Novi EU Javni poziv za razvoj zelenog i digitalnog poslovanja MSP-ova

Novosti

Povećanje kapaciteta za proizvodnju solarne energije

Otvoreni Poziv na dostavu projektnih prijedloga

EU novosti, rujan 2021.

Objavljen je Poziv za dostavu projektnih prijedloga u modalitetu privremenog Poziva „Povećanje kapaciteta za proizvodnju solarne energije“ u okviru Programa „Energija i klimatske promjene”, financiranog iz Financijskog mehanizma Europskog gospodarskog prostora 2014. – 2021. u Republici Hrvatskoj (RH) .
   

Cilj Poziva i financijska alokacija

Cilj Poziva je podržati više pilot projekata integriranih fotonaponskih elektrana koje će povećati instalirane kapacitete za korištenje sunčeve energije. Očekivani ishod projekata je povećana proizvodnja energije iz obnovljivih izvora energije (OIE). Očekivani neposredni rezultati su povećanje instaliranih kapaciteta OIE i ojačani kapaciteti za upravljanje i promicanje OIE. Također se očekuje da će projekti pridonijeti smanjenju emisije CO2 i povećanoj sigurnosti opskrbe.

Poziv podržava projekte koji povećavaju instalirane kapacitete solarne energije. Instalirani kapaciteti za proizvodnju solarne energije moraju biti povezani na elektroenergetsku mrežu. Može se prijaviti i financiranje spremnika električne energije, ali samo ako jasno opravda dodatnu vrijednost instalacije sustava pohrane električne energije proizvedene fotonaponskom elektranom.

Ukupna vrijednost Poziva je 7.400.000,00 EUR.

Rok za podnošenje projektnih prijedloga je 29. studenoga 2021. godine u 12:00 sati.
  

Prihvatljivi prijavitelji i partneri

Prihvatljivi prijavitelj je svaki pravni subjekt, javni ili privatni, komercijalna ili nekomercijalna organizacija te nevladina organizacija osnovana kao pravna osoba u RH. Prihvatljivi partner * je svaki pravni subjekt, javni ili privatni, komercijalna ili nekomercijalna organizacija te nevladina organizacija osnovana kao pravna osoba u državama donatorima (Norveškoj, Islandu, Lihtenštajnu) ili u RH.
  

Iznos i intenziteti bespovratnih sredstava

Minimalni iznos bespovratnih sredstava iznosi 200.000,00 EUR, dok je maksimalni iznos 1.300.000,00 EUR.

Stopa bespovratnih sredstava iznositi će 30% ukupno prihvatljivih troškova za velike poduzetnike, 40% za srednje poduzetnike i 50% za male i mikro poduzetnike. Za aktivnosti upravljanja projektom i administraciju, promocije i vidljivosti te za aktivnosti povezane s pripremom tehničke dokumentacije u sklopu projekta, maksimalna stopa bespovratnih sredstava iznosit će 85%

Za javne subjekte i nevladine organizacije, a koje ne spadaju pod odredbe o državnim potporama, stopa bespovratnih sredstava iznositi će 85%. Za javne subjekte i nevladine organizacije koje predlažu investicijske projekte povezane s gospodarskom djelatnošću, stopa će se utvrditi u skladu s pravilima o državnim potporama.
  

Prihvatljive aktivnosti

Potpora će se pružiti projektima koji će provoditi aktivnosti vezane za:

 • Pripremu tehničke dokumentacije potrebne za instaliranje integriranih fotonaponskih elektrana,
 • Povećanje instaliranih kapaciteta za proizvodnju solarne energije (integriranih fotonaponskih elektrana),
 • Povećanje proizvodnje solarne energije i smanjenju godišnjih emisija CO2,
 • Upravljanje i administriranje projekta,
 • Promociju i povećanje vidljivosti.
    

Prihvatljivi izravni i neizravni troškovi

Prihvatljivi su sljedeći izravni troškovi:

 • Troškovi osoblja koji rade na projektu,
 • Putne naknade i dnevnice za osoblje koje sudjeluje u projektu,
 • Trošak opreme ako je amortiziran u skladu s općeprihvaćenim računovodstvenim načelima koji odgovara trajanju projekta i stopi njegove stvarne upotrebe. U slučaju da Upravitelj Programa utvrdi da je oprema sastavna i neophodna komponenta za postizanje ishoda projekta, cjelokupna nabavna cijena te opreme može biti prihvatljiva,
 • Troškovi potrošnog materijala i potrepština,
 • Troškovi koji proizlaze iz drugih ugovora dodijeljenih od strane Nositelja projekta (Prijavitelj) i projektnog partnera u svrhu provedbe projekta,
 • Troškovi koji izravno proizlaze iz zahtjeva definiranih Ugovorom o dodjeli bespovratnih sredstava za svaki projekt.

Nositelj projekta i projektni partner(i) izračunavaju neizravne troškove (režijski troškovi) kao paušalnu stopu do 15% prihvatljivih izravnih troškova osoblja.

_______
* Na projektu nije obvezno imati projektnog partnera/partnere. Međutim, dodatni bodovi bit će dodijeljeni za suradnju sa subjektima iz država donatora u sklopu donatorskih partnerskih projekata.

  

Kako Vam Deloitte može pomoći?

Možemo Vam pomoći pri identifikaciji poslovnih projekata za koje biste mogli ostvariti poticajne mjere što uključuje:

 • Sveobuhvatna pomoć u postupku pripreme potrebne dokumentacije i podnošenja prijave za dodjelu bespovratnih sredstava;
 • Aktivno upravljanje procesom podnošenja prijave za dodjelu bespovratnih sredstava;
 • Savjetovanje i koordinacija prilikom sklapanja ugovora o dodjeli bespovratnih novčanih sredstava;
 • Usluge u razdoblju realizacije ugovora (npr. sastavljanje zahtjeva za nadoknadom sredstava, komunikacija s posredničkim tijelima itd.);
 • Revizija poštivanja obveza iz postojećih ugovora o potporama

Kontakti

Ako ste zainteresirani za dodatne informacije u vezi s našim uslugama, molimo Vas da kontaktirate stručni tim za poticaje i potpore, u Odjelu poreznog savjetovanja:

CEHREU@deloitte.com
Tel: +385 1 2351 900

 

Kontakti

Ukoliko ste zainteresirani za više informacija o Pozivu slobodno nam se obratite na e-mail: CEHREU@deloitte.com

Je li Vam ovo bilo korisno?