Novosti

Status predstavništava u Republici Hrvatskoj nakon 1. srpnja 2013.godine

EU novosti, travanj 2013.

 

Zakon o trgovini propisuje da danom ulaska Republike Hrvatske u Europsku uniju prestaju važiti članci Zakona o trgovini koji se odnose na osnivanje stranih predstavništava u Republici Hrvatskoj od strane pravnih osoba iz država članica Europske unije. Navedeno znači da društva iz država članica Europske unije, nakon ulaska Hrvatske u Europsku uniju, više ne mogu osnovati predstavništvo u Republici Hrvatskoj.

U skladu sa navedenom odredbom, na stranicama Ministarstva gospodarstva objavljeno je da se trenutno registrirana predstavništva od strane osnivača iz države članica Europske unije, a koja namjeravaju nastaviti svoje poslovanje na području Republike Hrvatske i nakon 1. srpnja 2013. godine, mogu  upisati u trgovački registar kao podružnica ili trgovačko društvo.

Nadalje, sva postojeća predstavništva, osnovana od strane osnivača sa sjedištem u državi članici Europske unije, sa 1.srpnjom 2013.godine brišu se po sili zakona iz registra predstavništva u Republici Hrvatskoj.

Slijedom navedenog, strani osnivači trebaju odlučiti kako regulirati svoj status u Republici Hrvatskoj, preispitati koje vrste aktivosti obavljaju te da li će te vrste aktivnosti rezultirati oporezivanjem u Republici Hrvatskoj ili potrebom vođenja dodatnih adminstrativnih zahtjeva. U svakom slučaju, ako odluče nastaviti svoje aktivnosti u Hrvatskoj, moraju osnivati podružnicu u skladu s odredbama Zakona o trgovačkim društvima.


Arhiv EU novosti

Pogledajte listu do sada objavljenih EU novosti

Prijavite se ...

... ako želite primati naše EU novosti

Je li Vam ovo bilo korisno?