Novosti

Javni poziv u najavi - EU novosti

Internacionalizacija poslovanja MSP-ova

Natječaji u najavi

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta najavilo je javni poziv za prvi kvartal 2017. godine s ciljem jačanja međunarodne konkurentnosti malih i srednjih poduzeća koji će se financirati iz Europskog fonda za regionalni razvoj u sklopu operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. - 2020.

Cilj Poziva je povećati sposobnost hrvatskog gospodarstva za sudjelovanje na globalnim tržištima te pridonijeti povećanju udjela MSP-ova u ukupnom izvozu roba i usluga poboljšanjem uvjeta za njihov rad u međunarodnom okruženju.

Ukupna alokacija iznosi 38.000.000,00 HRK za razdoblje 2014.-2020., a sredstva će se dodjeljivati putem trajno otvorenih poziva na dostavu projektnih prijava odnosno do iskorištenja raspoloživih sredstava.

Minimalni iznos bespovratnih sredstava iznosi 50.000 HRK, a maksimalni iznos je 750.000 HRK. Maksimalan intenzitet potpore po ovom Pozivu iznosi 50%. Potpore se mogu dodijeliti uz uvjet da su poštovana ograničenja vezana za pragove dodjele potpora male vrijednosti. Projekt se mora provesti unutar 24 mjeseca.

Objava javnog poziva očekuje se u prvom kvartalu 2017.

Tko može sudjelovati

Mali i srednji poduzetnici (osim: poduzetnika u teškoćama, s nepodmirenim poreznim obavezama i obavezama prema zaposlenicima, poduzetnika u postupcima predstečajne nagodbe te poduzetnika koji djeluju u sektoru primarne proizvodnje poljoprivrednih proizvoda, ribarstvu i trgovini) koji su najmanje godinu dana prije dana predaje prijave registrirani za obavljanje gospodarske djelatnosti u Republici Hrvatskoj te imaju poslovni nastan u Republici Hrvatskoj. Prijavitelji moraju iskazati pozitivan EBITDA (poslovni prihod - poslovni rashod + amortizacija) prema godišnjim financijskim izvješćima u fiskalnoj godini koja prethodi godini predaje projektne prijave.

Sektori kojima se potpora ne može dodijeliti su poslovanje nekretninama (NKD oznaka 68), financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja (NKD oznake: 64, 65, 66), pravnim i računovodstvenim djelatnostima (NKD oznaka 69), trgovina na veliko i malo (NKD oznake: 45, 46 i 47), sportskim te zabavnim i rekreacijskim djelatnostima (NKD oznaka 93) i djelatnostima zdravstvene i socijalne skrbi (NKD oznake: 86, 87 i 88).

Prihvatljive vrste projektnih izdataka

Aktivnosti  
Trošak
Opis i iznos troška

Nastup na međunarodnom sajmu izvan RH koji ima najmanje 10% posto stranih izlagača u ukupnom broju izlagača ili 5 % inozemnih poslovnih posjetitelja

• troškovi kotizacije za nastup na budućem sajmu
• najam izložbenog prostora
• troškovi postavljanja, uređenja, opremanja i pripreme štanda s potrebnim priključcima
• najam tehničke opreme
• upis u katalog izlagača
• prijevoz i osiguranje izložbenih primjeraka
• putni trošak zaposlenika
• dnevnice zaposlenika

Putni trošak za jednog zaposlenika do najvećeg iznosa od 1000 eura. Dopušteno je putovanje javnim prijevoznim sredstvima (taksi ne). Ukoliko zaposlenik za službeni put koristi vlastiti osobni automobil, poslodavac mu može isplatiti 2,00 kune po prijeđenom kilometru; plus troškovi cestarine, tunelarine, mostarine.
Dnevnice za jednog zaposlenika po odobrenom danu sudjelovanja na događanju, najviše za broj dana trajanja sajma + tri.

Prezentacije MSP-ova u okviru međunarodnog sajma izvan RH na kojem prijavitelj sudjeluje kao izlagač

• prezentacija u okviru međunarodnog sajma na kojem prijavitelj sudjeluje kao izlagač

Sufinanciranje do ukupnog iznosa od 3.000 EUR za:

• najam dvorane za prezentacije
• tehničku opremu
• prijevod
• PR potporu za prezentaciju

Istraživanje inozemnog tržišta za plasman proizvoda na novo tržište izvan RH (najmanje 12 mjeseci)

• izrada analize tržišta
• izrada strategije izvoza
• analiza potencijalnih poslovnih partnera

• savjetodavne usluge vanjskih dobavljača do iznosa od 5.000 EUR

Izrada promotivnog materijala za nastup na međunarodnom sajmu izvan RH

• usluga izrade promotivnog materijala - grafički dizajn, lektoriranje, tisak

• do iznosa od 2.000 EUR

Sudjelovanje na b2b poslovnim razgovorima i/ili susretima koji se održavaju u sklopu međunarodnih skupova izvan RH

• troškovi kotizacije za jednog predstavnika poduzetnika koji sudjeluje na sastanku
• putni troškovi za jednog predstavnika poduzetnika koji sudjeluje na sastanku

• troškovi kotizacije u punom iznosu za jednog predstavnika poduzetnika koji sudjeluje na sastanku
• putni trošak za jednog predstavnika poduzetnika do najvećeg iznosa od 1.000 EUR. Dopušteno je putovanje javnim prijevoznim sredstvima (taksi ne). Ukoliko zaposlenik za službeni put koristi vlastiti osobni automobil, poslodavac mu može isplatiti 2,00 kune po prijeđenom kilometru; plus troškovi cestarine, tunelarine, mostarine.

Kako Vam Deloitte može pomoći?

Možemo Vam pomoći pri identifikaciji poslovnih projekata za koje biste mogli ostvariti poticajne mjere što uključuje:

  • Sveobuhvatnu pomoć u postupku pripreme potrebne dokumentacije i podnošenja prijave za dodjelu bespovratnih sredstava;
  • Aktivno upravljanje procesom podnošenja prijave za dodjelu bespovratnih sredstava;
  • Savjetovanje i koordinacija prilikom sklapanja ugovora za korištenje bespovratnih novčanih sredstava;
  • Usluge u razdoblju realizacije ugovora (npr. proces nabave, isplata potpora, sastavljanje izvješća o tijeku projekta, itd.);
  • Reviziju poštivanja obveza iz postojećih ugovora o potporama.

Ako ste zainteresirani za dodatne informacije u vezi s našim uslugama, molimo Vas da kontaktirate naše stručnjake za potpore, u Odjelu poreznog savjetovanja.

Kontakti

Sonja Ifković
Direktorica
Tel: +385 1 2351 915
sifkovic@deloittece.com

Marko Šilinger
Savjetnik
Tel: +385 1 2358 256
msilinger@deloittece.com

 

Je li Vam ovo bilo korisno?