Central European CFO Survey 2018

Deloitteova istraživanja

Ispitivanje stavova financijskih direktora u Srednjoj Europi za 2019. godinu

Central Europe CFO Survey 2019

Pozvamo vas da sudjelujete u 10. izdanju Deloitteovog istraživanja stavova financijskih direktora u Srednjoj Europi.

Ispitivanje je godišnji barometar koji pokazuje na koji način financijski direktori iz Srednje Europe poimaju postojeće i buduće stanje u gospodarstvu. Zahvaljujući Ispitivanju, stavovi financijskih direktora dopiru do široke medijske javnosti i donositelja politika. Što je još važnije, ispitivanje je neprocjenjiva referentna točka za financijske direktore, s pomoću koje mogu utvrditi stavove svojih kolega iz korporativne zajednice u Srednjoj Europi.

Cilj je ovogodišnjeg ispitivanja utvrditi promjene u mišljenju financijskih direktora o temama kao što su rizik, rast BDP-a, prioriteti u pogledu financiranja i najnoviji problemi s kojima se susreću poduzeća zbog uporabe umjetne inteligencije u okviru rukovoditeljskih uloga i ulaganjima u tehnološka unaprjeđenja, kao što su suradnički roboti (eng. cobot).

Ispitivanje stavova financijskih direktora

Popunite upitnik
Central Europe CFO Survey participating countries
Zemlje koje sudjeluju u istraživanju

Za popunjavanje upitnika potrebno Vam je manje od 10 minuta, a kroz cijeli proces primjenjuju se pravila o tajnosti podataka. Nijedno trgovačko društvo ili pojedinac neće se spomenuti poimence  - objavit će se samo ukupni rezultati.

Bilo bi nam iznimno drago kada biste svoja mišljenja podijelili s nama i na taj način podržali našu dragocjenu inicijativu.