Deloitteova istraživanja

Istraživanje stavova financijskih direktora u Srednjoj Europi

Najbolje tek dolazi

Istraživanjem, provedenim tijekom listopada i studenog 2014., obuhvaćeni su financijski direktori najvećih tvrtki u 14 zemalja Srednje Europe (Albanija & Kosovo, Bugarska, Češka, Estonija, Hrvatska, Madžarska, Litva, Latvija, Poljska, Rumunjska, Srbija, Slovačka i Slovenija).

Istraživanje stavova financijskih direktora u Srednjoj Europi

Predstavljamo vam šesto Istraživanje stavova financijskih direktora u Srednjoj Europi, koje je provedeno krajem 2014. godine. Istraživanjem su obuhvaćeni financijski direktori najvećih tvrtki u 14 zemalja Srednje Europe (Albanija & Kosovo, Bugarska, Češka, Estonija, Hrvatska, Madžarska, Litva, Latvija, Poljska, Rumunjska, Srbija, Slovačka i Slovenija).

Glavni nalazi istraživanja

  • Među hrvatskim financijskim direktorima zamjetan je blag porast optimizma u vezi s financijskim izgledima njihovih tvrtki. Ispitivanje je pokazalo da je, u usporedbi s 36,0 % iz ispitivanja provedenog prije godinu dana, njih 44,4 % donekle ili vrlo optimistično.
  • Većina financijskih direktora očekuje nakon šest godina recesije umjeren rast BDP-a od 0 do 1,5%. 
  • Smanjila su se očekivanja u vezi spajanja i preuzimanja u idućih12 mjeseci.
  • Rast prihoda na postojećim tržištima i dalje će biti u fokusu idućih 12 mjeseci. 
  • Financijski direktori sve više razmatraju mogućnost preustroja ili restrukturiranja poslovanja kao umjeren ili visoki prioritet.
  • Općenito, zapažen je najviši stupanj nesigurnosti vanjskog financijskog i gospodarskog okružja među svim zemljama obuhvaćenima ispitivanjem, koji je i razlog odbojnosti prema rizicima hrvatskih financijskih direktora.
    Ukupno gledano, dostupnost novih kredita i sposobnost servisiranja zaduženja bolja je u odnosu na zadnje ispitivanje.
  • Nikakve planove za strateška ulaganja sufinancirana iz fondova EU u idućih šest mjeseci nema 61,0 % financijskih direktora, što ukazuje na potrebu za pomnijim razmatranjem mogućnosti financiranja iz EU fondova.
  • Očekivani manjak talentiranih financijaša na višoj razini znatno je porastao u odnosu na lani, kad se očekivao manjak financijskih talenata na najvišoj razini.

Pogledajte rezultate istraživanja po državama

Central Europe CFO Survey

Istraživanje stavova financijskih direktora u Srednjoj Europi

Je li Vam ovo bilo korisno?