Novosti

Javni poziv malim i srednjim poduzetnicima

Poboljšanje konkurentnosti i učinkovitosti kroz informacijske i komunikacijske tehnologije (IKT)

NAJAVA JAVNOG POZIVA: Poboljšanje konkurentnosti i učinkovitosti MSP u potpomognutim područjima kroz informacijske i komunikacijske tehnologije (IKT)

Ministarstvo poduzetništva i obrta otvorilo je javno savjetovanje o javnom pozivu za dodjelu potpora za poboljšanje konkurentnosti i učinkovitosti malih i srednjih poduzetnika u potpomognutim područjima kroz ulaganja u informacijske i komunikacijske tehnologije (IKT). Bespovratna sredstva će biti dodijeljena iz Europskog fonda za regionalni razvoj u sklopu operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020.

Ovim Pozivom će se sufinancirati analiza postojećih poslovnih procesa, kao i njihova modernizacija, inovacija i digitalizacija, uključujući i izdatke za informatičku opremu i softver, što će poticati uvođenje naprednih e-poslovnih modela u mikro, mala i srednja poduzeća te poticati konkurentnost istih putem informatizacije poslovnih procesa.

Ukupna alokacija iznosi 3.000.000 eura. Najviši iznos potpore po projektu je 200.000 eura, a postotak sufinanciranja iznosi čak 90% opravdanih troškova.

Osnovni pregled javnog poziva prikazan je u sljedećoj tablici:

Tko može sudjelovati

Subjekti malog gospodarstva (osim: poduzetnika u teškoćama, s nepodmirenim poreznim obavezama i obavezama prema zaposlenicima, poduzetnika u postupcima predstečajne nagodbe te poduzetnika koji djeluju u sektoru primarne proizvodnje poljoprivrednih proizvoda, ribarstvu i turizmu) koji su najmanje godinu dana prije dana predaje prijave registrirani za obavljanje gospodarske djelatnosti u Republici Hrvatskoj te imaju poslovni nastan u Republici Hrvatskoj.

Prijavitelji moraju imati registrirano sjedište u jedinicama područne (regionalne) samouprave koje prema indeksu razvijenosti spadaju u I. skupinu i jedinicama lokalne samouprave koje spadaju u I. i II. skupinu sukladno Odluci o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti (NN 158/13);

Pokazatelji

Prijavljeni projekti su dužni pridonijeti ostvarenju pokazatelja utvrđenih u OPKiK 2014. - 2020.

 • Povećanje produktivnosti rada;
 • Povećanje prihoda od prodaje.

Prihvatljive vrste projektnih izdataka

 • Troškovi nabave standardnih i out-of-box softvera i izrade/razvoja specifičnog softvera (dizajniran po mjeri za potrebe korisnika), uključujući i njegovo instaliranje, programiranje, testiranje i/ili konfiguraciju za potrebe korisnika (npr. DMS, ERP, CMS, ECM, CRM, CAD, CAM);
 • Troškovi za licence za nadogradnju softvera;
 • Troškovi nabave računalne opreme, uključujući i instaliranje, programiranje i/ili konfiguraciju za potrebe korisnika; Izdaci za ostalu opremu i uređaje potrebne za izravne projektne aktivnosti (UPS, aktivna i pasivna mrežna oprema, mrežni ormar/rack, itd.);
 • Troškovi obuke zaposlenika za korištenje novih sustava;
 • Troškovi za manje infrastrukturne zahvate/radove potrebne za uvođenje IKT sustava (npr. umrežavanje opreme, strukturno kabliranje, konstrukcija server sobe, itd.), za koje nije potrebna građevinska dozvola/potvrda glavnog projekta/rješenje za građenje, do najviše 10% ukupne vrijednosti projekta;
 • Troškovi temeljeni na poslovnim putovanjima i putovanjima za potrebe treninga, do najviše 2% ukupne vrijednosti projekta;
 • Troškovi za usluge vanjskog stručnjaka za pripremu i provođenje postupaka nabave, do najviše 2% ukupne vrijednosti projekta;
 • Troškovi usluga vanjskog stručnjaka za vođenje projekta, do najviše 10% ukupne vrijednosti projekta;

Kako Vam Deloitte može pomoći?

Možemo Vam pomoći pri identifikaciji poslovnih projekata za koje biste mogli ostvariti poticajne mjere što uključuje:

 • Sveobuhvatnu pomoć u postupku pripreme potrebne dokumentacije i podnošenja prijave za dodjelu bespovratnih sredstava
 • Aktivno upravljanje procesom podnošenja prijave za dodjelu bespovratnih sredstava,
 • Savjetovanje i koordinacija prilikom sklapanja ugovora za korištenje bespovratnih novčanih sredstava,
 • Usluge u razdoblju realizacije ugovora (npr. isplata potpora, sastavljanje izvješća o tijeku projekta, itd.),
 • Reviziju poštivanja obveza iz postojećih ugovora o potporama.

 


Arhiv EU novosti

Pogledajte listu do sada objavljenih EU novosti

Prijavite se ...

... ako želite primati naše EU novosti

Je li Vam ovo bilo korisno?