Rješenja

Priprema i provedba projekata iz Programa ruralnog razvoja 2014. – 2020.

Program ruralnog razvoja RH za razdoblje 2014. – 2020. vrijedan oko 2.4 milijarde EUR. Definirano je 19 mjera koje imaju za cilj povećanje konkurentnosti hrvatske poljoprivrede, šumarstva i prerađivačke industrije, ali i unaprjeđenja životnih i radnih uvjeta u ruralnim područjima uopće.

 • M1 – Prenošenje znanja i aktivnosti informiranja 
 • M2 – Savjetodavne službe, službe za upravljanje poljoprivrednim gospodarstvom i pomoć poljoprivrednim gospodarstvima
 • M3 – Sustavi kvalitete za poljoprivredne proizvode i hranu 
 • M4 – Ulaganja u fizičku imovinu 
 • M5 – Obnavljanje poljoprivrednog proizvodnog potencijala narušenog elementarnim nepogodama i katastrofalnim događajima te uvođenje odgovarajućih preventivnih aktivnosti
 • M6 – Razvoj poljoprivrednih gospodarstava i poslovanja 
 • M7 – Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima 
 •  M8 – Ulaganja u razvoj šumskih područja i poboljšanje održivosti šuma 
 • M9 – Uspostava proizvođačkih grupa i organizacija
 •  M10 – Poljoprivreda, okoliš i klimatske promjene 
 •  M11 – Ekološki uzgoj 
 • M13 – Plaćanja područjima s prirodnim ograničenjima ili ostalim posebnim ograničenjima 
 • M16 – Suradn
 • M17 – Upravljanje rizicima
 • M18 – Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku 
 • M19 – LEADER (CLLD

Kontakti

Sonja Ifković

Sonja Ifković

Direktorica u Odjelu poreznog savjetovanja

   ... Više