Usluge

Priprema projektnih prijava

EU fondovi

Bespovratna sredstva i porezne olakšice / EU fondovi / Priprema projekata / Provedba projekata / Tehnička pomoć / Edukacije

Strukturiranje projekta i izrada projektne dokumentacije

Kvalitetna priprema projekta povećava vjerojatnost dobivanja bespovratnih sredstava i/ili korištenja poreznih olakšica.

> saznajte više

Provedba projekata

Kvalitetna provedba projekta ključna je pri korištenju bespovratnih sredstava iz fondova EU-a.

> saznajte više

Edukacije

Vjerujemo kako je stjecanje novih znanja i kontinuirana edukacija ključ svakog uspjeha.

> saznajte više

Tehnička pomoć

Jačanje administrativnih kapaciteta na državnoj, regionalnoj i lokalnoj razini ključno je za povećanje apsorpcije EU sredstava.

> saznajte više

Kontakt

Ukoliko ste zainteresirani za više informacija slobodno nam se obratite na e-mail: CEHREU@deloitte.com