Novosti

Inovacije u S3 područjima

Javni poziv

EU novosti, srpanj 2019.

EU fondovi

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta objavilo je javni poziv s ciljem podržavanja ulaganja MSP-ova koji su u svojoj poslovnoj aktivnosti usmjereni na proizvodnju i komercijalizaciju inovativnih proizvoda/usluga koji su novi za tržište i koji se mogu primijeniti i svrstati u jedno ili više S3 tematskih prioritetnih područja, koji će se financirati iz Europskog fonda za regionalni razvoj u sklopu OPKK 2014. – 2020.

Ukupna alokacija iznosi 634.000.000,00 HRK, a sredstva će se dodjeljivati putem otvorenog postupka u modalitetu privremenog poziva za dodjelu bespovratnih sredstava.

Minimalni iznos bespovratnih sredstava iznosi 750.000 HRK, a maksimalni iznos je 20.000.000 HRK. Projekt se mora provesti unutar 24 mjeseca.

Projektne prijave zaprimaju se od 15. srpnja 2019. godine do 15. studenoga 2019. godine.

Tko može sudjelovati

Mikro, mali i srednji poduzetnici (osim poduzetnika na koje se u trenutku podnošenja projektne prijave odnosi jedan ili više kriterija za isključenje prijavitelja, u skladu sa točkom 2.3 Uputa za Prijavitelje).

Prihvatljivost Projekta (ključni uvjeti)

 • Projekt je u skladu s tematskim i podtematskim područjima definiranima u S3
 • Projekt je u skladu s predmetom i svrhom Poziva te doprinosi obaveznim pokazateljima
 • Projekt ima za cilj komercijalizaciju minimalno jednog inovativnog proizvoda/usluge koji je novi za tržište.

Prihvatljive aktivnosti

Prihvatljive aktivnosti projekta moraju biti usmjerene na komercijalizaciju inovativnog proizvoda/usluge koji je novi za tržište, prvenstveno kroz aktivnosti koje se odnose na inovacije procesa i organizacije poslovanja.

Proizvodi mogu biti materijalni i nematerijalni (uklj. usluge).

Projektom će se financirati sljedeće prihvatljive aktivnosti:

 1. Inovacija organizacije poslovanja MSP-ova u svrhu komercijalizacije novih inovativnih proizvoda i usluga
 2. Inovacija procesa MSP-ova u svrhu komercijalizacije novih inovativnih proizvoda i usluga
 3. Aktivnosti početnih ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu u cilju jačanja kapaciteta isključivo u svrhu provedbe aktivnosti iz točke 1. i/ili 2.
 4. Prateće aktivnosti povezane s provedbom projekta (program potpora male vrijednosti).

Aktivnosti pod br. 1. i 2. mogu se provoditi samostalno, dok se aktivnosti pod br. 3. i 4. ne mogu provoditi samostalno već isključivo zajedno s aktivnostima „Inovacija organizacije poslovanja“ i/ili “Inovacija procesa“.

Neprihvatljive aktivnosti

Neprihvatljive aktivnosti su aktivnosti istraživanja i razvoja te ostale aktivnosti koje ne spadaju u kategoriju prihvatljivih aktivnosti.

Prihvatljive vrste projektnih izdataka i visina potpore

Vrsta ulaganja/troškova

1. Regionalne potpore za ulaganje (članak 14. Uredbe Komisije (EU) br. 651/2014 i Uredbe 2017/1084)

 • 45% prihvatljivih troškova za mikro i mala poduzeća;
 • 35% prihvatljivih troškova za srednja poduzeća;
 • Korisnik regionalne potpore mora osigurati financijski doprinos od najmanje 25% prihvatljivih troškova iz vlastitih izvora i/ili vanjskim financiranjem, u obliku oslobođenom od bilo kakve državne potpore.

1.1. Troškovi ulaganja u materijalnu imovinu koja se koristi za aktivnosti projekta

1.2. Troškovi ulaganja u nematerijalnu imovinu

2. Prihvatljive kategorije troškova prijavitelja (članak 29. Uredbe Komisije (EU) br. 651/2014 i Uredbe 2017/1084) za Potpore za inovacije procesa i organizacije poslovanja

 • 50% prihvatljivih troškova

2.1. Troškovi plaća osoblja zaposlenog kod prijavitelja koji će raditi na provedbi projekta tj. aktivnostima inovacije procesa i organizacije poslovanja

2.2. Neizravni troškovi po fiksnoj stopi od 15 % prihvatljivih izravnih troškova osoblja

2.3. Troškovi amortizacije instrumenata i opreme, u opsegu i u razdoblju u kojem se koriste za projekt

2.4. Troškovi istraživanja temeljem ugovora s drugim stranama

2.5. Troškovi znanja i patenata koji se pribavljaju ili licencijom ustupaju od drugih strana po tržišnim uvjetima

3. Prihvatljive kategorije troškova prijavitelja za Potpore male vrijednosti (program potpora male vrijednosti)

 • 75% prihvatljivih troškova
 • kumulativno ne smiju premašivati gornju granicu za potpore male vrijednosti u visini do 10% ukupne vrijednosti projekta
 • maksimalno može iznositi 750.000,00 HRK

3.1. Troškovi obaveznog informiranja i vidljivosti – maks. 15.000,00 HRK

3.2. Troškovi pripreme dokumentacije za prijavu na ovaj Poziv – maks. 40.000,00 HRK

3.3. Troškovi upravljanja projektom

3.4. Troškovi revizije projekta

3.5. Troškovi vezani za stavljanje u funkciju materijalne imovine, te s njima povezanih troškova aktiviranja, transporta i stavljanja u pogon

3.6. Troškovi pomoćnih usluga za inovacije (osiguravanje uredskog prostora, banka podataka, knjižnica, istraživanja tržišta, laboratorija, označavanje kvalitete, ispitivanje i certificiranje za potrebe razvoja učinkovitijih proizvoda, procesa ili usluga)

3.7. Troškovi usluga poput istraživanja i analize tržišta, testiranja proizvoda, izrade marketinškog plana, dizajna proizvoda, promociju proizvoda/usluga, itd.

PDV na prihvatljive troškove za koje prijavitelj ne može osigurati njegov povrat

Kontakti

Ukoliko ste zainteresirani za više informacija o Pozivu slobodno nam se obratite na e-mail: CEHREU@deloitte.com

Kako Vam Deloitte može pomoći?

Možemo Vam pomoći pri identifikaciji poslovnih projekata za koje biste mogli ostvariti poticajne mjere što uključuje:

 • Sveobuhvatnu pomoć u postupku pripreme potrebne dokumentacije i podnošenja prijave za dodjelu bespovratnih sredstava po principu „ključ u ruke“;
 • Aktivno upravljanje procesom podnošenja prijave za dodjelu bespovratnih sredstava;
 • Savjetovanje i koordinacija prilikom sklapanja ugovora za korištenje bespovratnih novčanih sredstava;
 • Usluge u razdoblju realizacije ugovora (npr. proces nabave, isplata potpora, sastavljanje izvješća o tijeku projekta, itd.).
 • Reviziju poštivanja obveza iz postojećih ugovora o potporama.

Kontakti:

Ako ste zainteresirani za dodatne informacije u vezi s našim uslugama, molimo Vas da kontaktirate stručni tim za poticaje i potpore, u Odjelu poreznog savjetovanja:

CEHREU@deloitte.com
Tel: +385 1 2351 900

Je li Vam ovo bilo korisno?