Novosti

Pregled informacija vezanih uz nedavno objavljene porezne propise, EU novosti...

EU novosti, svibanj 2013.

U petom izdanju Deloitteovih EU novosti donosimo Vam pregled informacija vezanih uz nedavno objavljene porezne propise, kao i uz prijedloge poreznih propisa. Također, donosimo Vam i kratak pregled vijesti iz Europske unije, pregled propisa koje će nakon pridruživanja Hrvatske Uniji biti potrebno implementirati i kod nas te pregled statusa ratifikacije hrvatskog ugovora.

Objavljeni propisi

Stupili na snagu tijekom ožujka, travnja i svibnja 2013.

 • Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o gradskim porezima Grada Karlovca (NN 26/13)
 • Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o poticanju investicija i unapređenju investicijskog okruženja (NN 28/13)
 • Odluka o općinskim porezima Općine Žakanje (NN 30/13)
 • Ispravak Zakona o trošarinama (NN 32/13)
 • Uredba o poticanju investicija i unapređenju investicijskog okruženja (NN 40/13)
 • Zakon o potvrđivanju Ugovora između Republike Hrvatske i Republike Azerbajdžana o izbjegavanju dvostranog oporezivanja i sprječavanju izbjegavanja plaćanja poreza na dohodak i na imovinu (Međunarodni ugovori 2/13)
 • Odluka o izmjenama i dopunama odluke o objavljivanju međunarodnih standarda financijskog izvještavanja (NN 45/13)
 • Pravilnik o posebnom porezu na motorna vozila (NN 52/13)
 • Odluka o proglašenju zakona o naplati poreznog duga fizičkih osoba (NN 55/13)
 • Zakon o provedbi carinskih propisa Europske unije (NN 54/13)
 • Zakon o provedbi uredbi Europske unije o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti (NN 54/13)
 • Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o računovodstvu (NN 54/13)
 • Objava o stupanju na snagu Ugovora između Republike Hrvatske i Republike Azerbajdžana o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja i sprječavanju izbjegavanja plaćanja poreza na dohodak i na imovinu (Međunarodni ugovori 3/13)

Prijedlozi propisa

Objavljeni na sjednicama Vlade Republike Hrvatske

 • Nacrt prijedloga zakona o posebnom porezu na kavu i bezalkoholna pića (www.vlada.hr...)
  Na 84. sjednici Vlade RH donesen je i nacrt prijedloga zakona o posebnom porezu na kavu i bezalkoholna pića. Razlog donošenja posebnog poreza na kavu i bezalkoholna pića je neusklađenost s propisima EU. Za razliku od dosadašnjeg modela, po kojemu je oporezivanje kave i bezalkoholnih pića uređeno u dva zakona, Nacrtom prijedloga zakona predlaže se uvođenje jednog zakona, ali s različitim poreznim stopama.
 • Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o strancima (www.vlada.hr...)
  Na 88. sjednici Vlade RH održanoj 2. svibnja donesen je Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o strancima. Razlog donošenja istog je obveza usklađivanja Zakona o strancima (NN 130/11) s Direktivama EU.
  Zakon o strancima, na snazi od 1.1.2012.godine, u dijelu usklađivanja s pravnom stečevinom EU propisuje stupanje na snagu sljedećih odredbi od 1.7.2013.godine:
  • Državljanima država članica EEP-a, umjesto dosadašnje dozvole za boravak i rad, za bilo koju svrhu boravka dovoljna je potvrda o prijavi privremenog boravka – boravišna iskaznica koja se izdaje odmah po zaprimanju zahtjeva na period od 5 godina.
  • Članovi obitelji državljanina EEP-a, koji su i sami državljani EEP-a, u svrhu boravka u RH duže od 3 mjeseca također moraju regulirati privremeni boravak.
  • Visokokvalificirani državljani trećih država i dalje moraju ishoditi Dozvolu za boravak i rad, pod nazivom „EU plava karta“ s rokom važenja do 2 godine.
 • Nacrt konačnog prijedloga zakona o državnim potporama (www.vlada.hr...)
  Na 88. sjednici Vlade RH održanoj 2. svibnja donesen je konačni nacrt prijedloga zakona o državnim potporama kojim će se zakonodavni okvir RH uskladiti s pravnom stečevinom Europske unije.

