Novi EU Javni poziv - Erasmus + Sport

Novosti

Erasmus+ Sport

Poziv na podnošenje projektnih prijedloga

EU novosti, travanj 2021.

Erasmus+ je program Europske unije za obrazovanje, osposobljavanje, mlade i sport, a obuhvaća razdoblje od 2021. do 2027. godine. U području sporta, program podupire aktivnosti koje rezultiraju razvojem, prijenosom i provedbom inovativnih ideja i praksi na europskoj, nacionalnoj, regionalnoj i lokalnoj razini.

Projekti se mogu prijaviti za jednu od tri područja aktivnosti:
 • Mala partnerstva u području sporta,
 • Suradnička partnerstva u području sporta,
 • Neprofitna sportska događanja.
Potporu mogu dobiti projekti koji:
 • se bave različitim problemima u području sporta kao što su doping, namještanje utakmica, nasilje i diskriminacija u sportu, dvojne karijere sportaša i sl.,
 • promiču dobro upravljanje u sportu,
 • imaju cilj povećanje broja građana u sportskim aktivnostima i broja volontera u sportu,
 • utječu na mobilnost sportaša i stručnog osoblja,
 • potiču neprofitna europska sportska događanja,
 • promiču socijalnu uključenost kroz sport,
 • promiču ravnopravnost spolova u sportu,
 • podižu svijest o važnosti tjelesne aktivnosti.
    

Mala partnerstva u području sporta

*Prihvatljivi prijavitelji

Svaka organizacija sudionica s poslovnim nastanom u zemlji sudionici programa

Prihvatljive vrste organizacija za sudjelovanje

Svaka javna ili privatna organizacija s poslovnim nastanom u zemlji sudionici programa

Broj organizacija sudionica

Najmanje dvije organizacije iz dviju različitih zemalja sudionica programa

Mjesto provedbe aktivnosti

Sve aktivnosti se moraju provoditi u zemljama organizacija koje sudjeluju u projektu

Trajanje projekta

Od 6 mjeseci do 24 mjeseca

Model financiranja

Prijavitelji biraju jedan od dva unaprijed definirana jednokratna iznosa, 30.000,00 EUR ili 60.000,00 EUR

Usmjerenost na prioritete

Usmjerenost na jedan horizontalni prioritet (okolišna održivost, uključivost i raznolikost, digitalna dimenzija) i jedan posebni prioritet relevantan za područje obrazovanja, osposobljavanja, mladih i sporta

Suradnička partnerstva u području sporta

Prihvatljivi prijavitelji

Svaka organizacija sudionica s poslovnim nastanom u zemlji sudionici programa

Prihvatljive vrste organizacija za sudjelovanje

Svaka javna ili privatna organizacija s poslovnim nastanom u zemlji sudionici programa ili partnerskoj zemlji. Organizacije s poslovnim nastanom u zemljama sudionicama programa mogu sudjelovati kao koordinator projekta ili kao partnerska organizacija. Organizacije iz partnerskih zemalja ne mogu sudjelovati kao koordinatori projekata

Sudjelovanje pridruženih partnerskih organizacija

Uz organizacije koje formalno sudjeluju u projektu u suradnička partnerstva mogu biti uključeni i drugi partneri iz javnog ili privatnog sektora

Broj organizacija sudionica

Najmanje tri organizacije iz tri različite zemlje sudionice programa

Mjesto provedbe aktivnosti

Sve aktivnosti se moraju provoditi u zemljama organizacija koje sudjeluju u projektu

Trajanje projekta

Od 12 do 36 mjeseci

Model financiranja

Prijavitelji biraju između tri jednokratna iznosa koji odgovaraju ukupnom iznosu bespovratnih sredstava za projekt: 120.000,00 EUR, 250.000,00 EUR i 400.000,00 EUR

