Usluge

Strukturiranje projekta i izrada projektne dokumentacije

EU fondovi

Bespovratna sredstva i porezne olakšice / EU fondovi / Priprema projekata / Provedba projekata / Tehnička pomoć / Edukacije

Kvalitetna priprema projekta povećava vjerojatnost dobivanja bespovratnih sredstava i/ili korištenja poreznih olakšica

Deloitte nudi sveobuhvatnu podršku u razvoju projektnih ideja i prijedloga te postupku pripreme i podnošenja projektne prijave za dodjelu bespovratnih sredstava i/ili korištenje poreznih olakšica i potpora i/ili financijskih instrumenata EU-a.

Kvalitetna priprema projektnog prijedloga povećava vjerojatnost dobivanja bespovratnih sredstava ili poreznih olakšica te olakšava kasniju provedbu projekta i iskorištavanje cjelokupnog ugovorenog iznosa.

Usluge pripreme projektnih prijava uključuju:

  • pripremu projektnog prijedloga i cjelokupne prijavne dokumentacije po principu „ključ u ruke“ – EU fondovi
  • pripremu prijava za korištenje poreznih olakšica u segmentu investicijskih i razvojnih ulaganja te istraživačko-razvojnih projekata temeljem Zakona o poticanju ulaganja i Zakona o državnoj potpori za istraživačko-razvojne projekte
  • izradu studija izvodljivosti s analizom troškova i koristi (CBA)
  • pripremu i izradu strateških planova razvoja (strategije)
  • izradu poslovnih planova
  • pronalazak izvora financiranja projekata i poslovanja (venture capital, poslovni anđeli, krediti HBOR-a i komercijalnih banaka, ESIF krediti i jamstva Hamag Bicro-a…).

Kontakti

Ukoliko ste zainteresirani za više informacija slobodno nam se obratite na e-mail: CEHREU@deloitte.com