Novosti

EU: Javni pozivi za sufinanciranje malih i srednjih poduzeća početkom 2015.

EU novosti, prosinac 2014.

Povećanje gospodarske aktivnosti i konkurentnosti malih i srednjih poduzeća

Ministarstvo poduzetništva i obrta najavilo je objavu nekoliko natječaja u 1. kvartalu 2015. godine koji će poticati gospodarske aktivnosti i konkurentnosti malih i srednjih poduzeća, a financirat će se iz Europskog fonda za regionalni razvoj u sklopu operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. - 2020. koji je odobren od strane Europske komisije u prosincu 2014.

Cilj javnih poziva je povećanje gospodarske aktivnosti i konkurentnosti malog i srednjeg poduzetništva primjenom sveobuhvatnog pristupa glavnim strateškim potrebama malog i srednjeg poduzetništva kroz akcije koje imaju za cilj poboljšanje njihove tehnološke strukture, olakšavanje pristupa financiranju za proizvodna ulaganja, jačanje njihove održivosti i konkurentnosti, primjenu informacijske i komunikacijske tehnologije i podršku u ispunjavanju standarda i certificiranju proizvoda.

Indikativni ukupni iznos bespovratnih novčanih sredstava koji će se dodijeliti kroz ove pozive iznosi oko 220.000.000 EUR. Očekivana stopa sufinanciranja iznosi 35% za srednje, odnosno 45% ukupnog iznosa opravdanih troškova za male poduzetnike, u skladu s novom Kartom regionalnih potpora.

Prvi očekivani javni pozivi namijenjeni poduzetnicima u 2015. godini:

Tko može sudjelovati?

Subjekti malog gospodarstva (osim poduzetnika u teškoćama i onih poduzetnika koji obavljaju primarnu proizvodnju poljoprivrednih proizvoda i ribarstvo). Ostali detalji oko prihvatljivosti prijavitelja očekuju se početkom 2015. godine kada će Ministarstvo objaviti nacrte javnih poziva s ciljem javne rasprave.

Detalji – Program potpora za ulaganja u unapređenje postojećih tehnologija i razvoj novih proizvoda, procesa i /ili usluga

Iz Ministarstva je najavljeno da će javni poziv po kriterijima biti vrlo sličan prethodnom pozivu (veljača 2014.) pod nazivom „Povećanje gospodarske aktivnosti i konkurentnosti malih i srednjih poduzeća“.

Predviđaju se zasebni kriteriji i alokacija sredstava za sljedeće vrste investicijskih projekata:
a) Infrastrukturna ulaganja – 100.000.000 EUR
b) Ulaganje u opremu – 47.000.000 EUR
c) Ulaganja u području turizma – 50.000.000 EUR

Prihvatljive vrste ulaganja

 • Uvođenje novih i/ili proširenje postojećih proizvodnih procesa (tehnologije i organizacija) procesa;
 • Uvođenje novih i/ili proširenje postojećih proizvoda/usluga;
 • Ulaganja u proces i/ili proizvod/uslugu koji dovode do smanjenja štetnog utjecaja na okoliš;
 • Ulaganja u širenje poslovanja, poboljšanje učinkovitosti upravljanja;
 • Ulaganja u svrhu prilagodbe posebno vezano uz poboljšanje energetske učinkovitosti i smanjenje štetnog utjecaja na okoliš;
 • Ulaganja u razvoj novih i inovativnih turističkih proizvoda i/ili poboljšanje postojećih, koji doprinose razvoju turističkih destinacija.

Detalji – Primjena informacijske i komunikacijske tehnologije za poboljšanje poslovnih procesa

Ministarstvo najavljuje javni poziv identičan postojećem – Primjena informacijske i komunikacijske tehnologije za poboljšanje poslovnih procesa, ali namijenjen slabije razvijenim regijama prema postojećim kategorijama indeksa razvijenosti.

Prihvatljive vrste ulaganja

 • Ulaganje u informacijske i komunikacijske tehnologije za poboljšanje poslovnih procesa.

Detalji - Podrška poduzećima u ispunjavanju standarda i certificiranju proizvoda

Prema najavama iz Ministarstva prihvatljive vrste ulaganja u ovom natječaju bit će standardizacija i certifikacija proizvoda.

Ministarstvo će u suradnji s ovlaštenim društvima za standardizaciju i certificiranje omogućiti izravni kontakt i pomoć korisnicima bespovratnih sredstava.

Kako Vam Deloitte može pomoći?

Možemo Vam pomoći pri identifikaciji poslovnih projekata za koje biste mogli ostvariti poticajne mjere što uključuje:

 • Sveobuhvatnu pomoć u postupku pripreme potrebne dokumentacije i podnošenja prijave za dodjelu bespovratnih sredstava;
 • Aktivno upravljanje procesom podnošenja prijave za dodjelu bespovratnih sredstava;
 • Savjetovanje i koordinacija prilikom sklapanja ugovora za korištenje bespovratnih novčanih sredstava;
 • Usluge u razdoblju realizacije ugovora (npr. isplata potpora, sastavljanje izvješća o tijeku projekta, itd.);
 • Reviziju poštivanja obveza iz postojećih ugovora o potporama.
Očekivano vrijeme objave javnog poziva i rokovi

Očekivano vrijeme objave javnih poziva je siječanj ili veljača 2015. godine. S obzirom na zahtjevnost projektne dokumentacije, preporučujemo da što ranije započnete s pripremom Vaših projekata.

Javni pozivi će biti otvoreni do iskorištenja alociranih sredstava!

Ako ste zainteresirani za dodatne informacije u vezi s našim uslugama, molimo Vas da kontaktirate naše stručnjake za potpore, u Odjelu poreznog savjetovanja.


Arhiv EU novosti

Pogledajte listu do sada objavljenih EU novosti

Prijavite se ...

... ako želite primati naše EU novosti

Je li Vam ovo bilo korisno?