Deloitteova istraživanja

Šesto globalno MSFI bankarsko istraživanje

Nema trenutka do sadašnjeg

Šesto globalno MSFI bankarsko istraživanje fokusira se na to kako se organizacije bave vezanim tehničkim zahtjevima i izazovima u modeliranju vezano za umanjenje vrijednosti, te nastoje klijentima, regulatorima i širem tržištu pružiti uvid u trenutno razmišljanje širom sektora.

Ključni nalazi istraživanja uključuju:

  • Ukupni procijenjeni programski budžeti nastavljaju rasti. Ipak, više od tri četvrtine tih budžeta tek trebaju biti potrošene, s manje od dvije godine do datuma tranzicije.
  • Skoro polovina banaka misli da nemaju dovoljne tehničke resurse za iznošenje projekta MSFI 9 i skoro četvrtina njih misli da neće biti dovoljno sposobnih resursa dostupnih na tržištu za pokrivanje nedostataka.
  • 60% banaka nije ili ne može kvantificirati utjecaj prelaska na MSFI 9. Od banaka koje su dale odgovor, većina procijenjuje da će se ukupna rezerviranja za umanjenje vrijednosti povećati do 25% širom klasa imovine.
  • 70% ispitanika predviđa smanjenje do 50 bps u omjeru osnovnog Tier 1 kapitala zbog MSFI-ja 9. Velika većina još uvijek ne zna kako će regulatori ugraditi brojke MSFI 9 u regulatorne procjene kapitala.
  • Većina onih koji formiraju cijene očekuju da će kretanje ka ECL modelu imati utjecaj na cijene proizvoda, dok većina onih koji plaćaju misle da nije vjerovatno da će to imati utjecaja na cijene proizvoda.
  • Općenito, otprilike polovina ispitanika nije sigurna u vezi s odgovorom na mnoga ključna pitanja o dizajnu modeliranja, što bi moglo odgoditi MSFI 9 programe banaka.
  • Kvaliteta podataka i posebno dostupnost lifetime PD-a prilikom odobrenja odražavaju najveću zabrinutost većine banaka u vezi podataka.
  • Usprkos zahtjevima MRS 8 i preporukama EDTF, preko 40% banaka ne planira objaviti kvantitativne informacije prije 2018. godine.

Za preuzimanje slideova istraživanja, molimo posjetite Deloitte.com.

Je li Vam ovo bilo korisno?