  Zakonom se uređuju nove nadležnosti tijela Republike Hrvatske, budući da će mnoge postojeće nadležnosti, prvenstveno iz domene Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja biti preuzete od strane institucija Europske unije.

  Uz centraliziranu kontrolu i evidenciju dodjele državnih potpora, te definiranje postupka koji prethodi odobrenju novih programa ili pojedinačnih državnih potpora, a u skladu s pravnom stečevinom EU, novi Zakon predviđa i aktivno vođenje politike državnih potpora od strane Ministarstva financija. Novi Zakon zamijenit će postojeći Zakon o državnim potporama (NN 140/05, 49/11), postojeću Uredbu o državnim potporama (NN 50/06), ali i cijeli niz odluka Vlade kojima su spomenuta pravila vezana za dodjelu državnih potpora do sada bila regulirana.

Rješenje Ustavnog suda RH:

 • Rješenje Ustavnog suda RH o privremenoj obustavi primjene određenih odredbi Zakona o izmjenama Zakona o porezu na dohodak (NN 22/12)

Ustavni sud RH („USRH“) je dana 03. travnja donio Rješenje kojim se privremeno obustavlja izvršenje svih pojedinačnih akata i radnji Porezne uprave Ministarstva financija Republike Hrvatske i drugih adresata vezanih uz naplatu poreza na dohodak svim obveznicima poreza na dohodak koji su taj dohodak ostvarili na temelju dividendi i udjela u dobiti na temelju udjela u kapitalu, a koja je dividenda ostvarena, odnosno koji je udio u dobiti na temelju udjela u kapitalu ostvaren do stupanja na snagu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak (NN 22/12).

Više o navedenom Rješenju pročitajte ovdje: Rješenje Ustavnog suda RH o privremenoj obustavi primjene određenih odredbi Zakona o izmjenama Zakona o porezu na dohodak (Porezne novosti, travanj 2013.)

EU novosti

 • Na sjednici Vijeća Europske Unije 14. i 15. ožujka odobreni su gospodarski prioriteti Unije za 2013. godinu (diferencirana fiskalna konsolidacija koja potiče rast, ponovna uspostava normalnog kreditiranja u gospodarstvu, promicanje rasta i konkurentnosti, rješavanje problema nezaposlenosti, moderniziranje javne uprave).
 • Prema prijedlogu usvojenom 13. ožujka Europski parlament će nakon izbora 2014. godine imati 751 zastupnika (smanjenje sa broja od 766 zastupnika koliko će ih biti kada Hrvatska uđe u Europsku uniju)
 • S ciljem poboljšanja mobilnosti profesionalaca i prepoznavanja akademskih i profesionalnih kvalifikacija stečenih diljem Europske unije, Europska komisija priprema novu direktivu koja bi trebala stupiti na snagu u 2014. godini, a kojom bi se osiguralo uvođenje europske iskaznice za profesionalce.

Proces ratifikacije Ugovora o pristupanju Hrvatske Europskoj uniji

  Zemlje članice koje su završile proces ratifikacije
Austrija, Bugarska, Cipar, Češka, Estonija, Grčka, Irska, Italija, Latvija, Litva, Luksemburg, Mađarska, Malta, Poljska, Portugal, Rumunjska, Slovačka, Španjolska, Švedska, Finska, Francuska
  Zemlje članice koje su započele proces ratifikacije
Belgija, Nizozemska, Ujedinjeno Kraljevstvo, Slovenija, Danska, Njemačka


Arhiv EU novosti

Pogledajte listu do sada objavljenih EU novosti

Prijavite se ...

... ako želite primati naše EU novosti

Je li Vam ovo bilo korisno?