Novosti

Jeste li spremni?

EU novosti, veljača 2013.

U prvom izdanju Deloitteovih EU novosti donosimo Vam pregled informacija vezanih uz nedavno objavljene porezne propise, kao i uz prijedloge poreznih propisa. Također, donosimo Vam i kratak pregled vijesti iz Europske unije, pregled propisa koje će nakon pridruživanja Hrvatske Uniji biti potrebno implementirati i kod nas te pregled statusa ratifikacije hrvatskog ugovora.

Objavljeni propisi

Stupili na snagu od 1. siječnja 2013.:


Stupili na snagu tijekom prosinca 2012./siječnja 2013.:
 
 • Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dobit (NN 146/12)
 • Pravilnik o fiskalizaciji u prometu gotovinom (146/12)
 • Naredba o načinu uplaćivanja prihoda proračuna, obveznih doprinosa te prihoda za financiranje drugih javnih potreba u 2013. godini (NN 2/13)
 • Uredba o uvjetima, načinu i postupku raspolaganja tražbinama s naslova poreznog duga u postupku predstečajne nagodbe (NN 3/13)
 • Uredba o izmjenama Uredbe o Carinskoj tarifi za 2013. godinu (NN 3/13)
 • Odluka o objavljivanju pravila o državnim potporama sektoru brodogradnje (NN 3/13)
 • Odluka o izmjenama i dopunama odluke o općinskim porezima Općine Žminj (NN 9/13)
 • Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe za provedbu Carinskog zakona (NN 10/13)

Stupit će na snagu 1. ožujka 2013.:
 
 • Pravilnik o kretanju trošarinskih proizvoda u sustavu odgode plaćanja trošarine uz primjenu elektroničkog trošarinskog dokumenta (NN 138/12)

Prijedlozi propisa

Nacrt prijedloga Zakona o  porezu na dodanu vrijednost na javnoj raspravi!

Na službenim stranicama Ministarstva financija objavljen je Nacrt prijedloga Zakona o porezu na dodanu vrijednost, kojim će se u hrvatski porezno-pravni sustav uvesti pravila oporezivanja porezom na dodanu vrijednost u obliku u kojemu se ta pravila primjenjuju u zemljama Europske unije.

Navedeni Nacrt stavljen je na javnu raspravu u periodu od od 24. siječnja 2013. do 7. veljače 2013. godine, u skladu s čime zainteresirana javnost može utjecati na konačni oblik zakona davanjem svojih  mišljenja, primjedbi i prijedloga u pisanom obliku.

Nacrt prijedloga zakon može se naći putem linka www.mfin.hr/hr/otvorena-savjetovanja, a vaša mišljenja, primjedbe i prijedloge možete slati na pdv-eu@porezna-uprava.hr.

Slobodno nam se javite ako vam je potrebna naša pomoć za sudjelovanje u javnoj raspravi o navedenom Nacrtu, odnosno ako biste željeli da iste uputimo u naše ime.
Također vam možemo ponuditi naše stručne usluge i pomoć kod procjene učinaka koje će novi sustav porezna na dodanu vrijednost izazvati za vaše poslovne procese.

Prijedlog Zakona o trošarinama s konačnim prijedlogom Zakona

Prijedlog Zakona o trošarinama, s konačnim prijedlogom Zakona kojim se vrši daljnje usklađenje hrvatskog trošarinskog sustava s europskim trošarinskim zakonodavstvom upućen je u saborsku procedure.

Za donošenje ovog Zakona predviđen je hitni postupak, a zakon će stupiti na snagu danom ulaska Hrvatske u Europsku uniju.

Slobodno nam se javite ako su vam potrebni detalji o novom trošarinskom sustavu.

Prijedlog Zakona o trošarinama s konačnim prijedlogom Zakona

Prijedlog Zakona o trošarinama, s konačnim prijedlogom Zakona kojim se vrši daljnje usklađenje hrvatskog trošarinskog sustava s europskim trošarinskim zakonodavstvom upućen je u saborsku procedure.

Za donošenje ovog Zakona predviđen je hitni postupak, a zakon će stupiti na snagu danom ulaska Hrvatske u Europsku uniju.

Slobodno nam se javite ako su vam potrebni detalji o novom trošarinskom sustavu.

Prijedlog Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dohodak

Na stranicama Porezne uprave objavljen je Prijedlog Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dohodak. Predviđa se stupanje na snagu 1. travnja 2013. godine.

Prijedlogom Pravilnika podrobnije se propisuje sljedeće:

 • Porezni obveznik, rezident, koji ostvaruje dohodak oporeziv u inozemstvu sukladno ugovoru o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja, nije obvezan plaćati predujam poreza na dohodak u Hrvatskoj, ali je obvezan podnijeti godišnju poreznu prijavu i obavijestiti Poreznu upravu o obustavi plaćanja predujma poreza na dohodak u tuzemstvu na vlastiti zahtjev;
 • Rezidenti izaslani na rad u inozemstvu po nalogu tuzemnog poslodavca nisu obvezni  plaćati predujam poreza na dohodak od nesamostalnog rada u tuzemstvu, ako je isti dohodak predmetom oporezivanja u inozemstvu sukladno ugovoru o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja;
 • Rezidenti koji mirovinu ostvaruju izravno iz inozemstva u jednakim mjesečnim iznosima, mogu na vlastiti zahtjev predujam poreza na dohodak plaćati prema rješenju koje će izdati Porezna uprava a na temelju podataka od poreznog obveznika;
 • Podrobnije se propisuje sadržaj, obveza podnošenja i način popunjavanja novog jedinstvenog obrasca JOPPD, te se brišu odredbe odnosno članci kojima se propisuje obveza podnošenja i sadržaj ID, IDD, IDD-1, IP  i  ID-1 obrazaca.
 • Obrazac JOPPD također je objavljen na stranicama Porezne uprave.

Europska unija

EU novosti

 • Predsjedanje Vijećem Europske unije je 1. siječnja od Cipra preuzela Irska
 • Europski parlament i Vijeće Europske unije postigli su neformalni sporazum oko daljnjih koraka vezanih za reformu Kohezijske politike za razdoblje od 2014. do 2020. godine
 • Europske institucije su u prosincu odobrile stvaranje jedinstvenog patenta za zaštitu u Europi, koji će omogućiti zaštitu inovacija i novih tehnoloških rješenja diljem Europe

Novi EU propisi
 
 • Ugovor o stabilnosti, koordinaciji i upravljanju u ekonomskoj i monetarnoj uniji (tzv. „fiskalni sporazum“)
 • Direktiva o administrativnoj suradnji na području oporezivanja – pojačat će se suradnja između poreznih uprava svih zemalja članica, s ciljem sprječavanja utaje poreza
 • Direktiva o obračunu PDV-a
 • Nastoji se potaknuti izdavanje elektronskih računa njihovim izjednačavanjem sa papirnatim računima – zabranjuje državama članicama da uvjetuju izdavanje elektronskih računa korištenjem elektronskog potpisa ili njihovim naknadnim čuvanjem u papirnatom formatu
 • Državama članicama se omogućuje da mali poduzetnici s godišnjim prometom manjim od 2 milijuna € plaćaju PDV prema primljenim naknadama, a ne prema izdanim računima
 


Arhiv EU novosti

Pogledajte listu do sada objavljenih EU novosti

Prijavite se ...

... ako želite primati naše EU novosti

Je li Vam ovo bilo korisno?