Central Europe CFO Survey

Deloitteova istraživanja

Ispitivanje stavova financijskih direktora u Srednjoj Europi za 2020.

Central Europe CFO Survey 2020

Godišnjim upitnikom pratimo najnovija razmišljanja i postupke financijskih direktora na čelu najvećih i najutjecajnijih trgovačkih društava u regiji. Njime se ispituju trenutačno najvažnija pitanja za financijske direktore u pet područja:

  • poslovno okruženje, 
  • prioriteti i očekivanja društva, 
  • financijski prioriteti, 
  • osobni prioriteti i 
  • uloga financijskog direktora.

Nalazi u ovom izvješću temelje se na mišljenjima 558 financijskih direktora u 12 država Srednje Europe: Bugarskoj, Češkoj Republici, Hrvatskoj, Latviji, Litvi, Mađarskoj, Poljskoj, Rumunjskoj, Slovačkoj, Sloveniji, Srbiji i Ukrajini.

Ispitivanje je provedeno u razdoblju od rujna do prosinca 2019.

Ključni nalazi

Najvažniji nalazi izvješća su sljedeći:
  • očekivani porast troškova poslovanja, uključujući porast troškova u pogledu radne snage, proizvodnje, prijevoza, nekretnina i usluga
  • snažan pad optimizma financijskih direktora u pogledu gospodarskih izgleda u sljedećoj godini
  • znatan porast broja financijskih direktora koji očekuju porast razine nezaposlenosti, od 21 % u 2019. na 36 % u 2020. Hrvatski su financijski direktori među najoptimističnijim u regiji te ih 60 % očekuje pad razine nezaposlenosti. 
  • povećanje broja financijskih direktora koji očekuju pad prihoda svojih društava u narednih 12 mjeseci (sa 14 % na 20 %), premda 60 % njih očekuje povećanje. U Hrvatskoj povećanje prihoda očekuje 72 % ispitanika.

Financijski direktori imaju više povjerenja u svoja društva nego u šire gospodarske izglede

Priopćenje za javnost
Central Europe CFO Survey
Zemlje koje su sudjelovale u ispitivanju