Novosti

Novosti u financijskom sektoru

FSI novosti, studeni 2013.

U ovom broju Deloitte Novosti u financijskog industriji prezentiramo Vam dugo očekivani nacrt novog standarda za ugovore o osiguranju koji bi trebao uspostaviti nova pravila u računovodstvu osiguranja. Deloitte je u drugoj polovici 2012. godine proveo osmo Globalno istraživanje upravljanja rizicima, procjenjujući programe upravljanja rizicima i planirana poboljšanja koji bi također mogli dati neke smjernice našoj regiji s obzirom da smo također suočeni sa sličnim problemima koji su prisutni na globalnoj razini. Od ostalih tema, aktualni su procjena ekonomskih učinaka online plaćanja u EU27 zemljama te repozicioniranje fokusa unutarnje revizije u financijskom sektoru Ujedinjenog Kraljevstva.

Globalno ispitivanje o upravljanju rizicima

Globalno ispitivanje o upravljanju rizicima Deloitteovo globalno ispitivanje o upravljanju rizicima donosi u svom osmom izdanju ocjene programa za upravljanje rizicima, planirana unaprjeđenja i izazove koji i dalje predstoje 86 financijskim institucijama koje su obuhvaćene ispitivanjem i kroz koje su zastupljene brojne zemljopisne regije, veličine mjereno po aktivi, kao i gospodarske grane. (Više o tome pod naslovom „O ispitivanju“.)

Ispitivanje je provedeno u drugome polugodištu 2012. godine, u okolnostima daljnjih promjena u financijskom sektoru i širem gospodarstvu. Vjerujemo da bi ispitivanje moglo dati određene smjernice za našu mikroregiju, za koju smatramo da se suočava sa sličnim rizicima kao i veliki igrači, a to su usporavanje gospodarstva, nastavak krize s eurom, nezaustavljiv utjecaj reformi u regulativi, osobito nakon ulaska u Europsku uniju, pritisak na profitabilnost, stroži zahtjevi u vezi s jamstvenim kapitalom i drugo.

Unutarnja revizija u fokusu

Udruga ovlaštenih unutarnjih revizora (izvorno The Chartered Institute of Internal Auditors) nedavno je objavila upute posebno namijenjene funkciji unutarnje revizije u subjektima iz sektora financijskih usluga u Ujedinjenom Kraljevstvu, koje imaju za cilj promijeniti položaj funkcije unutarnje revizije. Unutarnja revizija će trebati preispitati svoje resurse i vještine u odnosu na kriterije postavljene u uputama te ocijeniti njihov utjecaj na plan revizije. Upute nude funkciji unutarnje revizije mogućnost da se kao mehanizam za upravljanje glavnim rizicima uspne na ljestvici važnosti ne samo unutar samih organizacija nego i u cijelom sektoru financijskih usluga. Naš članak naslova „Unutarnja revizija u sektoru financijskih usluga – novi kriteriji poredbene analize“ nastoji organizacijama pomoći u sagledavanju utjecaja ovih uputa. Iako je riječ o uputama namijenjenima tržištu Ujedinjenoga Kraljevstva, pitanje je vremena kad će se nešto slično uvesti u druge članice Europske unije.

Ekonomski utjecaj on-line plaćanja

Plaćanje putem Interneta, tzv. on-line plaćanje, igra ključnu ulogu u daljnjem rastu i razvoju europskog gospodarstva. Ono u potpunosti koristi potencijal Interneta kao trgovinske platforme potičući konkurentnost i gospodarski rast. On-line plaćanje odvija se daleko od očiju javnosti da bi omogućilo jednostavno i efikasno trgovanje putem Interneta. Deloitte je po nalogu PayPala, servisne organizacije za plaćanja putem Interneta, proveo novu studiju s ciljem ocjenjivanja ekonomskog utjecaja on-line plaćanja u 27 zemalja članica EU i utvrdio da je on-line plaćanje u BDP-u za 2012. godinu sudjelovao sa 125 milijardi eura. On-line plaćanje svojom ulogom katalizatora u omogućavanju trgovine na malo povećava inkrementalnu prodaju, potiče širenje prekogranične trgovine, malim i srednjim poduzetnicima pomaže u ulasku na tržišta, kroz izravno, neizravno ili od lidera u pojedinim granama poticano sudjelovanje utječe na gospodarstvo te polučuje ekonomske koristi širih razmjera, u koje se ubrajaju i efikasnost opskrbnog lanca, ulaganje u povezanu infrastrukturu te prikupljanje dragocjenih podataka o cijenama, transakcijama i ponašanju kupaca.

Novo područje u računovodstvu osiguranja

Projekt Odbora za Međunarodne računovodstvene standarde (skraćeno OMRS) o ugovorima o osiguranju traje već od 1997. godine. Nakon što se Odbor za financijske računovodstvene standarde (izvorno Financial Accounting Standards Board, FASB), OMRS-ov pandan u SAD-u, 2008. godine priključio projektu, projekt je prerastao u jedan od glavnih projekata približavanja tih dvaju krovnih tijela u postavljanju standarda. Prerađeni Nacrt za izlaganje iz 2013. godine (izvorno 2013 ED) najnoviji je korak u izradi cjelovitog Međunarodnog standarda financijskog izvještavanja za ugovore o osiguranju i važan potez ka finaliziranju ovoga dugotrajnoga procesa uspostavljanja novih pravila u računovodstvu osiguranja. Njime se predlaže sveobuhvatan i jedinstven računovodstveni model obračunavanja ugovora o osiguranju i uspostavljaju načela za izvještavanje o vrsti, visini, vremenu i nesigurnosti priljeva i odljeva novca po ugovorima o osiguranju. OMRS je pozvao na davanje komentara o petorima ključnim područjima kroz pristup slaganja kockica, koji je primijenjen i u Nacrtu za izlaganje iz 2010. godine.

Je li Vam ovo bilo korisno?