Novosti

Uvođenje sustava upravljanja poslovnim procesima i kvalitetom (ISO i slične norme)

Javni poziv

EU novosti, siječanj 2019.

EU fondovi

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta objavilo je javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava za uvođenje sustava upravljanja poslovnim procesima i kvalitetom (ISO i slične norme).

Cilj poziva je dostizanje primjenjive razine standarda međunarodno priznatih razina kvalitete i sigurnosti u razmjeni roba i usluga kroz povećanje uporabe priznatih normi koje pridonose povjerenju kupaca, posebno u područjima poboljšanja kvalitete sustava upravljanja i povećanja sposobnosti za dokazivanje kvalitete sustava, čime bi se MPS-ovima olakšao pristup inozemnim tržištima i povećala konkurentnost.  

Tko može sudjelovati

Prijavitelj mora biti pravna ili fizička osoba koja je mikro, malo ili srednje poduzeće sukladno definiciji malih i srednjih poduzeća navedenoj u Uredbi (EU) 651/2014.

Prihvatljive aktivnosti

 • Ulaganje u pripremu, uvođenje i certificiranje sustava upravljanja (kvalitetom ili poslovnim procesima ili uslugama) prema zahtjevima međunarodno priznatih norma za sustave upravljanja ili iz područja usluga (ISO);
 • Ulaganje u pripremu, uvođenje i certificiranje sustava upravljanja (kvalitetom ili poslovnim procesima ili uslugama) prema zahtjevima tržišno priznatih certifikacijskih shema (poput FSC i/ili PEFC certifikacija, BRC norme, KOSHER, HALAL i sl.).

Prihvatljivi troškovi

 • Troškovi savjetodavnih usluga za pripremu dokumentacije nužne za uvođenje sustava upravljanja kojim će se omogućiti stjecanje certifikata (snimak stanja, definicija projekta, model sustava i postavljanje ciljeva) nabava (kupnja) norma;
 • Edukacija djelatnika neophodna za uvođenje sustava upravljanja koji je/su predmet projektnog prijedloga;
 • Troškovi certificiranja sustava upravljanja poslovnim procesima i kvalitetom;
 • Troškovi vezani uz vidljivost projekta, odnosno isključivo uz obvezu prijavitelja da objavi činjenicu da EU sufinancira projekt te d se radi o projektu koji se provodi u sklopu OPKK-a sufinanciranog od strane EFRR-a.

Iznos potpore

Bespovratna sredstva dodjeljivat će se putem otvorenog postupka dodjele bespovratnih sredstava do iskorištenja raspoloživih sredstava raspoloženih za ovaj Poziv.

Za ovaj Poziv raspoloživo je ukupno 38.000.000 HRK bespovratnih sredstava.

Minimalni iznos bespovratnih sredstava iznosi 50.000 HRK, a maksimalni iznos je 380.000 HRK.

Najviši intenzitet potpore određuje se prema veličini poduzeća utvrđenoj sukladno Uredbi 651/2014.

Veličina poduzetnika
Intenzitet potpore

Mikro i malo poduzeće

do 85% prihvatljivih troškova

Srednje poduzeće

do 65% prihvatljivih troškova

Prijavitelj se obvezuje iz vlastitih sredstava ili vanjskim financiranjem osigurati:

 • Sredstva za financiranje razlika između iznosa ukupnih prihvatljivih izdataka projektnog prijedloga te iznosa bespovratnih sredstava iz EFRR dodijeljenih za financiranje prihvatljivih izdataka u sklopu ovog Poziva;
 • Sredstva za financiranje ukupnih neprihvatljivih troškova unutar projektnog prijedloga.

Kontakti

Ukoliko ste zainteresirani za više informacija o Pozivu slobodno nam se obratite na e-mail: CEHREU@deloitte.com

Kako Vam Deloitte može pomoći?

Možemo Vam pomoći pri identifikaciji poslovnih projekata za koje biste mogli ostvariti poticajne mjere što uključuje:

 • Sveobuhvatnu pomoć u postupku pripreme potrebne dokumentacije i podnošenja prijave za dodjelu bespovratnih sredstava po principu „ključ u ruke“;
 • Aktivno upravljanje procesom podnošenja prijave za dodjelu bespovratnih sredstava;
 • Savjetovanje i koordinacija prilikom sklapanja ugovora za korištenje bespovratnih novčanih sredstava;
 • Usluge u razdoblju realizacije ugovora (npr. proces nabave, isplata potpora, sastavljanje izvješća o tijeku projekta, itd.).
 • Reviziju poštivanja obveza iz postojećih ugovora o potporama.

Kontakti:

Ako ste zainteresirani za dodatne informacije u vezi s našim uslugama, molimo Vas da kontaktirate stručni tim za poticaje i potpore, u Odjelu poreznog savjetovanja:

CEHREU@deloitte.com
Tel: +385 1 2351 900

Je li Vam ovo bilo korisno?