Business Development and Innovation Croatia

Novosti

Business Development and Innovation Croatia

Poziv na dostavu projektnih prijedloga

EU novosti, rujan 2020.

Program Business Development and Innovation Croatia financiran je u okviru Norveške darovnice i dio je financijskog mehanizma Europskog gospodarskog prostora (EGP) i Norveškog financijskog mehanizma (EEA and Norway Grants) za razdoblje 2014. – 2021. Cilj Programa je povećanje stvaranja vrijednosti i održivog rasta hrvatskog poslovnog sektora uz poticanje bilateralne suradnje između hrvatskih i norveških gospodarskih subjekata.
   

Iznos potpore

Programom je alocirano 19.064.148,00 EUR za projekte usmjerene razvoju dugoročne suradnje hrvatskih i norveških poduzeća temeljene na poslovnom razvoju i inovacijama. Programom su predviđene dvije projektne sheme. U okviru Individualne projektne sheme raspoloživo je 16.064.148,00 EUR, dok je za Malu grant shemu raspoloživo 3.000.000,00 EUR.

Individualna projektna shema namijenjena je mikro, malim, srednjim i velikim poduzetnicima s iznosom bespovratnih sredstava od 200.000,00 EUR do 1.500.000,00 EUR po projektu, dok je Mala grant shema rezervirana za mikro, male i srednje poduzetnike s iznosom bespovratnih sredstava od 50.000,00 EUR do 200.000,00 EUR po projektu.

Projektne prijave zaprimat će se DO 15. studenoga 2020. godine u 14 sati.
  

Vrste i intenzitet potpore

Intenzitet potpore prema ovom Programu može varirati od 10% do 70% prihvatljivih troškova projekta, ovisno o vrsti dodijeljene državne potpore, veličini podnositelja zahtjeva, profitabilnosti projekta i dr. elementima. Maksimalni mogući intenzitet potpore po projektu je:

VRSTA POTPORE

 

INTENZITET POTPORE

Regionalne potpore*

Jadranska Hrvatska

35%

Kontinentalna Hrvatska

25%

Potpore za MSP

Usluge savjetovanja

50%

Sudjelovanje na sajmovima

50%

Potpore za projekte istraživanja i razvoja

Eksperimentalni razvoj (TRL 5- TRL8)

25% - 60%

Potpore za inovacije (MSP)

 

 

50%

Potpore za zaštitu okoliša

Nadilaženje normi Unije u području zaštite okoliša ili povećanje razine zaštite, u slučaju nedostatka normi

40% -70%

Rana prilagodba budućim normama Unije

5% - 35%

Mjere energetske učinkovitosti

30% - 65%

*Za MSP, potpora se može uvećati za 10% ili 20%
Iznimno, financijska potpora se može dodijeliti kao De minimis potpora. Maksimalni intenzitet potpore u tom slučaju može biti 70%. 

 
 

Područja potpore

Program se sastoji od dva fokus područja:

 • Inovativna zelena industrija 
 • Plavi rast
   

Prihvatljive aktivnosti

U okviru Inovativne zelene industrije prihvatljive aktivnosti obuhvaćaju:

 • Razvoj, implementaciju i ulaganje u inovativne ekološki prihvatljive tehnologije
 • Razvoj zelenih proizvoda i usluga
 • Razvoj i implementaciju „zelenijih proizvodnih procesa“

U okviru Plavog rasta prihvatljive aktivnosti obuhvaćaju:

 • Razvoj i ulaganje u pomorske suprastrukture
 • Razvoj i ulaganje u obalni i pomorski turizam
 • Razvoj i ulaganje u plavu biotehnologiju
 • Razvoj i ulaganje u iskop morskog dna
 • Razvoj proizvoda i rješenja vezanih za pomorski transport
 • Razvoj rješenja vezanih za plavu energiju
 • Razvoj inovativnih proizvoda i rješenja u ribarstvu i akvakulturi
 • Razvoj inovativnih rješenja vezanih za morski otpad
 • Razvoj inovativnih tehnologija za vodoopskrbu, uključujući desalinizaciju
   

Prihvatljivi troškovi

 • Troškovi osoblja zaposlenog na projektu
 • Putni troškovi i troškovi dnevnica 
 • Troškovi nove ili rabljene opreme
 • Troškovi potrošnog materijala i zaliha
 • Troškovi povezani s ispunjavanjem zahtjeva davatelja potpore
 • Troškovi kupnje nekretnine i/ili zemljišta (do 10% ukupnih prihvatljivih troškova)
 • Troškovi pripreme i izgradnje (ukoliko su ključni za provedbu i predstavljaju manji trošak)
 • Indirektni troškovi
   

Tko se može prijaviti?

U okviru Individualne projektne sheme, prijaviti se mogu mikro, mala i srednja poduzeća (sukladno Uredbi 2003/361/EC) te velika poduzeća u kojima jedno ili više tijela javne vlasti upravljaju s manje od 25% kapitala ili glasačkih prava. U okviru Male grant sheme , program je otvoren za mikro, mala i srednja poduzeća . Prihvatljivi partneri su entiteti javnog i privatnog sektora, registrirani kao prave osobe u zemlji donora (Norveška) ili Hrvatskoj.
  

Kako Vam Deloitte može pomoći?

Možemo Vam pomoći pri identifikaciji projektnog prijedloga za koji biste mogli ostvariti poticajne mjere što uključuje:

 • Sveobuhvatnu pomoć u postupku pripreme potrebne dokumentacije i podnošenja prijave za dodjelu bespovratnih sredstava po principu „ključ u ruke“;
 • Aktivno upravljanje procesom podnošenja prijave za dodjelu bespovratnih sredstava;
 • Savjetovanje i koordinacija prilikom sklapanja ugovora za korištenje bespovratnih novčanih sredstava;
 • Usluge u razdoblju realizacije ugovora (npr. proces nabave, isplata potpora, sastavljanje izvješća o tijeku projekta, itd.).
 

Kontakti

Ako ste zainteresirani za dodatne informacije u vezi s našim uslugama, molimo Vas da kontaktirate stručni tim za poticaje i potpore, u Odjelu poreznog savjetovanja:

CEHREU@deloitte.com
Tel: +385 1 2351 900

 

WEBINAR

Pozivamo Vas da nam se pridružite na sažetom informativnom webinaru namijenjenom predstavljanju Poziva na dostavu projektnih prijedloga Programa “Business Development and Innovation Croatia“

Webinar će se održati u četvrtak, 17. rujna 2020. godine u 10,00 sati putem Skypea. Očekivano trajanje webinara je 30 min.

Prijave: vmatkovic@deloittece.com

Kontakti

Ukoliko ste zainteresirani za više informacija o Pozivu slobodno nam se obratite na e-mail: CEHREU@deloitte.com

Je li Vam ovo bilo korisno?