Sufinanciranje korištenja obnovljivih izvora energije u zgradama javne namjene

Novosti

Sufinanciranje korištenja obnovljivih izvora energije u zgradama javne namjene

Poziv na dostavu projektnih prijedloga

EU novosti, rujan 2020.

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavio je Javni poziv za sufinanciranje korištenja obnovljivih izvora energije u zgradama javne namjene s ciljem rekonstrukcije postojećih kotlovnica zgrada javne namjene ugradnjom jednog ili više novih sustava za korištenje obnovljivih izvora energije (OIE).
   

Tko može sudjelovati

Poziv je namijenjen jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave (JLP(R)S), tijelima državne uprave, javnim ustanovama, trgovačkim društvima u javnom sektoru (trgovačka društva u vlasništvu države i/ili JLP(R)S-a) te ostalim proračunskim i izvanproračunskim korisnicima, ukoliko su zgrade u kojima obavljaju djelatnost u njihovom vlasništvu, vlasništvu jedinica lokalne ili područne (regionalne) samouprave, vlasništvu RH, odnosno da su javne ustanove/trgovačka društva u javnom sektoru suvlasnici istih sa svojim osnivačima.
  

Prihvatljive aktivnosti

1. Izrada glavnog projekta

2. Nabava i ugradnja jednog ili više novih sustava za korištenje OIE s:

 • kotlom na drvnu sječku/pelete ili pirolitičkim kotlom na drva za grijanje prostora ili prostora i potrošne vode
 • dizalicom topline za grijanje potrošne vode i grijanje prostora ili za grijanje potrošne vode i grijanje i hlađenje prostora
 • sunčanim toplinskim pretvaračima za grijanje potrošne vode ili za grijanje potrošne vode i prostora
 • fotonaponskim pretvaračima (modulima) za proizvodnju električne energije za vlastite potrebe, u samostalnom ili mrežnom radu

3. Stručni nadzor radova 

Na Poziv je moguće dostaviti samo jednu prijavu po prijavitelju za postojanje jednog ili više sustava OIE na jednoj ili više građevina.

Iznos potpore

Ukupna alokacija iznosi 10.000.000,00 HRK. Najviši iznos sredstva pomoći i subvencija koji se može dodijeliti po prijavi iznosi 500.000,00 HRK za opravdane troškove:

 • Do 80%:
  • projekti koji se provode u svrhu zaštite, održavanja, očuvanja i upravljanja zaštićenim dijelovima prirode
  • projekti koji se provode ili korisnici koji se nalaze na području posebne državne skrbi RH i na prvoj skupini otoka
  • projekti koji se provode ili korisnici koji se nalaze na prvoj skupini jedinica područne (regionalne) samouprave (indeksa razvijenosti manjeg od 75% prosjeka RH) 
  • projekti koji se provode ili korisnici koji se nalaze na prvoj skupini jedinica lokalne samouprave (indeksa razvijenosti manjeg od 50% prosjeka RH)
 • Do 60%: 
  • projekti koji se provode ili korisnici koji se nalaze na drugoj skupini otoka i na brdsko-planinskom području
  • projekti koji se provode ili korisnici koji se nalaze na drugoj skupini jedinica područne (regionalne) samouprave (indeksa razvijenosti između 75% i 100% prosjeka RH)
  • projekti koji se provode ili korisnici koji se nalaze na drugoj skupini jedinica lokalne samouprave (indeksa razvijenosti između 50% i 75% prosjeka RH)
 • Do 40%:
  • projekti koji se provode ili korisnici koji se nalaze na ostalim područjima RH

Kako Vam Deloitte može pomoći?

Možemo Vam pomoći pri identifikaciji projektnog prijedloga za koji biste mogli ostvariti poticajne mjere što uključuje:

 • Sveobuhvatnu pomoć u postupku pripreme potrebne dokumentacije i podnošenja prijave za dodjelu bespovratnih sredstava po principu „ključ u ruke“;
 • Aktivno upravljanje procesom podnošenja prijave za dodjelu bespovratnih sredstava;
 • Savjetovanje i koordinacija prilikom sklapanja ugovora za korištenje bespovratnih novčanih sredstava;
 • Usluge u razdoblju realizacije ugovora (npr. proces nabave, isplata potpora, sastavljanje izvješća o tijeku projekta, itd.).

Projektne prijave zaprimat će se OD 21. rujna 2020. godine u 9:00 sati DO obavijesti o zatvaranju Javnog poziva zbog iskorištenja raspoloživih sredstava ili do isteka 2020. godine, što prije nastupi.
  

 

Kontakti

Ako ste zainteresirani za dodatne informacije u vezi s našim uslugama, molimo Vas da kontaktirate stručni tim za poticaje i potpore, u Odjelu poreznog savjetovanja:

CEHREU@deloitte.com
Tel: +385 1 2351 900

 

Kontakti

Ukoliko ste zainteresirani za više informacija o Pozivu slobodno nam se obratite na e-mail: CEHREU@deloitte.com

Je li Vam ovo bilo korisno?