Usluge

Usklađenost s carinskim propisima i propisima koji reguliraju PDV

Deloitteove usluge za Europsku uniju

Hrvatski poduzetnici, osobito oni koji trguju s partnerima iz Europske unije, morat će svoje svakodnevne poslovne procese uskladiti sa zahtjevima koji su posljedica punopravnog članstva Hrvatske u Europskoj uniji.

U smislu carina i PDV-a, transakcije s partnerima iz Europske unije više se neće tretirati kao uvoz, odnosno izvoz, već kao trgovanje unutar Zajednice. S tim u skladu, trgovinski partneri će umjesto dosadašnje obveze poštivanja uvozno-izvoznih formalnosti biti dužni usvojiti pravila izvještavanja propisana mjerodavnim zakonima i podzakonskim aktima.

Deloitte može svojim timom stručnjaka klijentima pomoći da udovolje zahtjevima prije i nakon procjene te dati dragocjen doprinos postavljanjem i uvođenjem novih poslovnih modela.

U naše glavne usluge iz područja PDV-a i carina ubraja se opći projekt koji se odvija u tri faze:

  • mapiranje PDV-a
  • projekcija utjecaja odredaba novih zakona i propisa na poslovne procese poslovnog subjekta te preporuke u vezi sa strateškim promjenama
  • pomoć i savjeti u fazi implementacije.