Usluge

Reference

Poslovno savjetovanje na području poticaja i potpora 

Od 2017. godine Deloitte je pripremio projektne prijedloge ukupne vrijednosti veće od 237 milijuna eura, proveo ili provodi projekte u vrijednosti preko 232 milijuna eura, a usluge tehničke pomoći pružio je na preko 700 postupaka javne nabave.

Provedba projekata i NOJN postupaka

2020.
 • Provedba EU projekta sukladno pravilima javnog poziva „Unapređivanje infrastrukture za pružanje socijalnih usluga u zajednici kao podrška procesu deinstitucionalizacije – druga faza“, vrijednost projekta 11.618.572,83 HRK, Splitsko-dalmatinska županija
 • Provedba EU projekta sukladno pravilima javnog poziva „Poboljšanje konkurentnosti i učinkovitosti MSP-a kroz informacijske i komunikacijske tehnologije (IKT) -2“, vrijednost projekta 220.053,53 HRK, Karlovačka županija
2019.
 • Provedba EU projekta sukladno pravilima javnog poziva „Razvoj sustava praćenja stanja očuvanosti vrsta i stanišnih tipova“, vrijednost projekta 82.427.130,98 HRK, Republika Hrvatska
 • Provedba EU projekta sukladno pravilima javnog poziva „Promicanje održivog razvoja prirodne baštine“, vrijednost projekta 34.916.730,32 HRK, Grad Zagreb
 • Provedba EU projekta sukladno pravilima javnog poziva „Poboljšanje konkurentnosti i učinkovitosti MSP-a kroz informacijske i komunikacijske tehnologije (IKT) -2“, vrijednost projekta 398.513,75 HRK, Slavonski Brod
 • Provedba EU projekta sukladno pravilima javnog poziva „Poboljšanje konkurentnosti i učinkovitosti MSP-a kroz informacijske i komunikacijske tehnologije (IKT) -2“, vrijednost projekta 345.500,00 HRK, Grad Zagreb
 • Provedba EU projekta sukladno pravilima javnog poziva „Poboljšanje konkurentnosti i učinkovitosti MSP-a kroz informacijske i komunikacijske tehnologije (IKT) -2“, vrijednost projekta 758.613,75 HRK, Grad Zagreb
 • Provedba EU projekta sukladno pravilima javnog poziva „Poboljšanje konkurentnosti i učinkovitosti MSP-a kroz informacijske i komunikacijske tehnologije (IKT) -2“, vrijednost projekta 684.125,00 HRK, Grad Zagreb
 • Provedba EU projekta sukladno pravilima javnog poziva „Poboljšanje konkurentnosti i učinkovitosti MSP-a kroz informacijske i komunikacijske tehnologije (IKT) -2“, vrijednost projekta 647.777,50 HRK, Grad Pula
 • Provedba EU projekta sukladno pravilima javnog poziva „Certifikacijom proizvoda do tržišta“, vrijednost projekta 511.260,00 HRK, Grad Pazin
 • Provedba EU projekta sukladno pravilima javnog poziva „Internacionalizacija poslovanja MSP-ova - faza 2“, vrijednost projekta 1.257.905,00 HRK, Grad Pazin
 • Provedba EU projekta sukladno pravilima javnog poziva „WWW vaučeri za MSP-ove“, vrijednost projekta 197.375,00 HRK, Grad Pazin
 • Provedba EU projekta u okviru Prioritetne osi 4 – „Dobro upravljanje“ Specifičnog cilja 11.i.2. „Unaprjeđenje kapaciteta i funkcioniranja pravosuđa kroz poboljšanje upravljanja i kompetencija“ za operaciju „Unaprjeđenje kvalitete pravosuđa kroz jačanje kapaciteta zatvorskog i probacijskog sustava te sustava za podršku žrtvama i svjedocima“, vrijednost projekta 9.172.920,00 HRK, Republika Hrvatska
