Business environment outlook | CE CFO Survey | Deloitte Central Europe

Deloitteova istraživanja

Poslovno okruženje

Izvješće o stavovima financijskih direktora Srednje Europe za 2021.

Najveći nivo zabrinutosti za financijske direktore predstavlja poslovno okruženje njihovih organizacija.

Ključne činjenice

  • Čak 52% ispitanih financijskih direktora izražava svoju zabrinutost zbog smanjene domaće potražnje, što je za 25% više u odnosu na 2020. godinu.
  • 57% ispitanika predviđa kako će nivo neizvjesnosti biti visok.
  • Financijski direktori smatraju interno financiranje i zaduživanje kod banaka glavnim izvorima financiranja svojih organizacija.

Parametri neizvesnosti

Istraživanje je otkrilo značajnu promjenu u odnosu na prošlu godinu u vezi s percipiranim nivoom neizvjesnosti sa kojom se ispitanici suočavaju u poslovanju. Broj sudionika ankete koji smatraju da postoji visok nivo neizvjesnosti uvećao se za 17%, sa 40% iz 2020. godine na 57% 2021. godine. U 2018. dostigao je 31%, а 2019. čak 35%.

Troškovi poslovanja

U ovoj godini, financijski direktori koji su sudjelovali u istraživanju očekuju daljnji rast troškova u većini kategorija. Čak 82% financijskih direktora predviđa kako će se troškovi rezerviranja za sporna i sumnjiva potraživanja povećati 2021. godine (u usporedbi s 44% u 2020. godini). S druge strane, 51% ispitanika predviđa kako će troškovi duga i dalje rasti, u usporedbi s 42% ispitanika koje je dijelilo isto mišljenje prošle godine.

Kategorije troškova koje uključuju radnu snagu smatraju se najvećim rizikom za povećanje troškova ove godine. Ovo je bio slučaj i u prethodnom izdanju istraživanja, međutim, udio onih koji očekuju porast troškova ovih kategorija je u ovoj godini znatno niži nego što je to bio prošle godine.

Rizik

Kao i prethodnih godina, većina financijskih direktora smatra kako nije pravo vrijeme za preuzimanje većih rizika – taj stav izrazilo je 79% ispitanika (oko 5% više u odnosu na prošlu godinu). Financijski direktori iz eurozone i zemalja Europske unije iskazali su ujednačenu averziju prema riziku.

Financiranje i M&A

Financijski direktori i dalje smatraju interno financiranje (49%) i zaduživanje kod banaka (43%) kao održive izvore financiranja svojih organizacija. U cijeloj srednjoeuropskoj regiji*, većina ispitanika (54%), očekuje veći rast obujma transakcija spajanja i akvizicija tokom 2021. godine u odnosu na 2020. godinu. Svaki četvrti ispitanik navodi kako ne očekuje bilo kakvu promijenu u obimu transakcija spajanja i akvizicija u 2021. godini.

* Stavovi financijskih direktora iz Poljske koji nisu obuhvaćeni ovom analizom.