Program poslovnog razvoja i inovacija – najava

Novosti

Program poslovnog razvoja i inovacija – najava

Poziv na dostavu projektnih prijedloga

EU novosti, srpanj 2020.

Program poslovnog razvoja i inovacija financiran je u okviru Norveške darovnice i dio je financijskog mehanizma Europskog gospodarskog prostora (EGP) i Norveškog financijskog mehanizma (EEA and Norway Grants) za razdoblje 2014. – 2021. Cilj programa je povećanje stvaranja vrijednosti i održivog rasta hrvatskog poslovnog sektora uz poticanje bilateralne suradnje između hrvatskih i norveških gospodarskih subjekata, smanjenje ekonomskih nejednakosti i otvaranje novih radnih mjesta u svim gospodarskim sektorima. 
   

Cilj poziva

Ciljevi Programa usklađeni su sa strategijom Europa 2020., koja naglašava važnost ulaganja u razvoj novih zelenih tehnologija i proizvodnih metoda, kao i učinkovitije korištenje resursa i kružnu ekonomiju. Nositelj Programa je Innovation Norway Oslo, a nacionalni partner je Hrvatska gospodarska komora. 
  

Iznos potpore

Programom je alocirano 22 milijuna EUR za projekte usmjerene razvoju dugoročne suradnje hrvatskih i norveških poduzeća temeljene na poslovnom razvoju i inovacijama. 75% od ukupno raspoloživih sredstava alocirano je za projekte malih i srednjih poduzeća, a prednost će imati projekti bilateralnog partnerstva koji nude dodanu vrijednost.

Raspoloživa sredstva će biti dostupna putem otvorenih poziva i natječaja u obliku:

 • Pojedinačnih projektnih shema (iznos granta od 200.000 EUR do 1.500.000 EUR),
 • Sheme malih grantova (iznos granta od 50.000 EUR do 200.000 EUR).

Objava Poziva na dostavu projektnih prijedloga se očekuje krajem srpnja 2020. u modalitetu privremeno otvorenog Poziva (bodovna rang lista).
  

Područja potpore

Područja potpore obuhvaćena Programom uključuju:

 • Inovativne tehnologije, procese i usluge,
 • Održivi razvoj poslovanja,
 • Primjenu zelenih rješenja u postojećim poduzećima i procesima,
 • Razvoj i primjenu inovativnih proizvoda i usluga.

Program se sastoji od dva fokus područja: Inovativna zelena industrija (proizvodna i prerađivačka industrija) i Industrija plavog rasta (pomorska industrija, turizam malih razmjera i dr.).
  

Prihvatljive aktivnosti

U okviru Inovativne zelene industrije prihvatljive aktivnosti obuhvaćaju:

 • Razvoj i/ili primjenu novih tehnologija, procesa i rješenja koje izravno/neizravno utječu na poboljšanje kakvoće okoliša,
 • Razvoj i/ili primjenu zelenijih proizvodnih procesa automatizacijom, digitalizacijom i robotizacijom industrijskih procesa i tehnologija, 
 • Razvoj i/ili primjenu ekološki prihvatljivih proizvoda, procesa i rješenja informacijsko-komunikacijskom tehnologijom i sl., 
 • Povećanu učinkovitost proizvodnje i industrije, 
 • Učinkovito upravljanje otpadom.

Prihvatljive aktivnosti u području Industrije plavog rasta obuhvaćaju:

 • Razvoj i/ili primjenu tehnologija i rješenja za ribarstvo i akvakulturu,
 • Razvoj i/ili primjenu inovativnih proizvoda i tehnologija u brodogradnji i transportu,
 • Primjenu energetski učinkovitih rješenja na brodovima, 
 • Primjenu ekološki prihvatljivih transportnih rješenja, uključujući LNG hibridna rješenja i rješenja s nultom emisijom štetnih plinova,
 • Razvoj i/ili primjenu tehnologija u području pomorskog prometa, uključujući nove upravljačke sustave,
 • Razvoj i/ili primjenu tehnologija za duboke morske resurse i kartiranje,
 • Razvoj i/ili primjenu tehnologija u području plave biotehnologije i praćenja i nadzora okoliša,
 • Razvoj i/ili primjenu proizvoda i tehnologija koje koriste morski otpad kao sirovinu.
   

Tko se može prijaviti?

Prijaviti se mogu mala i srednja poduzeća (sukladno Uredbi 2003/361/EC) i velika poduzeća u kojima jedno ili više tijela javne vlasti upravljaju s manje od 25% kapitala ili glasačkih prava. S obzirom da Program predviđa uspostavu bilateralnih partnerstava između poslovnih subjekata Hrvatske i Norveške, na stranicama EGP financijskog mehanizma i Norveškog financijskog mehanizma nalazi se baza podataka za pretraživanje potencijalnih partnera.
  

Kako Vam Deloitte može pomoći?

Možemo Vam pomoći pri identifikaciji projektnog prijedloga za koji biste mogli ostvariti poticajne mjere što uključuje:

 • Sveobuhvatnu pomoć u postupku pripreme potrebne dokumentacije i podnošenja prijave za dodjelu bespovratnih sredstava po principu „ključ u ruke“;
 • Aktivno upravljanje procesom podnošenja prijave za dodjelu bespovratnih sredstava;
 • Savjetovanje i koordinacija prilikom sklapanja ugovora za korištenje bespovratnih novčanih sredstava;
 • Usluge u razdoblju realizacije ugovora (npr. proces nabave, isplata potpora, sastavljanje izvješća o tijeku projekta, itd.). 
 

Kontakti

Ako ste zainteresirani za dodatne informacije u vezi s našim uslugama, molimo Vas da kontaktirate stručni tim za poticaje i potpore, u Odjelu poreznog savjetovanja:

CEHREU@deloitte.com
Tel: +385 1 2351 900

 

Kontakti

Ukoliko ste zainteresirani za više informacija o Pozivu slobodno nam se obratite na e-mail: CEHREU@deloitte.com

Je li Vam ovo bilo korisno?