Novosti

Javni poziv - EU novosti

Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj - Podmjera 7.4.1. Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu

Natječaji u najavi

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju najavila je Javni natječaj za dodjelu potpora za ulaganje u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu. Cilj ove mjere je osiguranje kvalitetne komunalne i društvene infrastrukture u ruralnim područjima.

Tko može sudjelovati

Korisnici državne potpore po ovom natječaju mogu biti jedinice lokalne samouprave, trgovačka društva u većinskom vlasništvu jedinica lokalne samouprave, javne ustanove neprofitnog karaktera u kojima su osnivači jedinice lokalne samouprave osim javnih vatrogasnih postrojbi, lokalnih i regionalnih razvojnih agencija, organizacije civilnog društva i vjerske zajednice koje se bave humanitarnim i društvenim djelatnostima od posebnog interesa za lokalno stanovništvo i čije su djelatnosti sukladno ciljnim skupinama i klasifikaciji djelatnosti udruga, povezane sa prihvatljivim ulaganjem, lokalne akcijske grupe koje su odabrane unutar Programa.

Ulaganja su prihvatljiva u naselju s najviše 5 000 stanovnika.

Prihvatljive vrste ulaganja

U sklopu ove mjere prihvatljiva su ulaganja u građenje i/ili opremanje vatrogasnog doma i spremišta; društvenog doma/ kulturnog centra; planinarskog doma i skloništa; turističkog informativnog centra; dječjeg igrališta; sportske građevine; objekta za slatkovodni sportski ribolov (ribički dom, nadstrešnica i drugo.); rekreacijske zone na rijekama i jezerima; biciklističke staze i trake; tematskog puta i parka; građevine za ostvarivanje organizirane njege, odgoja, obrazovanja i zaštite djece do polaska u osnovnu školu (dječji vrtić, rekonstrukcija i opremanje prostora za izvođenje programa predškole u osnovnoj školi te rekonstrukcija i opremanje prostora za igraonicu pri knjižnici, zdravstvenoj, socijalnoj, kulturnoj i sportskoj ustanovi, udruzi te drugoj pravnoj osobi u kojima se provode kraći programi odgojno-obrazovnog rada s djecom rane i predškolske dobi); javne zelene površine (park i slično.); pješačke staze; pješačke zone; otvorenog odvodnog kanala (koji nije sastavni dio ceste); groblja (komunalna infrastruktura i prateće građevine); tržnice; javne prometne površine (trg, pothodnik, nadvožnjak, javne stube i prolaz).

Iznos potpore

Intenzitet javne potpore po projektu/operaciji unutar ovog tipa operacije iznosi:

  • do 80% od ukupnih prihvatljivih troškova za ulaganje koje se nalazi u jedinici lokalne samouprave čiji je indeks razvijenosti 100% prosjeka Republike Hrvatske i više;
  • do 90% od ukupnih prihvatljivih troškova za ulaganje koje se nalazi u jedinici lokalne samouprave čiji je indeks razvijenosti 75% do manje od 100% prosjeka Republike Hrvatske;
  • do 100% od ukupnih prihvatljivih troškova za ulaganje koje se nalazi u jedinici lokalne samouprave čiji je indeks razvijenosti manji od 75% prosjeka Republike Hrvatske s potpore.

Najniži iznos sufinanciranja prihvatljivih troškova po projektu/operaciji iznosi 15.000 EUR u protuvrijednosti u kunama, a najviši iznos sufinanciranja prihvatljivih troškova po projektu/operaciji iznosi 1.000.000 EUR u protuvrijednosti u kunama. Maksimalan iznos ulaganja ne smije iznositi više od 1.250.000 EUR.

Opći troškovi

Opći troškovi nastali prije podnošenja Zahtjeva za potporu i tijekom provedbe ulaganja prihvatljivi su u iznosu do 10 % vrijednosti ukupno prihvatljivih troškova, ali ne više od 20.000 eura u kunskoj protuvrijednosti i uključuju:

  • troškove stručnjaka i konzultanata vezane za pripremu dokumentacije za natječaj, u iznosu do 2 % od iznosa prihvatljivih troškova projekta/operacije, ali ne više od 10.000 eura u kunskoj protuvrijednosti i
  • troškove projektno-tehničke dokumentacije, geodetskih usluga, elaborata i certifikata, troškove nadzora i vođenja projekta te troškovi pripreme dokumentacije i provedbe postupka nabave u iznosu koji čini razliku između troškova konzultanta i gornje granice od 10% od iznosa prihvatljivih troškova

Kako Vam Deloitte može pomoći?

Možemo Vam pomoći pri identifikaciji poslovnih projekata za koje biste mogli ostvariti poticajne mjere što uključuje:

  • Sveobuhvatnu pomoć u postupku pripreme potrebne dokumentacije i podnošenja prijave za dodjelu bespovratnih sredstava;
  • Aktivno upravljanje procesom podnošenja prijave za dodjelu bespovratnih sredstava;
  • Savjetovanje i koordinacija prilikom sklapanja ugovora za korištenje bespovratnih novčanih sredstava;
  • Usluge u razdoblju realizacije ugovora (npr. isplata potpora, sastavljanje izvješća o tijeku projekta, itd.);
  • Reviziju poštivanja obveza iz postojećih ugovora o potporama.

Ako ste zainteresirani za dodatne informacije u vezi s našim uslugama, molimo Vas da kontaktirate naše stručnjake za potpore, u Odjelu poreznog savjetovanja.

Kontakti

Ako ste zainteresirani za dodatne informacije u vezi s našim uslugama, molimo Vas da kontaktirate naše stručnjake za potpore, u Odjelu poreznog savjetovanja:

Sonja Ifković
Direktorica
Tel: +385 1 2351 915
sifkovic@deloittece.com

Marko Šilinger
Savjetnik
Tel: +385 1 2358 256
msilinger@deloittece.com

 

Je li Vam ovo bilo korisno?