Novosti

Uspostava postrojenja za obradu/recikliranje građevnog i/ili krupnog (glomaznog) komunalnog otpada

Javni poziv

EU novosti, ožujak 2020.

Cilj poziva

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike objavilo je Javni poziv s ciljem povećanja kapaciteta RH za obradu/recikliranje građevnog i/ili krupnog (glomaznog) komunalnog otpada, kako bi se na taj način pružio doprinos unaprjeđenju sustava gospodarenja otpadom, posebice smanjenju količine otpada koji se odlaže na odlagalištima.

Cilj Javnog poziva je podržati uspostavu postrojenja za obradu/recikliranje građevnog i/ili krupnog (glomaznog) komunalnog otpada. U okviru Javnog poziva bespovratna sredstava (državne potpore) će se dodijeliti projektima za ulaganje u:

A) Fiksna postrojenja za obradu/recikliranje građevnog i/ili krupnog (glomaznog) komunalnog otpada
i/ili

B) Mobilna postrojenja za obradu/recikliranje građevnog i/ili krupnog (glomaznog) komunalnog otpada.

    

Tko može sudjelovati

Potpora u okviru ovog Poziva namijenjena je pravnim ili fizičkim osobama koje su mali, srednji ili veliki poduzetnik koji je, na dan podnošenja projektnog prijedloga, registriran najmanje godinu dana u sudskom ili drugom odgovarajućem registru države sjedišta Prijavitelja za obavljanje djelatnosti gospodarenja otpadom.

Dostava projektnih prijedloga moguća je od 02. ožujka 2020. godine.

Ukupna alokacija iznosi 50.000.000,00 HRK. Najniži iznos potpore koja se može dodijeliti Prijavitelju po projektu u sklopu ovog Poziva iznosi 1.000.000,00 HRK, dok najviši iznos bespovratnih sredstava iznosi 7.500.000,00 HRK.

Maksimalan intenzitet potpore koji se može dodijeliti prema veličini poduzeća iznosi:

 • 70% prihvatljivih troškova za mikro i mala poduzeća, 
 • 60% prihvatljivih troškova za srednja poduzeća,
 • 50% prihvatljivih troškova za velika poduzeća.

   

Prihvatljive vrste projektnih aktivnosti

 • Priprema dokumentacije projektnog prijedloga i ostale projektno-tehničke dokumentacije;
 • Aktivnosti vezane uz uspostavu mobilnog postrojenja za obradu/recikliranje u svrhu uspostave novih ili povećanja postojećih kapaciteta za oporabu građevnog i/ili krupnog (glomaznog) komunalnog otpada;
 • Izgradnja, nadogradnja i/ili opremanje fiksnog postrojenja za obradu/recikliranje u svrhu uspostave novih ili povećanja postojećih kapaciteta za oporabu građevnog i/ili krupnog (glomaznog) komunalnog otpada te investicijski i stručni nadzor i koordinacija zaštite na radu;
 • Informiranje i vidljivost te aktivnosti vezane uz provođenje mjera za povećanje svijesti javnosti o odvojenom sakupljanju i/ili obradi građevnog i/ili krupnog (glomaznog) komunalnog otpada i/ili recikliranju otpada i/ili ponovnoj uporabi;
 • Aktivnosti kojima se osigurava usklađenost projekta s horizontalnim politikama EU;
 • Upravljanje projektom i administracija.

     

Prihvatljivi troškovi

 • Troškovi pripreme dokumentacije projektnog prijedloga i ostale projektno-tehničke dokumentacije;
 • Troškovi vezani uz uspostavu mobilnog postrojenja za obradu/recikliranje u svrhu uspostave novih ili povećanja postojećih kapaciteta za oporabu građevnog i/ili krupnog (glomaznog) komunalnog otpada;
 • Troškovi usluga, opreme i radova za izgradnju, nadogradnju i/ili opremanje fiksnog postrojenja za obradu/recikliranje u svrhu uspostave novih ili povećanja postojećih kapaciteta za oporabu građevnog i/ili krupnog (glomaznog) komunalnog otpada te investicijski i stručni nadzor i koordinacija zaštite na radu (nadzor do 4% ukupno prihvatljivih troškova za izvođenje radova i/ili opremanje);
 • Troškovi informiranja i vidljivosti, te troškovi usluga vezanih uz provođenje mjera za povećanje svijesti javnosti;
 • Izravni troškovi osoblja;
 • Neizravni troškovi po fiksnoj stopi do visine od 15% prihvatljivih izravnih troškova osoblja;
 • Troškovi savjetodavnih usluga koje pružaju vanjski konzultanti (do 2% prihvatljivih troškova projekta);
 • Troškovi vezani uz osiguravanje usklađenosti projekta s horizontalnim politikama EU.

     

Očekivani rezultati ulaganja (pokazatelji)

 1. Prijavitelj mora u projektnom prijedlogu iskazati dodatne/nove kapacitete koje planira uspostaviti za recikliranje otpada;
 2. Prijavitelj mora u projektnom prijedlogu iskazati projekcije smanjenja količina građevnog otpada i/ili krupnog (glomaznog) komunalnog otpada koji se odlaže na odlagališta u prvoj punoj kalendarskoj godini nakon ishođenja akta ili izmjene postojećeg akta za obavljanje djelatnosti gospodarenja otpadom;
 3. Završetak ugovora o radovima i/ili opremanju mora rezultirati izgrađenim i/ili opremljenim postrojenjem za obradu/recikliranje građevnog i/ili krupnog (glomaznog) komunalnog otpada za koje je korisnik ishodio uporabnu dozvolu i akt ili izmjenu postojećeg akta za obavljanje djelatnosti gosp. otpadom.

    

Kako Vam Deloitte može pomoći?

Možemo Vam pomoći pri identifikaciji poslovnih projekata za koje biste mogli ostvariti poticajne mjere što uključuje:

 • Sveobuhvatnu pomoć u postupku pripreme potrebne dokumentacije i podnošenja prijave za dodjelu bespovratnih sredstava po principu „ključ u ruke“;
 • Aktivno upravljanje procesom podnošenja prijave za dodjelu bespovratnih sredstava;
 • Savjetovanje i koordinacija prilikom sklapanja ugovora za korištenje bespovratnih novčanih sredstava;
 • Usluge u razdoblju realizacije ugovora (npr. proces nabave, isplata potpora, sastavljanje izvješća o tijeku projekta, itd.).
  

Kontakti

Ako ste zainteresirani za dodatne informacije u vezi s našim uslugama, molimo Vas da kontaktirate stručni tim za poticaje i potpore, u Odjelu poreznog savjetovanja:

CEHREU@deloitte.com
Tel: +385 1 2351 900

 

Kontakti

Ukoliko ste zainteresirani za više informacija o Pozivu slobodno nam se obratite na e-mail: CEHREU@deloitte.com

Je li Vam ovo bilo korisno?