 • Provedba EU projekta sukladno pravilima javnog poziva „Unaprjeđenje usluga za djecu u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja“, vrijednost projekta 4.133.163,11 HRK, Grad Šibenik
 • Provedba EU projekta u okviru Prioritetne osi 4 – „Dobro upravljanje” Specifičnog cilja 11.i.1. „Povećanje djelotvornosti i kapaciteta u javnoj upravi kroz poboljšanje pružanja usluga i upravljanja ljudskim potencijalima”, vrijednost projekta 6.798.000,00 HRK, Grad Zagreb
 • Provedba EU projekta u okviru Intervencijskog plana Grada Petrinje, vrijednost projekta 40.548.110,38 HRK, Grad Petrinja
 • Provedba EU projekta sukladno pravilima javnog poziva „Izgradnja i opremanje proizvodnih kapaciteta MSP“, vrijednost projekta 6.295.328,18 HRK, Brodsko-posavska županija
 • Provedba EU projekta sukladno pravilima javnog poziva „Certifikacijom proizvoda do tržišta“, vrijednost projekta 299.525,00 HRK, Varaždinska županija 
 • Provedba EU projekta sukladno pravilima javnog poziva „Uvođenje sustava upravljanja poslovnim procesima i kvalitetom (ISO i slične norme)“, vrijednost projekta 128.535,70 HRK, Grad Zagreb
 • Podrška u provedbi EU projekta sukladno pravilima javnog poziva „Provedba Programa izobrazno-informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom”, vrijednost projekta 4.945.708,54 HRK, Grad Zagreb
2018.
 • Provedba EU projekta sukladno pravilima javnog poziva „Povećanje energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije u proizvodnim industrijama“, vrijednost projekta 3.512.547,13 HRK, Grad Zagreb
 • Provedba EU projekta sukladno pravilima javnog poziva „Certifikacijom proizvoda do tržišta“, vrijednost projekta 558.869,38 HRK, Grad Zagreb
 • Provedba EU projekta sukladno pravilima javnog poziva „Certifikacijom proizvoda do tržišta“, vrijednost projekta 634.125,00 HRK, Istarska županija
 • Provedba EU projekta sukladno pravilima javnog poziva „Certifikacijom proizvoda do tržišta“, vrijednost projekta 139.687,50 HRK, Grad Zagreb
 • Provedba EU projekta sukladno pravilima javnog poziva „Internacionalizacija poslovanja MSP-ova putem organizacija za poslovnu podršku“, vrijednost projekta 1.360.289,70 HRK, Grad Zagreb
 • Provedba EU projekta sukladno pravilima javnog poziva „E-impuls“, vrijednost projekta 412.568,33 HRK, Grad Zagreb
2017.
 • Provedba EU projekta sukladno pravilima javnog poziva „E-impuls“, vrijednost projekt 525.450,00 HRK, Grad Zagreb
 • Provedba EU projekta sukladno pravilima javnog poziva „E-impuls“, vrijednost projekta 440.828,65 HRK, Grad Zagreb
 • Provedba EU projekta sukladno pravilima javnog poziva „Inovacije novoosnovanih MSPa“, vrijednost projekta 1.261.240,00 HRK, Grad Zagreb
 • Provedba EU projekta sukladno pravilima javnog poziva „Inovacije novoosnovanih MSPa“, vrijednost projekta 816.254,75 HRK, Grad Zagreb
 • Provedba EU projekta sukladno pravilima javnog poziva „Inovacije novoosnovanih MSPa“, vrijednost projekta 672.087,16 HRK, Grad Zagreb
 • Provedba EU projekta sukladno pravilima javnog poziva „Kompetentnost i razvoj MSP“, vrijednost projekta 38.252.308,06 HRK, Varaždinska županija
    
