Novosti

Najava javnog poziva:

Priprema i provedba integriranih razvojnih programa temeljenih na obnovi kulturne baštine

Ministarstvo poduzetništva i obrta najavilo je javni poziv za dodjelu potpora za pripremu i provedbu integriranih razvojnih programa temeljenih na obnovi kulturne baštine kako bi se osigurala obnova i unapređenje upravljanja kulturnom baštinom s ciljem doprinosa održivom razvoju na lokalnoj i regionalnoj razini.

Ovim Pozivom će se sufinancirati ulaganja nužna za razvoj određenog geografskog područja odnosno turističke zajednice, čineći ga prepoznatljivim turističkim odredištem. Bespovratna sredstva će se dodjeljivati do iskorištenja raspoloživih sredstava Europskog fonda za regionalni razvoj u iznosu od 380.000.000 kuna. Od ukupnog iznosa, 10% sredstava je namijenjeno za aktivnosti pripreme dokumentacije za provedbu integriranih razvojnih programa, a preostali dio iznosa se odnosi na aktivnosti provedbe integriranih razvojnih programa.

Dvije grupe aktivnosti obuhvaćaju sljedeće podaktivnosti:

a) Priprema integriranih razvojnih programa temeljenih na obnovi kulturne baštine
 • Priprema studijske dokumentacije (izrada studije utjecaja na okoliš, izrada projektne prijave i izrada dokumentacije za javnu nabavu)
 • Priprema projektne dokumentacije (izrada foto i arhitektonske dokumentacije, konzervatorska, geomehanička, građevinska i ostala srodna istraživanja, izrada idejnih rješenja, izrada idejnih i glavnih projekata)

Najniži iznos bespovratnih sredstava iznosi 100.000 kuna, a najviši iznosi 5.000.000 kuna.

b) Provedba integriranih razvojnih programa temeljenih na obnovi kulturne baštine
 • Zaštita, obnova i revitalizacija objekata kulturne baštine upisane u Registru kulturnih dobara RH
 • Obnova i/ili izgradnja pratećih infrastrukturnih objekata vezanih za kulturnu baštinu, uključujući opremanje
 • Razvoj kulturnih i turističkih sadržaja i proizvoda utemeljenih na kulturnoj baštini
 • Promocija i marketing destinacije na temu kulturne baštine

Najniži iznos bespovratnih sredstava iznosi 5.000.000 kuna, a najviši iznosi 100.000.000 kuna.

Osnovni pregled javnog poziva prikazan je u sljedećoj tablici:

Tko može sudjelovati

Potencijalnim prijaviteljima se smatraju tijela javne vlasti (tijela državne uprave, jedinice lokalne i regionalne samouprave, institucije u javnom vlasništvu te ostala tijela javne vlasti) i vlasnici kulturnih dobara koji moraju biti registrirani kao pravne osobe.

Jedan od osnovnih preduvjeta za optimizaciju ulaganja je formiranje partnerstva. Potencijalni partneri mogu biti tijela javne vlasti, vlasnici kulturnih dobara, subjekti malog gospodarstva te organizacije civilnog društva. Obvezan partner za projektne prijedloge za aktivnost provedbe integriranih razvojnih programa je odgovarajući Ured turističke zajednice na nacionalnoj/regionalnoj/lokalnoj razini, dok u slučaju prijave projekata za pripremu integriranih razvojnih programa nije obvezno formirati partnerstva prihvatljivih javnih i privatnih dionika.

Pokazatelji

Prijavljeni projekti moraju:

 • biti u skladu sa strateško-planskim razvojnim dokumentima područja na kojima će se odvijati,
 • imati utjecaj na turističku ponudu i rezultate u turističkoj destinaciji u kojoj se provode,
 • utjecati na povećanje zapošljavanje u regiji.
   

Kako Vam Deloitte može pomoći?

Možemo Vam pomoći pri identifikaciji poslovnih projekata za koje biste mogli ostvariti poticajne mjere što uključuje:

 • sveobuhvatnu pomoć u postupku pripreme potrebne dokumentacije i podnošenja prijave za dodjelu bespovratnih sredstava,
 • aktivno upravljanje procesom podnošenja prijave za dodjelu bespovratnih sredstava,
 • savjetovanje i koordinacija prilikom sklapanja ugovora za korištenje bespovratnih novčanih sredstava,
 • usluge u razdoblju realizacije ugovora (npr. isplata potpora, sastavljanje izvješća o tijeku projekta, itd.),
 • reviziju poštivanja obveza iz postojećih ugovora o potporama.
   

Kontakti

Ako ste zainteresirani za dodatne informacije u vezi s našim uslugama, molimo Vas da kontaktirate naše stručnjake za potpore, u Odjelu poreznog savjetovanja:


Arhiv EU novosti

Pogledajte listu do sada objavljenih EU novosti

Prijavite se ...

... ako želite primati naše EU novosti

Je li Vam ovo bilo korisno?