Kreiranje novih puteva - Sljedeća evolucija u inovaciji financijskih usluga

Deloitteova istraživanja

Kreiranje novih puteva: Sljedeća evolucija u inovaciji financijskih usluga 

Izvješće Deloittea i Svjetskog gospodarskog foruma

Svjetski gospodarski forum i Deloitte nedavno su pokrenuli izradu bijele knjige pod nazivom Kreiranje novih puteva: Sljedeća evolucija u inovaciji financijskih usluga, u kojoj se ispituju višestruki učinci koje će nove tehnologije imati na sektor financijskih usluga kada se one objedine i strateški iskoriste za suočavanje s ključnim poslovnim izazovima. Studijom su obuhvaćene tri strukturne sektorske promjene koje će, prema našem mišljenju, u konačnici dovesti do novih objedinjenih tehnologija:

  • Promjena dinamike tržišnog natjecanja
    Na koji će način objedinjene tehnologije utjecati na vlasništvo kapaciteta, raspodjelu odgovornosti i međusektorsku suradnju?
  • Rušenje starih prepreka
    Na koji će se način financijske institucije suočiti s nenamjernim posljedicama uvođenja tehnologije, a istodobno se predmetnim tehnologijama služiti s ciljem održavanja stabilnosti, likvidnosti i sigurnog upravljanja u cjelokupnom sektoru?
  • Suočavanje sa sistemskim izazovima u sektoru
    Na koji ćemo način osigurati sigurno uvođenje novih tehnologija i upravljati etičkim, društvenim i ekološkim izazovima koje one sa sobom nose?

Osim toga, u izvješću se raspravlja i o četiri “smjera inovacije” koji mogu pomoći u definiranju organizacije financijske institucije budućnosti te je istaknut niz primjera uporabe specifičnih za šest ključnih sektora industrije financijskih usluga.

Je li Vam ovo bilo korisno?