    

Priprema projektnih prijedloga

2020.
 • Povećanje razvoja novih proizvoda i usluga koje proizlaze iz aktivnosti istraživanja i razvoja - faza II, vrijednost projekta 42.763.342,53 HRK, Grad Zagreb
2019.
 • Inovacije u S3 područjima, vrijednost projekta 4.754.301,17 HRK, Istarska županija
 • Inovacije u S3 područjima, vrijednost projekta 2.661.872,40 HRK, Istarska županija
 • CEF Telecom Call – Cybersecurity, vrijednost projekta 3.148.007,00 HRK, Grad Zagreb
 • Unapređivanje infrastrukture za pružanje socijalnih usluga u zajednici kao podrška procesu deinstitucionalizacije – druga faza, vrijednost projekta 13.372.382,15 HRK, Grad Zagreb
 • Unapređivanje infrastrukture za pružanje socijalnih usluga u zajednici kao podrška procesu deinstitucionalizacije – druga faza, vrijednost projekta 14.998.775,00 HRK, Primorsko-goranska županija
 • Unapređivanje infrastrukture za pružanje socijalnih usluga u zajednici kao podrška procesu deinstitucionalizacije – druga faza, vrijednost projekta 4.214.331,53 HRK, Grad Zagreb
 • Unapređivanje infrastrukture za pružanje socijalnih usluga u zajednici kao podrška procesu deinstitucionalizacije – druga faza, vrijednost projekta 11.642.351,34 HRK, Splitsko-dalmatinska županija
 • Unapređivanje infrastrukture za pružanje socijalnih usluga u zajednici kao podrška procesu deinstitucionalizacije – druga faza, vrijednost projekta 14.999.589,20 HRK, Krapinsko-zagorska županija
 • Uvođenje sustava upravljanja poslovnim procesima i kvalitetom (ISO i slične norme), vrijednost projekta 231.250,01 HRK, Grad Zagreb
 • Provjere prihvatljivosti 5 projekata za stjecanjem statusa Nositelja poticaja temeljem Zakona o poticanju ulaganja, vrijednost projekta 82.200.000,00 HRK, Grad Zagreb
 • Internacionalizacija poslovanja MSP-ova - Faza 2, vrijednost projekta 221.925,00 HRK, Grad Zagreb
 • Konkurentnost turističkog gospodarstva, vrijednost projekta 84.904,67 HRK, Splitsko-dalmatinska županija
 • Prijava za stjecanjem statusa Nositelja poticaja temeljem Zakona o poticanju ulaganja (NN 102/15), vrijednost projekta 91.731.857,00 HRK, Krapinsko-zagorska županija
 • Inovacije novoosnovanih MSP-ova - Faza 2, vrijednost projekta 1.869.284,61 HRK, Grad Zagreb
 • Internacionalizacija poslovanja MSP-ova - Faza 2, vrijednost projekta 1.257.905,00 HRK, Istarska županija
 • Prijava za stjecanjem statusa Nositelja poticaja temeljem Zakona o poticanju ulaganja (NN 102/15), vrijednost projekta 8.157.200,00 HRK, Grad Zagreb
 • Certifikacijom proizvoda do tržišta, vrijednost projekta 511.260,00 HRK, Istarska županija
2018.
 • Poboljšanje konkurentnosti i učinkovitosti MSP-a kroz informacijske i komunikacijske tehnologije (IKT) -2, vrijednost projekta 754.012,50 HRK, Grad Zagreb
 • Poboljšanje konkurentnosti i učinkovitosti MSP-a kroz informacijske i komunikacijske tehnologije (IKT) -2, vrijednost projekta 684.125,00 HRK, Grad Zagreb
 • Poboljšanje konkurentnosti i učinkovitosti MSP-a kroz informacijske i komunikacijske tehnologije (IKT) -2, vrijednost projekta 758.613,75 HRK, Grad Zagreb
 • Poboljšanje konkurentnosti i učinkovitosti MSP-a kroz informacijske i komunikacijske tehnologije (IKT) -2, vrijednost projekta 345.500,00 HRK, Grad Zagreb
 • Poboljšanje konkurentnosti i učinkovitosti MSP-a kroz informacijske i komunikacijske tehnologije (IKT) -2, vrijednost projekta 398.513,75 HRK, Brodsko-posavska županija
 • Poboljšanje konkurentnosti i učinkovitosti MSP-a kroz informacijske i komunikacijske tehnologije (IKT) -2, vrijednost projekta 200.053,53 HRK, Karlovačka županija
 • Poboljšanje konkurentnosti i učinkovitosti MSP-a kroz informacijske i komunikacijske tehnologije (IKT) -2, vrijednost projekta 647.777,50 HRK, Istarska županija
