Usluge

Reference

Poslovno savjetovanje na području poticaja i potpora

Tijekom 2017., 2018. i 2019. godine Deloitte je pripremio projektne prijedloge ukupne vrijednosti više od 495 milijuna kuna, proveo projekte vrijednosti 50 milijuna kuna te je educirao više od 700 osoba, a usluge tehničke pomoći trenutno pružamo na projektima vrijednosti veće od 955 milijuna kuna.

Priprema projektnih prijedloga

2019.

 • Internacionalizacija poslovanja MSP-ova - Faza 2, vrijednost projekta 221.925,00 HRK, Grad Zagreb
 • Konkurentnost turističkog gospodarstva, vrijednost projekta 84.904,67 HRK, Splitsko-dalmatinska županija
 • Prijava za stjecanjem statusa Nositelja poticaja temeljem Zakona o poticanju ulaganja (NN 102/15) , vrijednost projekta 86.250.000,00 HRK, Krapinsko-zagorska županija
 • Inovacije noosnovanih MSP-ova - Faza 2, vrijednost projekta 1.869.284,61 HRK, Grad Zagreb
 • Internacionalizacija poslovanja MSP-ova - Faza 2, vrijednost projekta 996.500,00 HRK, Istarska županija
 • Prijava za stjecanjem statusa Nositelja poticaja temeljem Zakona o poticanju ulaganja (NN 102/15), vrijednost projekta 8.157.200,00 HRK, Grad Zagreb
 • Certifikacijom proizvoda do tržišta, vrijednost projekta 774.000,00 HRK, Istarska županija

2018.

 • Poboljšanje konkurentnosti i učinkovitosti MSP-a kroz informacijske i komunikacijske tehnologije (IKT) -2, vrijednost projekta 754.012,50 HRK, Grad Zagreb
 • Poboljšanje konkurentnosti i učinkovitosti MSP-a kroz informacijske i komunikacijske tehnologije (IKT) -2, vrijednost projekta 684.125,00 HRK, Grad Zagreb
 • Poboljšanje konkurentnosti i učinkovitosti MSP-a kroz informacijske i komunikacijske tehnologije (IKT) -2, vrijednost projekta 758.613,75 HRK, Grad Zagreb
 • Poboljšanje konkurentnosti i učinkovitosti MSP-a kroz informacijske i komunikacijske tehnologije (IKT) -2, vrijednost projekta 345.500,00 HRK, Grad Zagreb
 • Poboljšanje konkurentnosti i učinkovitosti MSP-a kroz informacijske i komunikacijske tehnologije (IKT) -2, vrijednost projekta 398.513,75 HRK,  Brodsko-posavska županija
 • Poboljšanje konkurentnosti i učinkovitosti MSP-a kroz informacijske i komunikacijske tehnologije (IKT) -2, vrijednost projekta 200.053,53 HRK, Karlovačka županija
 • Poboljšanje konkurentnosti i učinkovitosti MSP-a kroz informacijske i komunikacijske tehnologije (IKT) -2, vrijednost projekta 647.777,50 HRK, Istarska županija
 • Uvođenje sustava upravljanja poslovnim procesima i kvalitetom (ISO i slične norme), vrijednost projekta 113.045,03 HRK, Grad Zagreb
 • Prijava za stjecanjem statusa Nositelja poticaja temeljem Zakona o poticanju ulaganja (NN 102/15), vrijednost projekta 75.000.000,00 HRK, Grad Zagreb
 • Prijava za stjecanjem statusa Nositelja poticaja temeljem Zakona o poticanju ulaganja (NN 102/15), vrijednost projekta 90.000.000,00 HRK, Splitsko-dalmatinska županija
 • Izrada Poslovnog plana kao dijela 2. provedbene faze projekta izrade koncepta interpretacije, vrijednost projekta 62.500,00 HRK, Karlovačka županija
 • Certifikacijom proizvoda do tržišta, vrijednost projekta 299.525,00 HRK, Varaždinska županija
 • WWW vaučeri za MSP-ove, vrijednost projekta 123.125,00 HRK, Grad Zagreb
 • WWW vaučeri za MSP-ove, vrijednost projekta 197.375,00 HRK, Istarska županija
 • Program LIFE, faza I., vrijednost projekta 19.256.280,00 HRK, Grad Zagreb i područje Republike Hrvatske
 • Prijava za stjecanjem statusa Nositelja poticaja temeljem Zakona o poticanju ulaganja (NN 102/15), vrijednost projekta 665.457,00 HRK, Splitsko-dalmatinska županija
 • ESIF Mali investicijski zajam, vrijednost projekta 370.000,00 HRK, Splitsko-dalmatinska županija
 • Povećanje energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije u proizvodnim industrijama, vrijednost projekta 3.512.547,13 HRK, Grad Zagreb
 • Investicijska studija za EBRD, vrijednost projekta 11.825.000,00 HRK, Istarska županija
 • Prijava za stjecanjem statusa Nositelja poticaja temeljem Zakona o poticanju ulaganja (NN 102/15), vrijednost projekta 4.403.438,26 HRK, Grad Zagreb
 • Prijava za stjecanjem statusa Nositelja poticaja temeljem Zakona o poticanju ulaganja (NN 102/15), vrijednost projekta 890.000,00 HRK, Grad Zagreb
 • Izgradnja i opremanje proizvodnih kapaciteta MSP, 6.295.328,18 HRK, Brodsko-posavska županija

2017.

