Novosti

Integrator - Poziv na dostavu projektnih prijedloga

EU novosti, ožujak 2020.

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta objavilo je Poziv na dostavu projektnih prijedloga za dodjelu bespovratnih sredstava s ciljem podržavanja suradnje MSP-ova kako bi stvaranjem novih inovativnih proizvoda i usluga uspostavili dobavljačke odnose s poduzećima Integratorima i postali dio njihovog lanca vrijednosti u ciljanom strateškom segmentu.
   

Cilj poziva

Pozivom će se sufinancirati inovacije procesa i/ili poslovanja organizacije konzorcija od minimalno 3 (tri) MSP-ova za uspostavljanje dugoročnih dobavljačkih odnosa/lanaca vrijednosti s drugim poduzećima tzv. Integratorima.

Integratori su srednja i velika poduzeća koja su prisutna na više tržišta, imaju strukturiran dobavni lanac i lanac vrijednosti i svoje proizvode i usluge pružaju krajnjim korisnicima.

Prihvatljive aktivnosti

Prihvatljive aktivnosti za sufinanciranje su:

 • Inovacija organizacije poslovanja i /ili procesa svih članova konzorcija MSP-ova u svrhu stvaranja i komercijalizacije novih inovativnih proizvoda i usluga;
 • Prateće aktivnosti povezane s provedbom projekta (Program de minimis).

Tematska područja

Rezultati projekta moraju biti u jednom od odabranih strateških segmenata u okviru identificiranih tematskih i pod-tematskih prioritetnih područja Strategije pametne specijalizacije Republike Hrvatske: zdravlje i kvaliteta života, energija i održivi okoliš, promet i mobilnost, sigurnost, hrana i bio ekonomija.
    

Prihvatljivi prijavitelji

Prihvatljivi prijavitelji su mikro, mali i srednji poduzetnici.
     

Potpore

Vrste i intenzitet potpore:

Potpore za inovacije procesa i organizacije poslovanja

50% prihvatljivih troškova

Potpore male vrijednosti (de minimis)

75% prihvatljivih troškova


Prihvatljive kategorije troškova za sufinanciranje:

Potpore za inovacije procesa i organizacije poslovanja

Potpore male vrijednosti

 • a) plaće osoblja zaposlenog kod prijavitelja i partnera na provedbi projekta;
 • b) neizravni troškovi po fiksnoj stopi do visine od 15% prihvatljivih izravnih troškova osoblja;
 • c) amortizacija instrumenata i opreme, u opsegu i u razdoblju u kojem se upotrebljavaju za projekt;
 • d) istraživanje temeljem ugovora s drugim stranama;
 • e) troškovi znanja i patenata;
 • f) PDV za koji prijavitelj ne može osigurati povrat.
 • a) troškovi obveznog informiranje i vidljivosti (do maksimalno 15.000 HRK);
 • b) priprema dokumentacije za prijavu na Poziv (do maksimalno 60.000 HRK);
 • c) upravljanje projektom i revizija projekta;
 • d) troškovi pomoćnih usluga za inovacije (banka podataka, knjižnica, laboratorija, označavanje kvalitete, ispitivanje i certificiranje za potrebe razvoja učinkovitijih proizvoda, procesa ili usluga);
 • e) vanjske usluge (istraživanje i analiza tržišta, testiranje proizvoda, izrada marketinškog plana, dizajn proizvoda, promocija proizvoda/usluga, itd.);
 • f) PDV za koji prijavitelj ne može osigurati povrat.


Razdoblje trajanja provedbe projekta je najviše 24 mjeseca od početka provedbe, ali najkasnije do 30. rujna 2023. godine.   

Početak zaprimanja projektnih prijedloga se pomiče sa 30. ožujka 2020. u 11:00 sati na 29. svibnja 2020. godine u 11:00 sati, a krajnji rok zaprimanja se odgađa za 15. rujna 2020. godine.
  

Kako Vam Deloitte može pomoći?

Možemo Vam pomoći pri identifikaciji poslovnih projekata za koje biste mogli ostvariti poticajne mjere što uključuje:

 • Sveobuhvatnu pomoć u postupku pripreme potrebne dokumentacije i podnošenja prijave za dodjelu bespovratnih sredstava po principu „ključ u ruke“;
 • Aktivno upravljanje procesom podnošenja prijave za dodjelu bespovratnih sredstava;
 • Savjetovanje i koordinaciju prilikom sklapanja ugovora za korištenje bespovratnih novčanih sredstava;
 • Usluge u razdoblju realizacije ugovora (npr. proces nabave, isplata potpora, sastavljanje izvješća o tijeku projekta, itd.).
  

Kontakti

Ako ste zainteresirani za dodatne informacije u vezi s našim uslugama, molimo Vas da kontaktirate stručni tim za poticaje i potpore, u Odjelu poreznog savjetovanja:

CEHREU@deloitte.com
Tel: +385 1 2351 900

 

Je li Vam ovo bilo korisno?