Novosti

Javni poziv u najavi:

Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj – Podmjera 4.1. Potpora za ulaganje u poljoprivredna gospodarstva

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju najavila je Javni natječaj u IV. kvartalu 2015. godine za dodjelu potpora za ulaganje u infrastrukturu i opremu za poljoprivredna gospodarstva. Svrha potpore je povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstva kroz modernizaciju i povećanje proizvodnih kapaciteta, modernizaciju postojećih gospodarstva, poboljšanje kvalitete proizvoda uvođenjem novih tehnologija i inovacija.

Tko može sudjelovati

Korisnici državne potpore po ovom natječaju mogu biti fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava sukladno Zakonu o poljoprivredi ili proizvođačke grupe i organizacije sukladno Zakonu o uređenju tržišta poljoprivrednih proizvoda koje se bave primarnom poljoprivrednom proizvodnjom navedenih u Dodatku I. Ugovora o EU i pamuka osim proizvoda ribarstva. Korisnici ne smiju biti poduzetnici u teškoćama.

Iznos potpore

Minimalno 5.000 EUR, a maksimalno 3 mil. EUR, iznimno do 5 milijuna EUR u slučajevima ulaganja za držanje muznih krava, svinjogojstvo, jaja, voće i povrće.

Sufinancira se 50-90% prihvatljivih troškova.

Prihvatljive vrste ulaganja*

Operacija 4.1.1 Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstva:
 • Ulaganje u građenje i/ili opremanje objekata za životinje, uključujući vanjsku i unutarnju infrastrukturu u sklopu poljoprivrednog gospodarstva
 • Ulaganje u građenje i/ili opremanje zatvorenih/zaštićenih prostora i objekata za uzgoj jednogodišnjeg i višegodišnjeg bilja, sjemena i sadnog materijala sa pripadajućom opremom i infrastrukturom u sklopu poljoprivrednog gospodarstva
 • Ulaganje u građenje i/ili opremanje ostalih gospodarskih objekata, upravnih prostorija s pripadajućim sadržajima, opremom i infrastrukturom, koji su u funkciji osnovne djelatnosti
 • Ulaganje u građenje i/ili opremanje objekata za marketing primarnih poljoprivrednih proizvoda,
 • Ulaganje u opremu za berbu, sortiranje i pakiranje poljoprivrednih proizvoda
 • Ulaganje u kupnju nove poljoprivredne mehanizacije, radnih strojeva i opreme za primarnu proizvodnju i gospodarskih vozila
 • Ulaganje u građenje i/ili opremanje objekata za skladištenje, rashlađivanje, čišćenje, sušenje, klasiranje i pakiranje proizvoda iz primarne poljoprivredne proizvodnje sa pripadajućom opremom i infrastrukturom
 • Ulaganje u građenje i/ili opremanje građevina za obradu otpadnih voda, uključujući uređaje za obradu otpadnih voda i opremu za sprječavanje onečišćenja zraka sa pripadajućom opremom i infrastrukturom
 • Ulaganje u sustave za zaštitu od padalina i štetnih organizama s pripadajućom opremom i infrastrukturom
 • Ulaganje u podizanje novih i/ili restrukturiranje postojećih višegodišnjih nasada
 • Ulaganje u izgradnju i/ili obnovu i/ili opremanje sustava (infrastrukture) za navodnjavanje na poljoprivrednom gospodarstvu
 • Ulaganje u uređenje i trajnije poboljšanje kvalitete poljoprivrednog zemljišta u svrhu poljoprivredne proizvodnje
 • Ulaganje u kupnju zemljišta i objekata radi realizacije projekta, do 10 % vrijednosti ukupno prihvatljivih ulaganja uz mogućnost kupnje prije podnošenja Zahtjeva za potporu, ali ne prije 01. siječnja 2014.godine
 • Ulaganja u prilagodbu novouvedenim standardima 

 

Operacija 4.1.2 Smanjenje štetnog utjecaja na okoliš:
 • Ulaganje u građenje skladišnih kapaciteta za stajski gnoj i digestate uključujući opremu za rukovanje i korištenje stajskog gnoja i digestata
 • Ulaganje u poboljšanje učinkovitosti korištenja gnojiva (strojevi i oprema za utovar, transport i primjenu gnojiva - mineralnog i organskog gnojiva)

 

Operacija 4.1.3 Korištenje obnovljivih izvora energije:
 • Ulaganja u građenje i/ili opremanje objekata za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora za potrebe vlastitog proizvodnog pogona korisnika s pripadajućom opremom i infrastrukturom
 • Ulaganja u građenje i/ili opremanje objekata za prijem, obradu i skladištenje sirovina za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora s pripadajućom opremom i infrastrukturom
 • Ulaganja u građenje i/ili opremanje objekata za obradu, preradu, skladištenje, transport i primjenu izlaznih supstrata za organsku gnojidbu na poljoprivrednim površinama s pripadajućom opremom i infrastrukturom


* Dokument je napravljen na temelju kriterija I. objavljenog natječaja te očekujemo da će se isti kriteriji ponoviti na II. najavljenom natječaju

Kako Vam Deloitte može pomoći?

Možemo Vam pomoći pri identifikaciji projekata za koje biste mogli ostvariti poticajne mjere što uključuje:

 • Sveobuhvatnu pomoć u postupku pripreme potrebne dokumentacije i podnošenja prijave za dodjelu bespovratnih sredstava,
 • Aktivno upravljanje procesom podnošenja prijave za dodjelu bespovratnih sredstava,
 • Savjetovanje i koordinacija prilikom sklapanja ugovora za korištenje bespovratnih novčanih sredstava,
 • Usluge u razdoblju realizacije ugovora (npr. isplata potpora, sastavljanje izvješća o tijeku projekta, itd.),
 • Reviziju poštivanja obveza iz postojećih ugovora o potporama.

Kontakti

Ako ste zainteresirani za dodatne informacije u vezi s našim uslugama, molimo Vas da kontaktirate naše stručnjake za potpore, u Odjelu poreznog savjetovanja:


Arhiv EU novosti

Pogledajte listu do sada objavljenih EU novosti

Prijavite se ...

... ako želite primati naše EU novosti

Je li Vam ovo bilo korisno?