Novosti

Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj - 7.2.2. Ulaganja u građenje nerazvrstanih cesta

Javni poziv 

Natječaji u najavi

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju najavila je Javni natječaj za dodjelu potpora za ulaganje u građenje nerazvrstanih cesta. Cilj ove mjere je osiguranje kvalitetne komunalne infrastrukture u ruralnim područjima.

Tko može sudjelovati

Korisnici državne potpore po ovom natječaju mogu biti jedinice lokalne samouprave.

Ulaganja su prihvatljiva u naselju s najviše 5 000 stanovnika.

Nerazvrstana cesta i osnovni podaci o nerazvrstanoj cesti (naziv, dužina, katastarske čestice) trebaju biti sastavni dio Odluke o nerazvrstanim cestama/ Jedinstvene baze podataka o nerazvrstanim cestama grada ili općine u trenutku podnošenja Zahtjeva za potporu ili najkasnije do dana podnošenja posljednjeg Zahtjeva za isplatu, a sukladno Zakonu o cestama.

Prihvatljive vrste ulaganja

Unutar jednog projekta/operacije prihvatljivo je građenje jedne nerazvrstane ceste.

Iznos potpore

Intenzitet javne potpore po projektu/operaciji unutar ovog tipa operacije iznosi do 100% od ukupnih prihvatljivih troškova.

Najniži iznos sufinanciranja prihvatljivih troškova po projektu/operaciji iznosi 30.000 EUR u protuvrijednosti u kunama, a najviši iznos sufinanciranja prihvatljivih troškova po projektu/operaciji iznosi 1.000.000 EUR u protuvrijednosti u kunama. Maksimalan iznos ulaganja ne smije iznositi više od 1.250.000 EUR.

Opći troškovi

Opći troškovi nastali prije podnošenja Zahtjeva za potporu i tijekom provedbe ulaganja prihvatljivi su u iznosu do 10 % vrijednosti ukupno prihvatljivih troškova, ali ne više od 20.000 eura u kunskoj protuvrijednosti i uključuju:

  • troškove stručnjaka i konzultanata vezane za pripremu dokumentacije za natječaj, u iznosu do 2 % od iznosa prihvatljivih troškova projekta/operacije, ali ne više od 10.000 eura u kunskoj protuvrijednosti i
  • troškove projektno-tehničke dokumentacije, geodetskih usluga, elaborata i certifikata, troškove nadzora i vođenja projekta te troškovi pripreme dokumentacije i provedbe postupka nabave u iznosu koji čini razliku između troškova konzultanta i gornje granice od 10% od iznosa prihvatljivih troškova projekta/operacije bez općih troškova.

Kako Vam Deloitte može pomoći?

Možemo Vam pomoći pri identifikaciji poslovnih projekata za koje biste mogli ostvariti poticajne mjere što uključuje:

  • Sveobuhvatnu pomoć u postupku pripreme potrebne dokumentacije i podnošenja prijave za dodjelu bespovratnih sredstava;
  • Aktivno upravljanje procesom podnošenja prijave za dodjelu bespovratnih sredstava;
  • Savjetovanje i koordinacija prilikom sklapanja ugovora za korištenje bespovratnih novčanih sredstava;
  • Usluge u razdoblju realizacije ugovora (npr. isplata potpora, sastavljanje izvješća o tijeku projekta, itd.);
  • Reviziju poštivanja obveza iz postojećih ugovora o potporama.

Ako ste zainteresirani za dodatne informacije u vezi s našim uslugama, molimo Vas da kontaktirate naše stručnjake za potpore, u Odjelu poreznog savjetovanja.

Kontakti

Ako ste zainteresirani za dodatne informacije u vezi s našim uslugama, molimo Vas da kontaktirate naše stručnjake za potpore, u Odjelu poreznog savjetovanja:

Sonja Ifković
Direktorica
Tel: +385 1 2351 915
sifkovic@deloittece.com

Marko Šilinger
Savjetnik
Tel: +385 1 2358 256
msilinger@deloittece.com

 

Je li Vam ovo bilo korisno?