 • Povećanje razvoja novih proizvoda i usluga koji proizlaze iz aktivnosti istraživanja i razvoja vrijednost projekta 63.981.286,68 HRK, Splitsko-dalmatinska županija
 • Ulaganje u Znanost i inovacije, vrijednost projekta 6.171.679,34 HRK, Grad Zagreb
 • Internacionalizacija poslovanja MSP-ova, vrijednost projekta 1.360.289,70 HRK, Grad Zagreb
 • Podrška razvoju Centara kompetencija, vrijednost projekta, 58.276.120,50 HRK, Splitsko-dalmatinska županija
 • ESIF Mali investicijski zajam, vrijednost projekta 371.527,05 HRK, Grad Zagreb
 • Komercijalizacija inovacija u poduzetništvu, vrijednost projekta 4.531.574,61 HRK, Grad Zagreb
 • Certfikacijom proizvoda do tržišta, vrijednost projekta 126.281,25 HRK, Grad Zagreb
 • Certfikacijom proizvoda do tržišta, vrijednost projekta 634.125,00 HRK, Istarska županija
 • Certfikacijom proizvoda do tržišta, vrijednost projekta 558.869,38 HRK, Grad Zagreb
 • Certfikacijom proizvoda do tržišta, vrijednost projekta 139.687,50 HRK, Grad Zagreb
 • Investicijska studija za HBOR, 2.182.820,05 HRK, Grad Zagreb
 • Prijava za stjecanjem statusa Nositelja poticaja temeljem Zakona o poticanju ulaganja (NN 102/15), vrijednost projekta 16.052.829,46 HRK, Varaždinska županija, Grad Zagreb
 • Podmjera 4.1. Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva/Operacija 4.1.2. Zbrinjavanje, rukovanje i korištenje stajskog gnojiva u cilju smanjenja štetnog utjecaja na okoliš vrijednost projekta, 12.837.135,11 HRK, Karlovačka županija
 • Podmjera 4.2. Potpora za ulaganja u preradu, marketing i/ili razvoj poljoprivrednih proizvoda, operacija 4.2.1. Povećanje dodane vrijednosti poljoprivrednim proizvodima, vrijednost projekta 11.917.861,72 HRK, Krapinsko-zagorska županija
 • Podmjera 6.1.1 Potpora za pokretanje poslovanja mladim poljoprivrednicima, vrijednost projekta 379.251,22 HRK, Zagrebačka županija
 
 
 
 

Provedba projekta i NOJN postupaka

2018.

 • Provedba EU projekta sukladno pravilima javnog poziva „Certifikacijom proizvoda do tržišta“, vrijednost projekta 299.525,00 HRK, Varaždinska županija
 • Povećanje energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije u proizvodnim industrijama, vrijednost projekta 3.512.547,13 HRK, Grad Zagreb
 • Provedba EU projekta sukladno pravilima javnog poziva „Certifikacijom proizvoda do tržišta“, vrijednost projekta 558.869,38 HRK, Grad Zagreb
 • Provedba EU projekta sukladno pravilima javnog poziva „Certifikacijom proizvoda do tržišta“, vrijednost projekta 634.125,00 HRK, Istarska županija
 • Provedba EU projekta sukladno pravilima javnog poziva „Certifikacijom proizvoda do tržišta“, vrijednost projekta 139.687,50 HRK, Grad Zagreb
 • Provedba EU projekta sukladno pravilima javnog poziva „Internacionalizacija poslovanja MSP-ova putem organizacija za poslovnu podršku“ , vrijednost projekta 1.720.000,00 HRK, Grad Zagreb
 • Provedba EU projekta sukladno pravilima javnog poziva „Internacionalizacija poslovanja MSP-ova putem organizacija za poslovnu podršku“ , vrijednost projekta 1.360.289,70 HRK, Grad Zagreb
 • Provedba EU projekta sukladno pravilima javnog poziva „E-impuls“, vrijednost projekta 412.568,33 HRK, Grad Zagreb

2017.

 • Provedba EU projekta sukladno pravilima javnog poziva „E-impuls“ , vrijednost projekt 525.450,00 HRK, Grad Zagreb
 • Provedba EU projekta sukladno pravilima javnog poziva „E-impuls“ , vrijednost projekta 440.828,65 HRK, Grad Zagreb
 • Provedba EU projekta sukladno pravilima javnog poziva „Inovacije novoosnovanih MSPa“ , vrijednost projekta 1.261.240,00 HRK, Grad Zagreb
 • Provedba EU projekta sukladno pravilima javnog poziva „Inovacije novoosnovanih MSPa“ , vrijednost projekta 816.254,75 HRK, Grad Zagreb
 • Provedba EU projekta sukladno pravilima javnog poziva „Inovacije novoosnovanih MSPa“ , vrijednost projekta 672.097,16 HRK, Grad Zagreb
 • Provedba EU projekta sukladno pravilima javnog poziva „Kompetentnost i razvoj MSP“ , vrijednost projekta 38.252.308,06 HRK, Varaždinska županija
 
 

Edukacije

2019.