 • Uvođenje sustava upravljanja poslovnim procesima i kvalitetom (ISO i slične norme), vrijednost projekta 113.045,03 HRK, Grad Zagreb
 • Prijava za stjecanjem statusa Nositelja poticaja temeljem Zakona o poticanju ulaganja (NN 102/15), vrijednost projekta 75.000.000,00 HRK, Grad Zagreb
 • Prijava za stjecanjem statusa Nositelja poticaja temeljem Zakona o poticanju ulaganja (NN 102/15), vrijednost projekta 90.000.000,00 HRK, Splitsko-dalmatinska županija
 • Izrada Poslovnog plana kao dijela 2. provedbene faze projekta izrade koncepta interpretacije, vrijednost projekta 62.500,00 HRK, Karlovačka županija
 • Certifikacijom proizvoda do tržišta, vrijednost projekta 299.525,00 HRK, Varaždinska županija
 • WWW vaučeri za MSP-ove, vrijednost projekta 123.125,00 HRK, Grad Zagreb
 • WWW vaučeri za MSP-ove, vrijednost projekta 197.375,00 HRK, Istarska županija
 • Povećanje energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije u proizvodnim industrijama, vrijednost projekta 3.512.547,13 HRK, Grad Zagreb
 • Investicijska studija za EBRD, vrijednost projekta 11.825.000,00 HRK, Istarska županija
 • Prijava za stjecanjem statusa Nositelja poticaja temeljem Zakona o poticanju ulaganja (NN 102/15), vrijednost projekta 4.403.438,26 HRK, Grad Zagreb
 • Prijava za stjecanjem statusa Nositelja poticaja temeljem Zakona o poticanju ulaganja (NN 102/15), vrijednost projekta 890.000,00 HRK, Grad Zagreb
 • Izgradnja i opremanje proizvodnih kapaciteta MSP, vrijednost projekta 6.295.328,18 HRK, Brodsko-posavska županija
 • Program LIFE, faza I., vrijednost projekta 19.516.504,00 HRK, Grad Zagreb
 • Prijava za stjecanjem statusa Nositelja poticaja temeljem Zakona o poticanju ulaganja (NN 102/15), vrijednost projekta 665.457,00 HRK, Splitsko-dalmatinska županija
 • ESIF Mali investicijski zajam, vrijednost projekta 3.512.547,13 HRK, Splitsko-dalmatinska županija
2017.
 • Internacionalizacija poslovanja MSP-ova, vrijednost projekta, 1.360.289,70 HRK, Grad Zagreb
 • ESIF Mali investicijski zajam, vrijednost projekta 371.527,05 HRK, Grad Zagreb
 • Komercijalizacija inovacija u poduzetništvu, vrijednost projekta, 4.531.574,61 HRK, Grad Zagreb
 • Certifikacijom proizvoda do tržišta, vrijednost projekta, 126.281,25 HRK, Grad Zagreb
 • Certifikacijom proizvoda do tržišta, vrijednost projekta, 634.125,00 HRK, Istarska županija
 • Certifikacijom proizvoda do tržišta, vrijednost projekta, 558.869,38 HRK, Grad Zagreb
 • Certifikacijom proizvoda do tržišta, vrijednost projekta, 139.687,50 HRK, Grad Zagreb
 • Investicijska studija za HBOR, vrijednost projekta 2.182.820,05 HRK, Grad Zagreb
 • Prijava za stjecanjem statusa Nositelja poticaja temeljem Zakona o poticanju ulaganja (NN 102/15), vrijednost projekta, 16.052.829,46 HRK, Varaždinska županija
 • Podmjera 4.1. Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva/Operacija 4.1.2. Zbrinjavanje, rukovanje i korištenje stajskog gnojiva u cilju smanjenja štetnog utjecaja na okoliš, vrijednost projekta, 12.837.135,11 HRK, Karlovačka županija
 • Podmjera 4.2. Potpora za ulaganja u preradu, marketing i/ili razvoj poljoprivrednih proizvoda, operacija 4.2.1. Povećanje dodane vrijednosti poljoprivrednim proizvodima, vrijednost projekta, 11.917.861,72 HRK, Krapinsko-zagorska županija
 • Podmjera 6.1.1 Potpora za pokretanje poslovanja mladim poljoprivrednicima, vrijednost projekta, 379.251,22 HRK, Zagrebačka županija
 • Povećanje razvoja novih proizvoda i usluga koji proizlaze iz aktivnosti istraživanja i razvoja, vrijednost projekta, 63.981.286,68 HRK, Splitsko-dalmatinska županija
 • Ulaganje u Znanost i inovacije, vrijednost projekta, 6.171.679,34 HRK, Grad Zagreb
    