Usmjerenost na prioritete

Suradnička partnerstva moraju biti usmjerena na jedan horizontalni prioritet (okolišna održivost, uključivost i raznolikost, digitalna dimenzija) i jedan posebni prioritet relevantan za područje obrazovanja, osposobljavanja, mladih i sporta

Neprofitna sportska događanja

Prihvatljivi prijavitelji

Bilo koje javno tijelo ili organizacija aktivna u području sporta, s poslovnim nastanom u zemlji sudionici programa (javno tijelo nadležno za sport, sportska organizacija, nacionalni olimpijski odbor ili nacionalni sportski savez, organizacija koja predstavlja pokret „sport za sve”, organizacija aktivna u području promicanja tjelesne aktivnosti, organizacija koja predstavlja sektor aktivnog slobodnog vremena, organizacija aktivna u području obrazovanja, osposobljavanja ili mladih).

Prihvatljive vrste organizacija za sudjelovanje

Bilo koje javno tijelo ili organizacija aktivna u području sporta, s poslovnim nastanom u zemlji sudionici programa

Broj organizacija sudionica

 • Za europsko lokalno događanje (tip I): najmanje 3 organizacije iz 3 zemlje sudionice programa do najviše 5 organizacija iz 5 zemalja sudionica programa
 • Za europsko lokalno događanje (tip II): najmanje 6 organizacija iz 6 zemalja sudionica programa
 • Za događanje na razini Europe: najmanje 10 organizacija iz 10 zemalja sudionica programa

Mjesto provedbe aktivnosti

 • Za europska lokalna događanja (tip I i II) aktivnosti se moraju odvijati u svakoj zemlji sudionici programa koja sudjeluje u neprofitnom europskom sportskom događanju
 • Za događanje na razini Europe aktivnosti se moraju odvijati u zemlji sudionici programa organizacije prijaviteljice koja sudjeluje u neprofitnom europskom sportskom događanju

Trajanje projekta

Od 12 do 18 mjeseci

Model financiranja

 • Za europsko lokalno događanje (tip I): 200.000,00 EUR
 • Za europsko lokalno događanje (tip II): 300.000,00 EUR
 • Za događanje na razini Europe: 450.000,00 EUR

Prihvatljive aktivnosti

Priprema i organizacija događanja, organizacija obrazovnih aktivnosti za sportaše, trenere, organizatore i volontere za vrijeme pripreme za događanje, organizacija sporednih aktivnosti uz sportska događanja (konferencije, seminari), osposobljavanje volontera, provedba naknadnih aktivnosti (evaluacije, izrada budućih planova), komunikacijske aktivnosti povezane s temom događanja

Rok za prijavu svih područja aktivnosti je 20. svibnja 2021. godine.

Kako Vam Deloitte može pomoći?

Možemo Vam pomoći pri identifikaciji poslovnih projekata za koje biste mogli ostvariti poticajne mjere što uključuje:

 • Sveobuhvatna pomoć u postupku pripreme potrebne dokumentacije i podnošenja prijave za dodjelu bespovratnih sredstava;
 • Aktivno upravljanje procesom podnošenja prijave za dodjelu bespovratnih sredstava;
 • Savjetovanje i koordinacija prilikom sklapanja ugovora o dodjeli bespovratnih novčanih sredstava;
 • Usluge u razdoblju realizacije ugovora (npr. sastavljanje zahtjeva za nadoknadom sredstava, komunikacija s posredničkim tijelima itd.);
 • Revizija poštivanja obveza iz postojećih ugovora o potporama
     

Kontakti

Ako ste zainteresirani za dodatne informacije u vezi s našim uslugama, molimo Vas da kontaktirate stručni tim za poticaje i potpore, u Odjelu poreznog savjetovanja:

CEHREU@deloitte.com
Tel: +385 1 2351 900

 

Kontakti

Ukoliko ste zainteresirani za više informacija o Pozivu slobodno nam se obratite na e-mail: CEHREU@deloitte.com

Je li Vam ovo bilo korisno?