Novosti

Fondovi EU – Javni poziv:

Povećanje razvoja novih proizvoda i usluga koji proizlaze iz aktivnosti istraživanja i razvoja

EU novosti, svibanj 2016.

Ministarstvo gospodarstva objavilo je javni poziv za dodjelu bespovratnih novčanih sredstava s ciljem jačanja djelatnosti istraživanja, razvoja i inovacija u gospodarstvu. Javni poziv će se financirati iz Europskog fonda za regionalni razvoj u sklopu Operativnog programa iz područja konkurentnost i kohezija 2014. - 2020.

Cilj poziva

Cilj poziva je podržati razvoj novih proizvoda (dobara i usluga), tehnologija i poslovnih procesa kroz povećanje privatnih ulaganja u istraživanje, razvoj i inovacije, te jačanje kapaciteta poduzeća za istraživanje, razvoj i inovacije kroz poboljšanje njihove suradnje s institucijama za istraživanje i razvoj.

Sredstva su namijenjena razvoju novih ili znatno poboljšanih proizvoda i usluga kroz vlastite, ugovorne ili kolaborativne aktivnosti istraživanja i razvoja. Potpore će se dodjeljivati u kategorijama temeljnog istraživanja, industrijskog istraživanja, eksperimentalnog razvoja ili za studije izvedivosti za istraživačke djelatnosti.

Prihvatljivi Partner je i onaj koji nema sjedište, odnosno poslovnu jedinicu ili podružnicu u Republici Hrvatskoj, a sudjeluje u projektu s najviše 15% prihvatljivih troškova projekta.

Tematska područja

Projekti se moraju odnositi se na jedno ili više identificiranih prioritetnih tematskih područja i/ili međusektorskih tema Strategije pametne specijalizacije Republike Hrvatske: zdravlje i kvaliteta života, energija i održivi okoliš, promet i mobilnost, sigurnost i prehrana i bio ekonomija. Međusektorske teme obuhvaćaju: KET tehnologije (ključne razvojne tehnologije) te ICT (informacijske i komunikacijske tehnologije).

Iznos novčanih sredstava koji će se dodijeliti

Prihvatljivi su i troškovi upravljanja projektom (izdaci za usluge vanjskog stručnjaka za upravljanje projektom, izdaci za postupke zapošljavanja osoblja za rad na projektu te izdaci za usluge stručnjaka za javnu nabavu) do 7 % ukupne vrijednosti projekta, a maksimalno do 2.000.000 HRK.

Kako Vam Deloitte može pomoći?

Možemo Vam pomoći pri identifikaciji poslovnih projekata za koje biste mogli ostvariti poticajne mjere što uključuje:

  • Sveobuhvatnu pomoć u postupku pripreme potrebne dokumentacije i podnošenja prijave za dodjelu bespovratnih sredstava; 
  • Aktivno upravljanje procesom podnošenja prijave za dodjelu bespovratnih sredstava; 
  • Savjetovanje i koordinacija prilikom sklapanja ugovora za korištenje bespovratnih novčanih sredstava; 
  • Usluge u razdoblju realizacije ugovora (npr. isplata potpora, sastavljanje izvješća o tijeku projekta, itd.); 
  • Reviziju poštivanja obveza iz postojećih ugovora o potporama.

Kontakti

Ako ste zainteresirani za dodatne informacije u vezi s našim uslugama, molimo Vas da kontaktirate naše stručnjake za potpore, u Odjelu poreznog savjetovanja:


Arhiv EU novosti

Pogledajte listu do sada objavljenih EU novosti

Prijavite se ...

... ako želite primati naše EU novosti

Je li Vam ovo bilo korisno?