Novosti

Inovacije novoosnovanih MSP

Javni poziv

EU novosti, prosinac 2018.

EU fondovi

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta objavilo je javni poziv s ciljem povećanja gospodarske aktivnosti i konkurentnosti malih i srednjih poduzeća koji će se financirati iz Europskog fonda za regionalni razvoj u sklopu Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. - 2020.

Cilj javnog poziva je razvoj novoosnovanih MSP-ova i uspješno lansiranje njihovih novih inovacija proizvoda i usluga na tržište s potencijalom rasta i izvoza, s naglaskom na komercijalizaciju proizvoda i usluga.

Ukupna alokacija iznosi 150.000.000,00 HRK. Dostava projektnog prijedloga dozvoljena je najranije od 15. veljače 2019. godine.
Najniži iznos bespovratnih sredstava koji se po ovom Pozivu može dodijeliti pojedinom poduzetniku iznosi 150.000,00 HRK, dok najviši iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom poduzetniku iznosi 1.400.000,00 HRK. Maksimalan intenzitet potpore koja se može dodijeliti iznosi 85%.

Tko može sudjelovati

Potpora u okviru ovog Poziva namijenjena je novoosnovanim trgovačkim društvima, obrtima, kao i ostalim subjektima koji se bave gospodarskom djelatnošću, koji u trenutku predaje projektnog prijedloga nisu stariji od 36 mjeseci te su mikro, mali ili srednji poduzetnik sukladno definiciji malih i srednjih poduzeća na način utvrđen Definicijom malih i srednjih poduzeća u Uredbi 651/2014.

Potpora u okviru ovog Poziva isključivo je namijenjena novoosnovanim MSP-ovima i ne odnosi se na postojeća poduzeća koja će se zatvoriti i ponovno otvoriti. Poduzeća kontrolirana od strane vlasnika prethodno zatvorenih poduzeća ne mogu koristiti ovu potporu ukoliko je novo poduzeće operativno u istim ili srodnim sektorima kao i zatvorena tvrtka. Ovo ograničenje se odnosi na razdoblje od 12 mjeseci nakon takvog zatvaranja.

Prijavitelji moraju djelovati pojedinačno. Partnerske organizacije i partnerstvo bilo koje vrste nisu prihvatljivi.

Prihvatljive vrste projektnih aktivnosti

  • Nastup na međunarodnom sajmu ili b2b susretu izvan RH koji ima najmanje 10% stranih izlagača/sudionika u ukupnom broju izlagača/sudionika ili 5% inozemnih poslovnih posjetitelja;
  • Istraživanje inozemnog tržišta za plasman proizvoda na novo tržište izvan RH;
  • Informiranje i vidljivost.  

Prihvatljivi troškovi

1. Prilagodba razvijenog proizvoda/usluge zahtjevima tržišta - navedena aktivnost ne može se provoditi samostalno, nego zajedno s aktivnosti Priprema lansiranja proizvoda/usluge, a može obuhvaćati sljedeće:

a. Prilagodba proizvoda/usluge razvijenog i demonstriranog u operativnom okruženju zahtjevima tržišta, uključujući testiranje i ugradnju testnih rezultata u završni proizvod/uslugu te optimizaciju,

b. Prijenos tržišno primjenjivih tehnoloških rješenja, znanja i iskustava (transfer znanja i tehnologije) uključujući povezane savjetodavne usluge i osposobljavanje djelatnika,

c. Revizija Studije izvedivosti,

d. Dizajn proizvoda s ciljem prilagodbe proizvoda,

e. Zaštita i upravljanje predmetnim intelektualnim vlasništvom, uključujući prijave za priznanje prava i provođenje postupka za priznanje prava intelektualnog vlasništva i izradu strateškog plana zaštite i upravljanja intelektualnim vlasništvom.

2. Priprema lansiranja proizvoda/usluge – može obuhvaćati sljedeće:

a. Izrada marketinškog plana i revizija poslovnog i marketinškog plana,

b. Istraživanje i testiranje tržišta za inovaciju,

c. Verifikacija analize tržišta i/ili tržišne potrebe,

d. Testiranje proizvoda s potencijalnim kupcima,

e. Priprema proizvodnje i ulaganje u probnu proizvodnju, nulta serija,
f. Operativne marketinške aktivnosti izravno vezane uz komercijalizaciju rezultata istraživanja i lansiranje proizvoda/usluge na tržište,

g. Pripreme za sljedeći ciklus investiranja i privlačenje dodatnih sredstava financiranja.

Prihvatljive kategorije troška:

a. troškovi plaća osoblja zaposlenog kod prijavitelja - stručnog, tehničkog i pomoćnog osoblja, koje će raditi na projektu, mogu iznositi najviše do 50% iznosa ukupnih prihvatljivih troškova projekta,

b. neizravni troškovi (troškovi najma prostora, režijski troškovi koji uključuju grijanje/hlađenje, struju, vodu, odvoz otpada i telekomunikacije) nastali izravno kao posljedica provedbe istraživačkog projekta kod prijavitelja izračunavaju se primjenom fiksne stope od 15% prihvatljivih izravnih troškova osoblja,

c. troškovi ulaganja u materijalnu imovinu koja se koristi za aktivnosti prilagodbe inovativnih proizvoda/usluga (strojevi i oprema),

d. troškovi ulaganja u nematerijalnu imovinu (imovina koja nema fizički ili financijski oblik, na primjer patenti, licencije, znanje i iskustvo ili druga vrsta intelektualnog vlasništva),

e. troškovi usluga potrebnih za provedbu projektnih aktivnosti poput istraživanja i analize tržišta, testiranja proizvoda, izrade marketinškog plana, dizajna proizvoda,

f. revizija projekta.

Do 10% ukupne vrijednosti projekta za:

g. troškove pripreme dokumentacije za prijavu na ovaj Poziv,

h. troškove upravljanja projektom (izdaci za usluge vanjskog stručnjaka za upravljanje projektom, izdaci za postupke zapošljavanja osoblja za rad na projektu te izdaci za usluge stručnjaka za javnu nabavu),

i. troškove savjetodavnih usluga i osposobljavanja djelatnika.

Kontakti

Ukoliko ste zainteresirani za više informacija o Pozivu slobodno nam se obratite na e-mail: CEHREU@deloitte.com

Internacionalizacija poslovanja MSP-ova - Faza 2  

Europski strukturni i investicijski fondovi
Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta

Kako Vam Deloitte može pomoći?

Možemo Vam pomoći pri identifikaciji poslovnih projekata za koje biste mogli ostvariti poticajne mjere što uključuje:

  • Sveobuhvatnu pomoć u postupku pripreme potrebne dokumentacije i podnošenja prijave za dodjelu bespovratnih sredstava po principu „ključ u ruke“;
  • Aktivno upravljanje procesom podnošenja prijave za dodjelu bespovratnih sredstava;
  • Savjetovanje i koordinacija prilikom sklapanja ugovora za korištenje bespovratnih novčanih sredstava;
  • Usluge u razdoblju realizacije ugovora (npr. proces nabave, isplata potpora, sastavljanje izvješća o tijeku projekta, itd.).
Je li Vam ovo bilo korisno?