Central European CFO Survey 2022

Deloitteova istraživanja

Ispitivanje stavova financijskih direktora u Srednjoj Europi

Central Europe CFO Survey 

Ispitivanje je godišnji barometar koji pokazuje na koji način financijski direktori iz Srednje Europe poimaju postojeće i buduće stanje u gospodarstvu. Zahvaljujući Ispitivanju, stavovi financijskih direktora dopiru do široke medijske javnosti i donositelja politika. Što je još važnije, ispitivanje je neprocjenjiva referentna točka za financijske direktore, s pomoću koje mogu steći uvid u stavove svojih kolega iz korporativne zajednice Srednje Europe.

Cilj je ovogodišnjeg ispitivanja otkriti promjene u razmišljanju financijskih direktora o temama kao što su rizik, rast BDP-a, prioriteti u pogledu financiranja i najnoviji problemi s kojima se susreću poduzeća. Ove godine želimo saznati ispituju li financijski direktori u svojim društvima stavove o aktivnostima za borbu protiv klimatskih promjena – razmatraju li uopće takve aktivnosti? Nadalje, s obzirom na utjecaj rada na daljinu i automatizacije na naše živote tijekom pandemije bolesti Covid-19, željno iščekujemo saznati više o digitalnoj transformaciji financijskih funkcija.

Ispitivanje stavova financijskih direktora

Popunite upitnik

Za ispunjavanje ispitivanja potrebno je 15 minuta i ono je u potpunosti anonimno. Nijedno trgovačko društvo ili pojedinac neće se spomenuti poimence – objavit ćemo samo ukupne rezultate. Sudionicima u ispitivanju koji nam ostave svoje podatke za kontakt dostavit ćemo analizu i tumačenje rezultata. Napominjemo kako ostavljanje svojih podataka nije obvezno, oni nam služe kao privola za slanje Izvještaja na vašu adresu nakon njegove objave.

Upitnik je otvoren do 12. prosinca 2021.

> Stavovi financijskih direktora Srednje Europe za 2021.