Novosti

Najava natječaja za dodjelu bespovratne potpore do kraja 2013. godine

EU novosti, studeni 2013.

Krajem kolovoza Europska komisija je odobrila je Nacionalni strateški referentni okvir te ujedno i financijska sredstva iz Kohezijskog i strukturnih fondova EU (Europski fond za regionalni razvoj i Europski socijalni fond). Ukupna sredstva koja će biti dostupna zaključno sa 2013. godinom iznose 450 milijuna €, radi se o paketu za prvih šest mjeseci članstva Hrvatske u EU (dio financijskog perioda 2007. – 2013.).

Financijska raspodjela prema operativnim programima je sljedeća

 1. Promet – 120 milijuna € iz Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR)
 2. Zaštita okoliša – 149,8 milijuna € iz Kohezijskog fonda (KF)
 3. Regionalna konkurentnost – 108,4 milijuna € iz Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR)
 4. Razvoj ljudskih potencijala – 60 milijuna € iz Europskog socijalnog fonda (ESF)
 5. Programi prekogranične suradnje – 11,2 milijuna € (regionalni operativni programi)

Uz objavu odobrenja financijskog paketa, Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU najavilo je i sljedeće natječaje u narednih šest mjeseci:

Natječaji u sklopu fondova EU

Strukturni fondovi - najave grantova

Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU najavilo je raspisivanje natječaja za sljedeće sheme do kraja 2013. godine. U okviru Operativnog programa regionalna konkurentnost, koji se financira iz Europskoj fonda za regionalni razvoj (EFRR), najavljeni su sljedeći natječaji:

EFRR - Konkurentnost MSP: proizvodnja i turizam

Prema preliminarnim informacijama prihvatljive su sljedeće vrste ulaganja:

 • Modernizacija proizvodnje
  • izgradnja novih ili proširenje postojećih proizvodnih kapaciteta
  • uvođenje inovativnih tehnologija i razvoj novih proizvoda
  • smanjenje potrošnje energije i sirovina
 • Održivi turizam
  • izgradnja, uređenje i podizanje kvalitete smještajnih kapaciteta, posebice malih i srednje velikih hotela
  • razvoj dodatne turističke ponude i kvalitete usluga
  • jačanje komercijalne vrijednosti prirodnih i kulturnih resursa

Prihvatljivi korisnici: Mala i srednja poduzeća (prihvatljive djelatnosti definirane NKD-om)

Dostupna sredstva

Na natječaju: 30 mil. €
Po projektu: 0,5-3,5 mil. €

Intenzitet potpore: 50% za srednja i 60% za mala i mikro poduzeća

Objava natječaja: okvirno do kraja 2013.

EFRR - IKT i poslovni procesi

Prihvatljive su sljedeće vrste ulaganja:

 • analiza postojećih poslovnih procesa i cjelovita IKT rješenja za integriranje poslovanja
 • IKT rješenja namijenjena uspostavljanju procesa (npr. Upravljanje opskrbnim lancem i odnosima s klijentima)
 • izobrazba djelatnika za rad s novim IKT sustavima
 • širokopojasna rješenja kao što su e-učenje i e-poslovanje
 • oprema i softverska rješenja

Prihvatljivi korisnici: Mala i srednja poduzeća (prihvatljive djelatnosti definirane NKD-om)

Dostupna sredstva

Na natječaju: 3 mil. €
Po projektu: 20.000 - 100.000 €

Intenzitet potpore: maks. 85%

Objava natječaja: okvirno do kraja 2013.

EFRR - Poslovna infrastruktura

Prihvatljive su sljedeće vrste ulaganja:

 • Izgradnja i dogradnja
  • Javne poslovne infrastrukture – kojom se privlači poduzetnike, osobito MSP i koja doprinosi stvaranju novih radnim mjesta
  • Javne turističke infrastrukture - osobito one kojom se pridonosi produljivanju turističke sezone, razvoju selektivnih oblika turizma, raznolikosti turističke ponude, razvoju gospodarstva i stvaranju novih radnih mjesta

Prihvatljivi korisnici:

Javna tijela, institucije poduzeća, neprofitne organizacije, turističke zajednice i udruženja

Dostupna sredstva

Na natječaju: cca 26,5 mil. €
Po projektu 1-10 mil. €

Objava natječaja: okvirno do kraja 2013.

