Usluge

Strukturiranje projekta i izrada projektne dokumentacije

EU fondovi

Deloitte nudi sveobuhvatnu podršku u razvoju projekta te postupku pripreme i podnošenja projektne dokumentacije za dodjelu bespovratnih sredstava.

Usluge pripreme i izrade projektne dokumentacije uključuju:

  • savjetovanje na području pisanja prijava za javne natječaje Europske unije (bespovratna sredstva)
  • priprema cjelokupne prijavne dokumentacije kod prijava na natječaje za dodjelu bespovratnih sredstava (EU fondovi, nacionalni izvori, međunarodni natječaji)
  • izrada studija izvodljivosti s analizom troškova i koristi
  • priprema i izrada strateških planova razvoja
  • izrada poslovnih planova
  • pronalazak izvora financiranja projekata i poslovanja (venture capital, poslovni anđeli, krediti HBOR-a i komercijalnih banaka,…)