     

Edukacije

2020.
 • Edukacije zaposlenika na temu „Razvoj projektnog prijedloga za javne pozive koji se sufinanciraju iz fondova EU-a“, Grad Zagreb
 • Edukacije zaposlenika na temu „Studija (pred)izvodljivosti i analiza troškova i koristi (CBA)“, Grad Zagreb
 • Edukacije zaposlenika na temu „Provedba i upravljanje projektom iz ESI fondova“, Grad Zagreb
2019.
 • Mogućnost sufinanciranja poduzetničkih projekata, Varaždinska županija
 • Učinkovito upravljanje naplatom, Grad Zagreb
 • Poslovna učinkovitost – Kontroling konferencija – Postavljanje procesa naplate, Grad Zagreb
 • Izrada investicijske studije s elementima poslovnog plana („Invest Ready“), Zagreb, Primorsko-goranska županija
 • Edukacija na temu osnova analize financijskih izvještaja i izrade investicijske studije, Varaždinska županija
 • Izobrazbe/edukacije zaposlenika na temu „Praćenje i provedba projekata - monitoring i izvještavanje“, Brodsko-posavska županija
 • Izobrazbe/edukacije zaposlenika na temu „Provedba i upravljanje projektom iz ESI fondova“, Brodsko-posavska županija
 • Izobrazbe/edukacije zaposlenika na temu „Trening savjetnika za EU fondove“, Brodsko-posavska županija
 • Izobrazbe/edukacije zaposlenika na temu „Trening za planiranje i provedbu iz ESIF“, Brodsko-posavska županija
 • Izobrazbe/edukacije zaposlenika na temu „Priprema projektne prijave za ESI fondove“, Brodsko-posavska županija
2018.
 • Edukacije za članove EU tima Grada Zagreba iz područja pripreme i provedbe projekata koji se sufinanciraju iz fondova EU, Grad Zagreb
 • Edukacije na temu internacionalizacije poslovanja malih i srednjih poduzeća u okviru projekta HGK „HR izvoz - s HGK do stranih tržišta“, Grad Zagreb, Karlovačka županija, Varaždinska županija, Splitsko-dalmatinska županija, Šibensko-kninska županija, Zadarska županija, Brodsko-posavska županija,, Virovitičko - podravska županija, Istarska županija, Primorsko-goranska županija, Krapinsko zagorska županija, Međimurska županija, Osječko baranjska županija, Vukovarsko srijemska županija
 • Edukacije na temu izrade investicijske studije s elementima poslovnog plana, Grad Zagreb
 • Edukacija na temu računovodstvene manipulacije, Grad Zagreb
 • Edukacija na temu izrade investicijskih studija, Grad Zagreb
2017.
 • Edukacije i mentorstvo iz područja društvenog poduzetništva i pripreme EU projekata, Grad Zagreb, Splitsko - dalmatinska, Osječko - baranjska, Primorsko - goranska županija
 • Edukacije na temu izrade poslovnog plana za poduzetnike početnike, Grad Zagreb
 • Edukacije na temu brendiranja, Grad Zagreb, Dubrovačko - neretvanska županija
 • Edukacija na temu izrade analize troškova i koristi, Varaždinska županija
    
    

