O nama

Prof. dr. sc. Boris Tušek

Član stručnog žirija

Životopis

Prof. dr. sc. Boris Tušek, zaposlen je na radnom mjestu redovitog profesora u trajnom zvanju na Katedri za računovodstvo Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Nositelj je i/ili izvođač nastave više kolegija iz područja računovodstva i revizije u okviru više studijskih programa na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu - stručnom studiju, integriranom preddiplomskom i diplomskom sveučilišnom studiju i specijalističkim poslijediplomskim studijima. Prije radnog odnosa na Fakultetu radio je deset godina u praksi na radnom mjestu revizora, a nakon toga savjetnika. Suvoditelj je specijalističkog poslijediplomskog studija "Financijsko izvještavanje, revizija i analiza" na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Obavljao je dužnost pročelnika Katedre za računovodstvo Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, u mandatnim razdobljima 2012.-2014. i 2014.-2016. godine. Bio je voditelj diplomskog sveučilišnog studija “Računovodstvo i revizija“ u mandatnom razdoblju 2012.-2016. godine na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Od 2010. godine član je Odbora za specijalističke poslijediplomske studije Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Do sada je, samostalno ili u koautorstvu, objavio više stotina radova iz područja računovodstva, interne revizije, revizije financijskih izvještaja i korporativnog upravljanja (znanstvenih i stručnih knjiga, sveučilišnih priručnika i udžbenika, znanstvenih i stručnih članaka). Sudjelovao je i izlagao priopćenja na brojnim znanstvenim i stručnim skupovima u Hrvatskoj i inozemstvu. Ima dvadesetogodišnje iskustvo kao konzultant brojnih hrvatskih poduzeća i institucija. Član je Izvršnog odbora Sekcije internih revizora pri Hrvatskoj zajednici računovođa i financijskih djelatnika.

Bio je dopredsjednik i član Izvršnog odbora Hrvatskog instituta internih revizora. Predsjednik je Odbora za stručno osposobljavanje i stalno stručno usavršavanje te Ispitnog povjerenstva za stjecanje zvanja ovlašteni revizor pri Hrvatskoj revizorskoj komori.
Rješenjem Vlade Republike Hrvatske u siječnju 2017. godine imenovan je članom Vijeća za sustav unutarnjih kontrola u javnom sektoru. Od 2006. godine do danas član je više revizijskih odbora trgovačkih društava u Republici Hrvatskoj.

o CFO konferenciji

"Iznimna mi je čast i zadovoljstvo biti članom žirija za izbor CFO godine. Inicijativu Deloittea za ovaj izbor sam prije nekoliko godina podržao u potpunosti a uspješno organizirane dosadašnje CFO konferencije i CFO izbor pokazuju da je doista riječ o hvalevrijednoj inicijativi koja je naišla na podršku i odobravanje mnogih skupina, pokazala mnoge pozitivne rezultate te postaje dio tradicije koju treba svakako održati i u godinama pred nama.

Sposobnost pretvaranja relevantnih kvalitativnih informacija u kvantitativne indikatore te njihovo povezivanje s drugim financijskim asketima poslovanja predstavlja posebne izazove kojima su financijski direktori danas izloženi. Njihova znanja i davanje konkretnih smjernica te podloga u smislu kvantifikacije postavljenih ciljeva poslovanja jesu nezaobilazna podrška najvišim razinama upravljanja u ostvarivanju složenih upravljačkih funkcija i zadataka radi ostvarivanja održive konkurentske prednosti i sposobnosti kao pretpostavke dugoročne uspješnosti poslovanja poduzeća.

Poznavanje računovodstvenih procesa, razumijevanje poslovnih ciklusa s aspekta utjecaja na financijsku sliku poduzeća, te prepoznavanje prilika za poboljšanje učinkovitosti obavljanja aktivnosti s ciljem stvaranja dodane vrijednosti, kao i suradnja s revizijskim odborom i pružateljima angažmana s izražavanjem uvjerenja s ciljem unapređenja cjelokupnog poslovanja ono je što karakterizira uspješnog financijskog direktora."

Prof. dr. sc. Boris Tušek
Prof. dr. sc. Boris Tušek
CFO godine
Natječaj za najboljeg financijskog direktora ili direktoricu Hrvatske
CFO konferencija
CFO konferencija
Je li Vam ovo bilo korisno?