258

0,0238

0,0224

Treća skupina

0,0204

0,0190

0,0170

0,0156

Četvrta skupina

0,0136

0,0088

0,0068

0,0068

Zakon stupa na snagu 01.Siječnja 2016.godine
 
Izvor www.nn.hr broj 110/15

Nova eskontna stopa HNB-a

Pogledajte: Porezne novosti, studeni 2015. - Nova eskontna stopa HNB-a i njen utjecaj na zajmove između povezanih osoba

Smanjenje stope poreza na potrošnju u Gradu Zagrebu

U Gradu Zagrebu smanjuje se stopa poreza na potrošnju s 3% na 2%. Objava u NN br. 121. od 4. studenoga Odlukom o izmjenama i dopunama Odluke o gradskim porezima i o prirezu poreza na dohodak (Grad Zagreb). Sukladno članku 1. te Odluke kojim se mijenja dosadašnji čl. 14. izvornog teksta Odluke stopa poreza na potrošnju se određuje u visini od 2%.
Od 1. siječnja 2016. obveznici poreza na potrošnju za alkoholna i bezalkoholna pića će plaćati taj porez po stopi od 2% i iskazivati u obrascu PP-MI-PO kao i do sada na jednaki način i u jednakim rokovima (do 20. u mjesecu za prethodni mjesec).

Izvor www.nn.hr broj 121/15

Korisni linkovi

Narodne novine

Ministarstvo financija - Porezna uprava

MIŠLJENJA hr

Državni zavod za statistiku - Republika Hrvatska

Hrvatska gospodarska komora

FINA 

Hrvatska narodna banka

www.nn.hr

www.mfin.hr

www.misljenja.hr

www.dzs.hr

www.hgk.hr

www.fina.hr

www.hnb.hr

 

Je li Vam ovo bilo korisno?