Rješenja

Priprema i provedba projekata iz Programa učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.

Osnovni cilj Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali je pridonijeti rastu zapošljavanja i jačanju socijalne kohezije u Hrvatskoj. Njegova je ukupna vrijednost 1,85 milijardi eura. Program se financira iz Europskog socijalnog fonda, te je usmjeren na pomaganje ljudima da unaprijede svoje vještine i lakše se integriraju na tržište rada, borbu protiv siromaštva i socijalne isključenosti te na poboljšanje učinkovitosti javne uprave. 

Programom su utvrđene Prioritetne osi unutar kojih će se raspisivati natječaji:

  • Visoka zapošljivost i mobilnost radne snage
  • Socijalno uključivanje
  • Obrazovanje i cjeloživotno učenje
  • Pametna administracija

Kontakti

Sonja Ifković

Sonja Ifković

Direktorica u Odjelu poreznog savjetovanja

   ... Više