Novosti

Jeste li spremni?

EU novosti, ožujak 2013.

U drugom izdanju Deloitteovih EU novosti donosimo Vam objavljeni okvirni plan raspisivanja natječaja za IPARD - V komponentu IPE, pregled informacija vezanih uz nedavno objavljene porezne propise, kao i uz prijedloge poreznih propisa. Također, donosimo Vam i kratak pregled vijesti iz Europske unije, pregled propisa koje će nakon pridruživanja Hrvatske Uniji biti potrebno implementirati i kod nas te pregled statusa ratifikacije hrvatskog ugovora.

IPARD

Na stranicama Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, objavljen je okvirni plan raspisivanja natječaja za IPARD - V komponentu IPE.

Glavni cilj IPARD programa je unapređenje poljoprivrednog sektora uz pomoć konkurentnosti poljoprivrednih proizvoda. Program a ima tri prioriteta:

 1. Poboljšanje tržišne efikasnosti i provedbe EU standarda
 2. Pripremne aktivnosti za provedbu poljoprivredno – okolišnih mjera i LEADER-a, programa koji omogućava da se u pojedinim regijama ili mikroregijama, bez obzira na postojeće administrativne granice, stvaraju i sufinanciraju projekti čiji je cilj mobilizacija i provedba ruralnog razvoja u ruralnim zajednicama kroz lokalna partnerstva javnog i privatnog sektora
 3. Razvoj ruralne ekonomije

Dostupne mjere u okviru IPARD-a su mjera 101 „Ulaganja u poljoprivredna gospodarstva u svrhu restrukturiranja i dostizanja standarda zajednice“, mjera 103 „Ulaganja u preradu i trženje poljoprivrednih i ribljih proizvoda u svrhu restrukturiranja tih aktivnosti i dostizanja standarda zajednice“ te mjera 302 „Diversifikacija i razvoj ruralnih gospodarskih aktivnosti“.

Predviđa se da će natječaji biti raspisani prema slijedećem rasporedu:
 
 1. Mjera 101 od 1. ožujka do 1. travnja 2013. godine, te od 1.rujna do 1. listopada 2013. godine
 2. Mjera 102 od 1. ožujka do 1. svibnja 2013. godine, te od 1.rujna do 1. listopada 2013. godine
 3. Mjera 302 od 1. lipnja do 1.kolovoza 2013. godine

Broj prijava raste iz natječaja u natječaj, tako da je do sada ugovoreno ili je pred ugovaranjem više od 200 projekata. Uz nastavak pozitivnih trendova iz 2011. i 2012. godine, može se očekivati da će sva preostala raspoloživa sredstva biti ugovorena.

Objavljeni propisi

Stupili na snagu tijekom veljače 2013.

 • Zakon o posebnom porezu na motorna vozila (NN 15/13) – djelomično
 • Pravilnik o načinu prijavljivanja i prikupljanja podataka o postojećim mjerama lokalne potpore te načinu vođenja i sadržaju registra državnih potpora poljoprivredi i ruralnom razvoju (NN 16/13)
 • Plan usklađivanja zakonodavstva Republike Hrvatske s pravnom stečevinom Europske unije za 2013. godinu (NN 18/13)
 • Odluka o karti regionalnih potpora (NN 19/13)
 • Zakon o trošarinama (NN 22/13) – djelomično
 • Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o troškovima postupka predstečajne nagodbe (NN 23/13) 
 
Prijedlozi propisa

Objavljeni na sjednicama Vlade Republike Hrvatske

 • Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o poticanju investicija i unapređenju investicijskog okruženja
 • Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o računovodstvu
 • Nacrt prijedloga zakona o porezu na dodanu vrijednost
 • Nacrt prijedloga zakona o provedbi carinskih propisa Europske unije
 
Objavljena mišljenja Porezne uprave:

Najnovija mišljenja i tumačenja Porezne uprave:

 • Puštanje u slobodan promet plovila namijenjenih odmoru i razonodi privremeno uvezenih u RH
  Na području RH nalazi se veći broj plovila namijenjenih odmoru i razonodi najvećim dijelom privremeno uvezenih od strane državljana članica EU. Ulaskom Hrvatske u EU, državljani članica gube mogućnost privremenog uvoza u Hrvatsku, a za navedena plovila pojavit će se obveza utvrđivanja carinskog statusa tj. puštanja u slobodni promet i naplate pripadajućih uvoznih davanja sukladno propisima EU. U veljači je objavljeno mišljenje Porezne uprave (Klasa: 413-01/12-07/19, Ur. broj: 513-02-1210/1-12-1, od 10. siječnja 2013.) kojim se pojašnjava navedeni postupak.
 • Oporezivanje vina i piva u ugostiteljskim objektima
  Od 1. siječnja 2013. porez na dodanu vrijednost („PDV“) plaća se po stopi od 10% na usluge pripremanja hrane i obavljanje usluga prehrane u ugostiteljskim objektima te pripremanje i usluživanje bezalkoholnih pića i napitaka, vina i piva u tim objektima. U siječnju je objavljeno mišljenje Porezne uprave (Klasa: 410-01/12-01/3420, Ur. broj: 513-07-21-01/12-1, od 20. prosinca 2012.) u kojem se detaljno opisuje navedeni porezni tretman.
 • Naknadni ispravak osnovice PDV-a prilikom prijevremenog raskida ugovora o financijskom leasingu u slučaju nemogućnosti naplate
  U siječnju je objavljeno mišljenje Porezne uprave (Klasa: 410-01/12-01/1067, Ur. broj: 513-07-21-01/12-5 od 14. studenog 2012.) u kojem se navodi kako porezni obveznik ne može umanjiti poreznu osnovicu ako je isporuka izvršena fizičkoj osobi ili poduzetniku koji nije u sustavu PDV-a.
 • Uvjeti za iskorištavanje prava na umanjenje porezne osnovice za reinvestiranu dobit
  U siječnju je objavljeno mišljenje Porezne uprave (Klasa: 410-01/12-01/3007, Ur. broj: 513-07-21-01/12-3, od 30. studenog 2012.) kojim se pojašnjavaju uvjeti za korištenje prava na umanjenje porezne osnovice poreza na dobit za iznos reinvestirane dobiti.

EU novosti

Uvođenje EORI sustava u Hrvatskoj

S danom pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji gospodarski subjekti koji će obavljati djelatnosti iz domene carinskog zakonodavstva dužni su imati EORI (engl. Economic Operators Registration and Identification System) broj.

U svrhu pravovremenog izdavanja EORI broja, zahtjevi za izdavanje zaprimaju se u mjesno nadležnim Carinarnicama od 01. veljače 2013.


Arhiv EU novosti

Pogledajte listu do sada objavljenih EU novosti

Prijavite se ...

... ako želite primati naše EU novosti

Je li Vam ovo bilo korisno?