Novosti

Regionalne potpore kapitalnih ulaganja

Javni poziv 

Rok za podnošenje prijava je 07. 10. 2016. godine.

Ministarstvo gospodarstva 7. rujna 2016. godine objavilo je Javni natječaj za dodjelu regionalnih potpora kapitalnih ulaganja radi zadržavanja i povećavanja broja radnika (Javni natječaj po Operativnom programu regionalnih potpora za kapitalna ulaganja u 2016. godini).

 • Projekt ne može započeti prije objave natječaja (opravdani troškovi);
 • Projekt mora završiti zaključno s 30.6.2018. godine;
 • Obaveza očuvanja predmetne investicije (imovine) najmanje pet godina (tri za male i srednje poduzetnike).

Tko može sudjelovati

Korisnici državne potpore po ovom natječaju mogu biti mali, srednji i veliki poduzetnici koji planiraju ulaganje u dugotrajnu imovinu (materijalnu i nematerijalnu), uz minimalno zadržavanje istog broja radnika ili povećanje broja radnika, u obliku početnih ulaganja.

Iznos potpore

Maksimalni iznos potpore je 1,5 milijuna HRK, odnosno u visini od 25% opravdanih troškova ulaganja za velike poduzetnike (+10% za srednje i male poduzetnike), u skladu s Kartom regionalnih potpora. Ukupna alokacija na ovom natječaju iznosi 40.000.000 HRK.

Uvjeti za prijavitelje

 • Posluju kao trgovačko društvo najmanje od 1.1.2014. godine;
 • Zapošljavaju minimalno 40 radnika;
 • Moraju održati ili mogu povećati broj radnika u razdoblju do 31.12.2018. u odnosu na broj radnika utvrđen u 2015. godini;
 • Nisu u poteškoćama, stečaju ili postupku pred-stečajne nagodbe;
 • Nemaju nepodmirene porezne obveze i obveze prema zaposlenicima;
 • Ne nalaze se u postupku povrata državne potpore ili potpore male vrijednosti;
 • Imaju pozitivan pokazatelj EBITDA prema godišnjim financijskim izvješćima u fiskalnoj godini koja prethodi godini predaje zahtjeva;
 • Minimalni udio kapitala i rezervi u pasivi 15%;
 • Do objave Javnog poziva za dodjelu potpora nužno dostaviti dokaze o namjenskom trošenju ranije dobivenih potpora.

Prihvatljive vrste ulaganja

 • Materijalna ulaganja u strojeve i opremu za proizvodnju, nabavu mjernih i kontrolnih uređaja;
 • Nematerijalna ulaganja – ulaganja u patente, licencije, industrijski softveri, znanje i iskustvo ili druga vrsta intelektualnog vlasništva;
 • Materijalna i nematerijalna ulaganja podliježu ispunjavanju slijedećih uvjeta:
  • mora se koristiti isključivo u poslovnoj jedinici koja prima regionalnu potporu i na lokaciji primatelja potpore;
  • mora se voditi kao imovina koja se amortizira;
  • mora biti kupljena od treće osobe nepovezane s kupcem po tržišnim uvjetima bez da je kupac u položaju ostvariti kontrolu nad prodavateljem i obrnuto;
 • Troškovi nematerijalnih ulaganja prihvatljivi su do granice od 25 % ukupnih prihvatljivih troškova ulaganja, i to isključivo ako su nastali kao direktno povezani troškovi ulaganja u materijalnu imovinu.

Napomena: stečena imovina za velike poduzetnike mora biti nova, a za male i srednje poduzetnike prihvatljiva je oprema do 4 godine starosti.

Neprihvatljivi troškovi za sufinanciranje

 • aktivnosti započete prije podnošenja pisanog zahtjeva za potporu;
 • zamjena dotrajale ili rekonstrukcija postojeće opreme bez značajnog utjecaja na količinu ili kvalitetu konačnih proizvoda;
 • nabava/kupnja potrošne robe, sirovine i repromaterijala i rezervnih dijelova;
 • nabava/kupnja ili najam prijevoznih sredstava, te pokretnih strojeva kojima je dozvoljeno
 • samostalno prometovanje na javnim prometnicama (viličari i sl.);
 • troškovi carinjenja, prijevoza, stavljanje u rad kupljene opreme;
 • troškovi ugradnje, montaže/demontaže, instalacija, puštanja u pogon, rezervni dijelovi i sl.;
 • troškovi edukacije;
 • izgradnja/dogradnja/adaptacija ili kupnja poslovnog prostora ili proizvodnih objekata, troškovi uzemljenja, klimatizacija-grijanje/hlađenje, termoventilacije, izgradnja odvodnje;
 • troškovi validacije, bilo kakvo opremanje radnih prostora (zaštitni kabineti);
 • troškovi laboratorijskih testova djelotvornosti;
 • troškovi različitih studija;
 • troškovi koji se odnose na redovno poslovanje poduzeća;
 • nabava/kupnja opreme od dobavljača/proizvođača s kojim je povezan vlasničkim ili upravljačkim odnosima;
 • troškovi PDV-a.

Kako Vam Deloitte može pomoći?

Možemo Vam pomoći pri identifikaciji poslovnih projekata za koje biste mogli ostvariti poticajne mjere što uključuje:

 • Sveobuhvatnu pomoć u postupku pripreme potrebne dokumentacije i podnošenja prijave za dodjelu bespovratnih sredstava;
 • Aktivno upravljanje procesom podnošenja prijave za dodjelu bespovratnih sredstava;
 • Savjetovanje i koordinacija prilikom sklapanja ugovora za korištenje bespovratnih novčanih sredstava;
 • Usluge u razdoblju realizacije ugovora (npr. isplata potpora, sastavljanje izvješća o tijeku projekta, itd.);
 • Reviziju poštivanja obveza iz postojećih ugovora o potporama.

Ako ste zainteresirani za dodatne informacije u vezi s našim uslugama, molimo Vas da kontaktirate naše stručnjake za potpore, u Odjelu poreznog savjetovanja.

Kontakti

Ako ste zainteresirani za dodatne informacije u vezi s našim uslugama, molimo Vas da kontaktirate naše stručnjake za potpore, u Odjelu poreznog savjetovanja:

Sonja Ifković
Direktorica
Tel: +385 1 2351 915
sifkovic@deloittece.com

Nina Perić
Viša savjetnica
Tel: +385 1 2351 962
nperic@deloittece.com

Ana Buljan
Viša savjetnica
Tel: +385 1 2351 145
abuljan@deloittece.com

Marko Šilinger
Savjetnik
Tel: +385 1 2358 256
msilinger@deloittece.com

Je li Vam ovo bilo korisno?