Tehnička pomoć

2019.
 • Ex-post pregled provedenih postupaka javne nabave u okviru EU projekata, područje Republike Hrvatske
 • Izrada dokumentacija o nabavi te pregled i ocjena ponuda (robe, radovi, usluge) sukladno ZJN2016 za EU projekt, Šibensko-kninska županija
 • Priprema i provedba postupaka javne nabave sukladno ZJN 2016 za EU projekt, Zadarska županija
 • Priprema i provedba postupaka javne nabave sukladno ZJN 2016, Grad Zagreb
 • Izrada dokumentacija o nabavi te pregled i ocjena ponuda (robe, radovi, usluge) sukladno ZJN2016 za EU projekt, Grad Zagreb
 • Izrada dokumentacija o nabavi te pregled i ocjena ponuda (robe, radovi, usluge) sukladno ZJN2016 za EU projekt, Grad Zagreb
 • Izrada dokumentacija o nabavi te pregled i ocjena ponuda (robe, radovi, usluge) sukladno ZJN2016 za EU projekt, Vukovarsko-srijemska županija
 • Izrada dokumentacija o nabavi te pregled i ocjena ponuda (robe, radovi, usluge) sukladno ZJN2016 za EU projekt, Grad Šibenik
 • Izrada dokumentacija o nabavi te pregled i ocjena ponuda (robe, radovi, usluge) sukladno ZJN2016 za EU projekt, Republika Hrvatska
 • Izrada prijedloga osnovnih kriterija zelene javne nabave za EU sufinancirani projekt, Primorsko-goranska županija
 • Pružanje usluga tehničke pomoći Ministarstvu regionalnog razvoja i fondova Europske unije sukladno Uredbi o tijelima u sustavima upravljanja i kontrole korištenja Europskog socijalnog fonda, Europskog fonda za regionalni razvoj i Kohezijskog fonda, Republika Hrvatska
 • Ocjena kvalitete (evaluacija) 4 projektna prijedloga u okviru inozemne tehničke pomoći iz Norveškog financijskog mehanizma, Republika Hrvatska
 • Pružanje usluga tehničke pomoći Ministarstvu zaštite okoliša i energetike u obavljanju funkcija Posredničkog tijela razine 1, područje Republike Hrvatske
 • Usluga provedbe aktivnosti promicanja horizontalnih politika - ravnopravnost žena i muškaraca i zabrana diskriminacije u sklopu EU projekta „Poboljšanje isplativosti i pristupa dnevnim bolnicama i/ili dnevnim kirurgijama“, Varaždinska županija
 • Pružanje usluga tehničke pomoći iz područja javne nabave u sklopu provedbe EU projekta, strateški nacionalni projekt, sektor obrazovanja, područje Republike Hrvatske
 • Pružanje usluga tehničke pomoći iz područja javne nabave, financija i pravna pomoć za EU projekt, sektorski Naručitelj, područje Republike Hrvatske
2018.
 • Usluga provedbe aktivnosti promicanja horizontalnih politika i aktivnosti promidžbe i vidljivosti u sklopu EU projekta „Poboljšanje isplativosti i pristupa dnevnim bolnicama i/ili dnevnim kirurgijama“, Varaždinska županija
 • Pružanje usluga tehničke pomoći podrške Ministarstvu regionalnoga razvoja i fondova Europske unije sukladno Uredbi o tijelima u sustavima upravljanja i kontrole korištenja Europskog socijalnog fonda, Europskog fonda za regionalni razvoj i Kohezijskog fonda, područje Republike Hrvatske
 • Izrada dokumentacije o nabavi i provedba postupaka javne nabave prema ZJN2016, u ime i za račun Naručitelja (Ministarstvo znanosti i obrazovanja), područje Republike Hrvatske
 • Pružanje usluga tehničke pomoći korisnicima na projektu BENEFICIARY LIGHT GRANT SHEMA, područje Republike Hrvatske i Mađarske
 • Izrada Studije ekonomske izvodljivosti projekta i urbanističko-arhitektonsko rješenje razvojnog projekta za klijenta, specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju, Primorsko-goranska županija
2017.
 • Izrada dokumentacije o nabavi sukladno ZJN2016 za IKT procese Naručitelja, Grad Zagreb
 • Izrada 10 dokumentacija o nabavi (robe, radovi, usluge) sukladno ZJN2016 za EU projekt, Grad Zagreb  
   

Kontakti

Ukoliko ste zainteresirani za više informacija slobodno nam se obratite na e-mail: CEHREU@deloitte.com