EFRR - Kapacitet za istraživanje – zaliha infrastrukturnih projekata

Prihvatljive su sljedeće vrste aktivnosti:

 • Izrada dokumentacija za infrastrukturne projekte (CBA, idejni projekt, glavni i izvedbeni projekt, PUO, studija izvedivosti)
 • Doprinosi potrebni za izdavanje dozvola za glavni projekt (vodni, komunalni, itd.)

Prihvatljivi korisnici:

Javna visoka učilišta i javne istraživačke organizacije, znanstveno-tehnološki parkovi

Dostupna sredstva

Na natječaju: 5,1 mil. €
Intenzitet potpore: maks 85%

Objava natječaja: okvirno do kraja 2013.

EFRR - Kapacitet za istraživanje – centri izvrsnosti (LOT 1)

Prihvatljive su sljedeće vrste aktivnosti/ulaganja:

upravljanje projektima, znanstvena oprema, istraživanje i razvoj, usavršavanje i mobilnost istraživača, širenje rezultata istraživanja, intelektualno vlasništvo

Prihvatljivi korisnici: Javna visoka učilišta i javne istraživačke organizacije

Dostupna sredstva

Na natječaju: cca 6,5 mil. €
Po projektu: 0,5-2 mil. €

Objava natječaja: okvirno do kraja 2013.

EFRR - Kapacitet za istraživanje – industrijsko istraživanje, eksperimentalni razvoj i inovacije (LOT 2)

Prihvatljive su sljedeće vrste aktivnosti:

 • Faza 1 ‘ istraživanje, Faza 2 - razvoj
 • upravljanje projektima, znanstvena oprema, industrijsko istraživanje/razvojno testiranje novih ideja, širenje rezultata istraživanja, intelektualno vlasništvo

Prihvatljivi korisnici:

Javna visoka učilišta i javne istraživačke organizacije, Privatna poduzeća kao partner

Dostupna sredstva

Na natječaju: cca 5,5 mil. €
Po projektu: 0,2 – 1 mil. €

Objava natječaja: okvirno do kraja 2013.

U okviru Operativnog programa razvoj ljudskih potencijala koji se financira iz Europskog socijalnog fonda (ESF), Ministarstvo rada i mirovinskog sustava najavilo je sljedeće natječaje:

ESF shema Dostupan iznos
(u mil. €)
Očekivana objava natječaja
1. Kvaliteta visokog obrazovanja uz primjenu HKO-a 8,5 4. kvartal 2013.
2. Kapacitet ustanova za obrazovanje odraslih 3,8 4. kvartal 2013.
3. Jačanje socijalnog dijaloga 2,4 1. kvartal 2014.
4. Obrazovanje za poduzetništvo i obrt 2,4 1. kvartal 2014.
5. Lokalne inicijative za poticanje zapošljavanja 5,9 1. kvartal 2014.
6. Pristup otvorenom tržištu rada za grupe kojima prijeti socijalna isključenost 3,9 4. kvartal 2014.
7. Mikroprojekti za financiranje inovativnih aktivnosti malih organizacija civilnog društva na lokalnoj razini 1,2 4. kvartal 2014.

Svi najavljeni natječaji, kao i uvjeti njihove provedbe, bit će pravovremeno objavljivani na službenim stranicama Upravljačkog tijela (Ministarstvo regionalnog razvoja i EU fondova) www.strukturnifondovi.hr.


Arhiv EU novosti

Pogledajte listu do sada objavljenih EU novosti

Prijavite se ...

... ako želite primati naše EU novosti

Je li Vam ovo bilo korisno?