Novosti

Javni poziv u najavi:

Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj – Podmjera 4.2. Prerada, razvoj i trženje poljoprivrednih proizvoda

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju najavila je Javni natječaj u IV. kvartalu 2015. godine za dodjelu potpora za ulaganje u infrastrukturu i opremu za preradu, razvoj i trženje poljoprivrednih proizvoda. Svrha potpore je povećanje dodane vrijednosti poljoprivrednim proizvodima.

Tko može sudjelovati

Korisnici državne potpore po ovom natječaju mogu biti OPG, obrti, zadruge i trgovačka društva koja se bave ili se planiraju baviti preradom ili prodajom proizvoda iz Dodatka I. Ugovora o EU i pamuka osim proizvoda ribarstva. Korisnici ne smiju biti poduzetnici u teškoćama.

Iznos potpore

Minimalno 5.000 EUR, a maksimalno 3 mil. EUR, iznimno do 5 milijuna EUR u slučajevima ulaganja u sektorima mesa i mlijeka i mliječnih proizvoda za ulaganja u građenje ili opremanje objekata.

Sufinancira se max do 50% prihvatljivih troškova.

Prihvatljive vrste ulaganja*

Operacija 4.2.1 Povećanje dodane vrijednosti poljoprivrednim proizvodima:
 • Ulaganje u izgradnju i/ili rekonstrukciju i/ili opremanje objekata za poslovanje s mlijekom s pripadajućom opremom i unutarnjom i vanjskom infrastrukturom
 • Ulaganje u specijalizirana transportna vozila za prijevoz sirovog mlijeka s dodatnom opremom
 • Ulaganje u izgradnju i/ili rekonstrukciju i /ili opremanje klaonica, rasjekaonica, hladnjača, objekata za preradu (mesa, jaja) s pripadajućom unutarnjom i vanjskom infrastrukturom
 • Ulaganje u izgradnju i/ili rekonstrukciju i/ili opremanje centra (sabirališta) za sakupljanje i preradu otpada i nusproizvoda životinjskog podrijetla koji nisu za prehranu ljudi
 • Ulaganje u izgradnju i/ili rekonstrukciju i/ili opremanje objekata za preradu voća, povrća, grožđa (osim za vino), aromatičnog, začinskog i ostalog bilja i gljiva
 • Ulaganje u izgradnju ili rekonstrukciju i/ili opremanje objekata za preradu maslina i komine masline
 • Ulaganje u izgradnju i/ili rekonstrukciju i/ili opremanje objekata za preradu žitarica i uljarica i industrijskog bilja
 • Ulaganje u izgradnju i/ili rekonstrukciju i/ili opremanje objekata za preradu meda
 • Ulaganje u izgradnju i/ili rekonstrukciju i/ili opremanje ostalih gospodarskih objekata, upravnih prostorija s pripadajućim sadržajima, opremom i infrastrukturom koji su u funkciji osnovne djelatnosti
 • Ulaganje u kupnju mehanizacije, gospodarskih vozila, strojeva i opreme (uključujući tehnološku i informatičku opremu) za preradu, marketing, pakiranje, etiketiranje skladištenje i manipulaciju
 • Ulaganje u izgradnju i/ili rekonstrukciju i/ili opremanje objekata za prodaju i promidžbu vlastitih poljoprivrednih proizvoda
 • Troškovi promidžbe vlastitih poljoprivrednih proizvoda vezanih uz ulaganje
 • Ulaganje u izgradnju i/ili rekonstrukciju objekata te opremu za obradu otpadnih voda u preradi i trženju, filtriranje zraka i rashladne sustave
 • Ulaganje u laboratorij i laboratorijsku opremu za vlastite potrebe
 • Ulaganje u kupnju zemljišta (do 10% vrijednosti ukupno prihvatljivih troškova)
 • Ulaganja u prilagodbu novouvedenim standardima
 
Operacija 4.2.2 Korištenje obnovljivih izvora energije:
 • a) ulaganja u građenje i/ili opremanje objekata za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora za potrebe vlastitog proizvodnih pogona korisnika s pripadajućom opremom i infrastrukturom,
 • b) ulaganje u građenje i/ili opremanje objekata za prijem, obradu i skladištenje sirovina za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora s pripadajućom opremom i infrastrukturom,
 • c) ulaganja u građenje i/ili opremanje objekata za obradu, preradu, skladištenje, transport i primjenu izlaznih supstrata za organsku gnojidbu na poljoprivrednim površinama s pripadajućom opremom i infrastrukturom

 

* Dokument je napravljen na temelju kriterija I. objavljenog natječaja te očekujemo da će se isti kriteriji ponoviti na II. najavljenom natječaju

Kako Vam Deloitte može pomoći?

Možemo Vam pomoći pri identifikaciji projekata za koje biste mogli ostvariti poticajne mjere što uključuje:

 • Sveobuhvatnu pomoć u postupku pripreme potrebne dokumentacije i podnošenja prijave za dodjelu bespovratnih sredstava,
 • Aktivno upravljanje procesom podnošenja prijave za dodjelu bespovratnih sredstava,
 • Savjetovanje i koordinacija prilikom sklapanja ugovora za korištenje bespovratnih novčanih sredstava,
 • Usluge u razdoblju realizacije ugovora (npr. isplata potpora, sastavljanje izvješća o tijeku projekta, itd.),
 • Reviziju poštivanja obveza iz postojećih ugovora o potporama.

Kontakti

Ako ste zainteresirani za dodatne informacije u vezi s našim uslugama, molimo Vas da kontaktirate naše stručnjake za potpore, u Odjelu poreznog savjetovanja:


Arhiv EU novosti

Pogledajte listu do sada objavljenih EU novosti

Prijavite se ...

... ako želite primati naše EU novosti

Je li Vam ovo bilo korisno?