 • Izrada investicijske studije s elementima poslovnog plana ("Invest Ready"), Zagreb, Primorsko-goranska županija
 • Edukacija na temu osnova analize financijskih izvještaja i izrade investicijske studije, Varaždinska županija
 • Izobrazbe/edukacije zaposlenika na temu "Praćenje i provedba projekata - monitoring i izvještavanje", Brodsko-posavska županija
 • Izobrazbe/edukacije zaposlenika na temu "Provedba i upravljanje projektom iz ESI fondova", Brodsko-posavska županija
 • Izobrazbe/edukacije zaposlenika na temu "Trening savjetnika za EU fondove", Brodsko-posavska županija
 • Izobrazbe/edukacije zaposlenika na temu "Trening za planiranje i provedbu iz ESIF", Brodsko-posavska županija
 • Izobrazbe/edukacije zaposlenika na temu "Priprema projektne prijave za ESI fondove", Brodsko-posavska županija

2018.

 • Edukacije za članove EU tima Grada Zagreba iz područja pripreme i provedbe projekata koji se sufinanciraju iz fondova EU, Grad Zagreb
 • Edukacije na temu internacionalizacije poslovanja malih i srednjih poduzeća u okviru projekta HGK "HR izvoz - s HGK do stranih tržišta", Grad Zagreb, Karlovačka županija, Varaždinska županija, Splitsko-dalmatinska županija, Šibensko-kninska županija, Zadarska županija, Brodsko-posavska županija,, Virovitičko - podravska županija, Istarska županija, Primorsko-goranska županija, Krapinsko zagorska županija, Međimurska županija, Osječko baranjska županija, Vukovarsko srijemska županija, Grad Zgareb
 • Edukacije na temu izrade investicijske studije s elementima poslovnog plana, Grad Zagreb
 • Edukacija na temu računovodstvene manipulacije, Grad Zagreb
 • Edukacija na temu izrade investicijskih studija, Grad Zagreb

2017.

 • Edukacije i mentorstvo iz područja društvenog poduzetništva i pripreme EU projekata, Grad Zagreb, Splitsko - dalmatinska, Osječko - baranjska, Primorsko - goranska županija
 • Edukacije na temu izrade poslovnog plana za poduzetnike početnike, Grad Zagreb
 • Edukacije na temu brendiranja, Grad Zagreb, Dubrovačko - neretvanska županija
 • Edukacija na temu izrade analize troškova i koristi, Varaždinska županija
 
 

Tehnička pomoć

2019.

 • Usluga kontrole građevinskih troškovnika u sklopu projekta sufinanciranog iz EU-a, Javnog poziva “Energetska obnova i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora”, Vukovarsko-srijemska županija
 • Usluga pružanja tehničke pomoći Ministarstvu u obavljanju funkcija Posredničkog tijela razine 1, područje Republike Hrvatske
 • Usluga provedbe aktivnosti promicanja horizontalnih politika - ravnopravnost žena i muškaraca i zabrana diskriminacije u sklopu projekta „Poboljšanje isplativosti i pristupa dnevnim bolnicama i/ili dnevnim kirurgijama“, Varaždinska županija
 • Pružanje usluge podrške u provedbi projekta klijenta, strateški nacionalni projekt, sektor obrazovanja, područje Republike Hrvatske
 • Konzultantske usluge za javnu nabavu, financije i pravnu pomoć za EU projekt, sektorski Naručitelj, područje Republike Hrvatske

2018.

 • Usluga provedbe aktivnosti promicanja horizontalnih politika i aktivnosti promidžbe i vidljivosti u sklopu projekta „Poboljšanje isplativosti i pristupa dnevnim bolnicama i/ili dnevnim kirurgijama“, Varaždinska županija
 • Usluga podrške Ministarstvu sukladno Uredbi o tijelima u sustavima upravljanja i kontrole korištenja Europskog socijalnog fonda, Europskog fonda za regionalni razvoj i Kohezijskog fonda, područje Republike Hrvatske
 • Izrada dokumentacije o nabavi i provedba postupaka javne nabave prema ZJN2016, u ime i za račun Naručitelja (Ministarstvo), područje Republike Hrvatske
 • Pružanje usluga podrške korisnicima na projektu BENEFICIARY LIGHT GRANT SHEMA, područje Republike Hrvatske i Mađarske
 • Izrada Studije ekonomske izvodljivosti projekta i urbanističko-arhitektonsko rješenje razvojnog projekta za klijenta, specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju, Primorsko-goranska županija

2017.

 • Izrada dokumentacije o nabavi sukladno ZJN2016 za IKT procese Naručitelja, Grad Zagreb 
 • Izrada 10 dokumentacija o nabavi (robe, radovi, usluge) sukladno ZJN2016 za EU projekt, Grad Zagreb