Rješenja

Priprema i provedba projekata iz Programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.

Programom se provodi kohezijska politika EU-a i doprinosi cilju Ulaganje za rast i radna mjesta kroz poticanje ulaganja u infrastrukturne investicije (u područjima prometa, energetike, zaštite okoliša, ICT-a) i pružanje potpore razvoju poduzetništva i istraživačkih djelatnosti. U okviru Programa Republici Hrvatskoj na raspolaganju je 6,881 milijarda eura.

Programom su utvrđene Prioritetne osi unutar kojih će se raspisivati natječaji:

  • Jačanje gospodarstva primjenom istraživanja i inovacija
  • Korištenje informacijske i komunikacijske tehnologije
  • Poslovna konkurentnost
  • Promicanje energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije
  • Klimatske promjene i upravljanje rizicima
  • Zaštita okoliša i održivost resursa
  • Povezanost i mobilnost
  • Socijalno uključivanje i zdravlje
  • Obrazovanje, vještine i cjeloživotno učenje

Kontakti

Sonja Ifković

Sonja Ifković

Direktorica u Odjelu poreznog savjetovanja

   ... Više