Transformacija i jačanje konkurentnosti kulturnih i kreativnih industrija

Novosti

Potpora poduzećima za tranziciju na energetski i resursno učinkovito gospodarstvo 2

EU poziv!

EU novosti, veljača 2024.

Predmet Poziva je poticanje proizvodnih ulaganja MSP-ova i srednje kapitaliziranih poduzeća iz energetski intenzivnih industrija* koja će rezultirati energetski i resursno učinkovitijim gospodarstvom kroz promicanje kružnog gospodarstva uvođenjem resursne učinkovitosti i/ili dekarbonizacijom, povećanjem korištenja OIE i smanjenjem emisija energetski intenzivnih industrija.
____
* razredi djelatnosti sektora C, Prerađivačka industrija: 10, 11, 13, 14, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 31
  

Prihvatljivi prijavitelji:

 • Malo ili srednje poduzeće
 • Privatno srednje kapitalizirano poduzeće (mid-cap)
 • Obvezni uvjet: udio troškova energije u prihodu prijavitelja: ≥ 2,00% u 2023. god.   
      

Iznos bespovratnih sredstava za dodjelu po projektu:

Grupa 1. Mala i srednja poduzeća:

 • najniži iznos potpore: 70.000 EUR
 • najviši iznos potpore: 995.421,06 EUR

Grupa 2. Srednje kapitalizirana poduzeća:

 • najniži iznos potpore: 265.445,62 EURž
 • najviši iznos potpore: 4.645.298,29 EUR
     

Prihvatljive aktivnosti projekta:

 • mjere za postizanje više razine energetske učinkovitosti i primjenu zelenih tehnologija koje rezultiraju energetski učinkovitijom proizvodnjom i/ili smanjenjem CO2 (npr. povećanje učinkovitosti korištenja toplinske energije itd.)
 • uvođenje novih tehnologija i rješenja koji rezultiraju smanjenjem utroška energije i/ili smanjenjem CO2
 • proizvodnja energije iz obnovljivih izvora i skladištenje – sunce, vjetar, geotermalna energija i dizalice topline
 • mjere za primjenu zelenih tehnologija u poslovnim procesima koje će rezultirati resursno učinkovitijom proizvodnjom uvođenjem resursne učinkovitosti u proizvodni ciklus, uključujući smanjenje resursa potrošenih u proizvodnji, te zamjene primarnih sirovina sekundarnim (reciklirani ili ponovno upotrijebljeni materijali) i/ili dekarbonizacijom i smanjenjem štetnih emisija (npr. nabava strojeva i opreme te povezana gradnja/rekonstrukcija zgrada za učinkovitije korištenje resursa uvođenjem novih tehnologija i rješenja i sl.)

Očekivani učinak projekta je smanjenje štetnih emisija CO2 za najmanje 20% i/ili povećanje korištenja reciklata i oporabljivih materijala u ukupnom volumenu materijala u proizvodnji od najmanje 20%.
    

Kako Vam Deloitte može pomoći?

 • pripremom prijavne dokumentacije i prilikom podnošenja prijave u informacijskom sustavu.
    

Kontakti

Ako ste zainteresirani za dodatne informacije u vezi s našim uslugama, molimo Vas da kontaktirate stručni tim za poticaje i potpore, u Odjelu poreznog savjetovanja:

CEHREU@deloitte.com
Tel: +385 1 2351 900

 

Kontakti

Ukoliko ste zainteresirani za više informacija o Pozivu slobodno nam se obratite na e-mail: CEHREU@deloitte.com

Je li Vam ovo bilo korisno?