Novosti

EACEA 19/2019: Potpora za razvoj europskih videoigara  

Poziv na dostavu projektnih prijedloga

EU novosti, srpanj 2019.

Kreativna Europa (2014. – 2020.) \ Potprogram media

Ciljevi i opis

U okviru konkretnog cilja poboljšanja kapaciteta za transnacionalno i međunarodno djelovanje europskog audiovizualnog sektora, jedan od primarnih ciljeva potprograma MEDIA jest:

 • povećati kapacitet audiovizualnih subjekata za razvoj projekata s potencijalom za širenje u Europi i šire te za poticanje europske i međunarodne koprodukcije

Potprogram MEDIA pruža potporu za:

 • razvoj europskih audiovizualnih djela, posebno filmskih i televizijskih djela kao što su igrani, dokumentarni, dječji i animirani filmovi te interaktivnih djela poput videoigara i multimedijskih sadržaja s većim potencijalom prekograničnog suradnje

U okviru tog programa potpora, podnositelji prijava mogu podnijeti projektni prijedlog za razvoj koncepta i projekta (aktivnosti do trenutka kad koncept postane prototip koji je moguće igrati ili probna verzija) iznimno inovativnih i kreativnih narativnih videoigara namijenjenih uporabi u komercijalne svrhe za osobna računala, konzole, mobitele, tablet-računala, pametne telefone i ostalu tehnologiju.

Prihvatljivi prijavitelji

Ovaj Poziv namijenjen je europskim poduzećima čije aktivnosti pridonose ostvarenju prethodno navedenih ciljeva, a posebno europskim poduzećima za proizvodnju videoigara koja su osnovana u skladu sa zakonom, najmanje 12 mjeseci prije datuma podnošenja projektnog prijedloga i koja mogu dokazati recentni uspjeh.
Na Poziv se mogu javiti i sljedeće zemlje ako su ispunjeni svi uvjeti navedeni u članku 8. Uredbe o uspostavi programa Kreativna Europa:

 • države članice EU-a te prekomorske zemlje i područja koji ispunjavaju uvjete sudjelovanja u programu u skladu s člankom 58. Odluke Vijeća 2001/822/EZ
 • države pristupnice, države kandidatkinje i potencijalne države kandidatkinje koje ostvaruju koristi od pretpristupne strategije u skladu s općim načelima i uvjetima za sudjelovanje tih zemalja u programima Unije utvrđenima u okviru odgovarajućih okvirnih sporazuma, odluka Vijeća o pridruživanju ili sličnih sporazuma
 • države članice EFTA-e koje su članice EGP-a, u skladu s odredbama Sporazuma o EGP-u
 • Švicarska Konfederacija, na temelju bilateralnog sporazuma koji će biti sklopljen s tom zemljom
 • zemlje obuhvaćene Europskom politikom susjedstva, u skladu s postupcima utvrđenima s tim zemljama prema okvirnim sporazumima kojima se predviđa njihovo sudjelovanje u programima Europske unije

Program Kreativna Europa je otvoren za aktivnosti bilateralne i multilateralne suradnje. Isto tako, Program dopušta suradnju i zajedničku akciju sa zemljama koje ne sudjeluju u Programu te s međunarodnim organizacijama.

Prihvatljive aktivnosti

Prihvatljive su isključivo aktivnosti koje se odnose na fazu razvoja u sljedećim projektima: narativne videoigre, neovisno o platformi ili očekivanom načinu distribucije. Priča mora biti prožeta kroz cijelu videoigru (naracija unutar videoigre), a ne smije služiti samo kao uvod ili završetak igre. Videoigra u svakom slučaju mora biti namijenjena uporabi u komercijalne svrhe.

Podnositelj prijave mora biti i većinski vlasnik prava povezanih s podnesenim projektom.

Faza produkcije podnesenog projekta ne smije početi prije nego što prođe osam mjeseci od datuma podnošenja prijave.

Prihvatljive prijave

Podnositelji prijave mogu podnijeti samo jednu prijavu u okviru ovog Poziva na podnošenje projektnih prijedloga.

Prijave koje zahtijevaju financijski doprinos manji od 10.000 EUR nisu prihvatljive.

Projekt smije trajati do 36 mjeseci od datuma početka provedbe aktivnosti.

Ukupna bespovratna sredstava

Ukupna bespovratna sredstava Poziva:

3,78 milijuna EUR

Minimalni i maksimalni iznos bespovratnih sredstava po projektnom prijedlogu:

10.000 EUR - 150.000 EUR

Bespovratna sredstva ne smiju premašivati 50 % ukupnih prihvatljivih troškova Projekta.  

Rok za podnošenje prijava

Prijava za potporu mora biti podnesena i zaprimljena od datuma objave Poziva na podnošenje prijedloga do 12. veljače 2020. u 17:00 sati (prema briselskom vremenu), tj. datuma zatvaranja Poziva na podnošenje projektnih prijedloga.
Prijedlozi moraju biti primljeni najkasnije do 17:00 sati navedenog datuma putem internetskog obrasca za prijavu (eForm).

Kako Vam Deloitte može pomoći?

Možemo Vam pomoći pri identifikaciji poslovnih projekata za koje biste mogli ostvariti poticajne mjere što uključuje:

 • sveobuhvatnu pomoć u postupku pripreme potrebne dokumentacije i podnošenja prijave za dodjelu bespovratnih sredstava
 • aktivno upravljanje procesom podnošenja prijave za dodjelu bespovratnih sredstava
 • savjetovanje i koordinacija prilikom sklapanja ugovora za korištenje bespovratnih novčanih sredstava
 • usluge u razdoblju realizacije ugovora (npr. isplata potpora, sastavljanje izvješća o tijeku projekta, itd.)
 • reviziju poštivanja obveza iz postojećih ugovora o potporama
 

Kontakti

Ako ste zainteresirani za dodatne informacije u vezi s našim uslugama, molimo Vas da kontaktirate stručni tim za poticaje i potpore, u Odjelu poreznog savjetovanja:

CEHREU@deloitte.com
Tel: +385 1 2351 900

 

Kontakti

Ukoliko ste zainteresirani za više informacija o Pozivu slobodno nam se obratite na e-mail: CEHREU@deloitte.com

Je li Vam ovo bilo korisno?