Studije slučaja

Novosti u financijskom sektoru

FSI novosti, studeni 2014.

U ovom broju Deloitteovih Novosti u financijskom sektoru donosimo Vam:

 • Perspektiva bankarskog sektora u Srednjoj Europi
  Izvještaj Deloittea koji se odnose na perspektivu bankarskog sektora u Srednjoj Europi u kojemu se kroz usporedbu bankarskog sektora u sjevernim i južnim zemljama Srednje Europe prikazuje detaljna analiza svake od zemalja obuhvaćenim istraživanjem (među kojima se nalazi i Hrvatska). Izvještaj prikazuje usporedne podatke i trendove, koji mogu preoblikovati bankarsku industriju u Srednjoj Europi u narednim godinama te navodi izazove i prilike u bankarskom sektoru s kojima se regija suočava.
 • Neuvrštene OTC izvedenice
  Drugi članak odnosi se na neuvrštene OTC izvedenice, odnosno istražuje dodatne troškove koji nastaju zbog dodatnih regulatornih zahtijeva koji trenutno stupaju na snagu. Izvještaj se bavi pitanjem povećanja troškova transakcija OTC izvedenica koji nastaju kao rezultat tekućih reformi te procjenjuje utjecaj tih reformi na transakcije u EU.
 • Basel 3 - Dodatno pravilo o pokazateljima zaduženosti
  Nadalje, donosimo novosti koje donosi prihvaćanje novog pravila po Baselu 3 - pravila o jamstvenom kapitalu. 
 • Bogato informacijama, siromašno znanjem
  Također, uključili smo i članak koji se bavi problemima s kojima se susreće osiguravateljska industrija u IT-u te rješenjima koja bi mogla prebroditi podatkovne barijere u toj industriji.
 • Istraživanje o povjerenju u private equity fondove u Srednjoj Europi
  Posljednji članak se bavi istraživanjem raspoloženja investitora u Srednjoj Europi u odnosu na posljednja događanja u regiji (poglavito napetosti u Ukrajini i Rusiji).

Perspektiva bankarskog sektora u Srednjoj Europi

Na putu oporavka - podjela između Sjevera i Juga

Šest godina nakon financijske krize, vidljiva je podjela u Srednjoeuropskom bankarskom sektoru između Sjevera (Poljska, Češka, Slovačka) i Juga (Mađarska, Rumunjska, Bugarska, Hrvatska, Slovenija). Podjela počinje s kvalitetom aktive, koja utječe na rast kredita kao i na troškove rizika, a time i povrata na kapital. Udio loših kredita je na Jugu mnogo veći i bio je u porastu u prethodnoj godini. Rast kredita na Sjeveru je ostao pozitivan te se u prethodnoj godini povećao, dok se na Jugu broj kredita smanjio i rast, ukoliko ga je i bilo, je bio nizak. Troškovi rizika na sjeveru su već na normalnim razinama, dok na jugu ostaju povišeni i volatilni.

U Hrvatskoj, ubrzano čišćenje bilance (ponajprije zbog strože regulative centralne banke) je uzrokovalo pad dobiti, ali s druge strane povećanje pokrivenosti i usporavanje rasta loših kredita je pripremilo pozornicu za oporavak dobiti u periodu od 2014-2016, kada se očekuje da će se ROE vratiti na 2.5% (u 2014.) i 2.9-3,7% u 2015-16.

Istraživanje pokazuje da će na Jugu M&A (Mergers & Acquisitions) porasti – samo u Hrvatskoj se očekuje da će Hypo Alpe Adria Bank biti spremna za prodaju do sredine 2015. godine, dok bi država mogla prodati i Hrvatsku poštansku banku.

Ovaj izvještaj identificira ključne pokretače profitabilnosti bankarskog sektora i rasta bilance u naredne tri godine. Izvještaj razmatra konkurentsko pozicioniranje najvećih igrača u regiji i smjer strategije banaka na tržištu Srednje Europe i pruža detaljnu analizu svake od zemalja kao i usporedne podatke i trendove, koji mogu preoblikovati bankarsku industriju u Srednjoj Europi u narednim godinama. Nadamo se da će naše istraživanje pomoći rukovoditeljima banaka da bolje razumiju izazove i prilike s kojima se regija suočava.

Neuvrštene OTC izvedenice

Novi troškovi trgovanja

Tržište neuvrštenih OTC (over-the-conter) izvedenica je podložno značajnim promjenama kako regulatorni zahtjevi iz 2009. godine stupaju na snagu. U Europi, trgovinski repozitorij (EMIR) zahtijeva da OTC izvedenice budu namirene kroz središnje druge ugovorne strane, te uvodi obvezu prijavljivanja detalja svih transakcija OTC izvedenicama i ETD-ovima (Exhange traded derivatives) trgovinskim repozitorijima. Ujedno, zbog regulative, se povećavaju kapitalni zahtjevi za namirene i nenamirene neuvrštene OTC izvedenice. Reforma OTC tržišta dalekosežna je i pokriva pet glavnih razreda imovine: kamatne stope, kredit, tečaj, robu i kapital. Argument koji ide u prilog promjenama jest da će reforma povećati transparentnost na tržištu, i smanjiti rizik za tržišne sudionike. Očekuje se da će cijena za ove reforme biti dodatni godišnji trošak od 15,5 bil. EUR za OTC tržište u EU.

Reforma će prouzrokovati rast troškova, no pitanje je za koliko te tko će snositi teret povećanja troškova. Izvještaj definira tri glavna elementa troška koja će OTC izvedenice uzrokovati u budućnosti te nudi procjene dodatnog troška za namirene ili nenamirene OTC izvedenice za te tri kategorije troška, te istražuje neke od razloga za razliku između troškova namirenih i nenamirenih OTC izvedenica. Pored ovih dodatnih troškova, tržišni dileri se mogu također suočiti i s padom prihoda, npr. ako povećanje transparentnosti bude vodilo smanjenju marže.

Svi tržišni sudionici će osjetiti utjecaj povećanja troškova OTC izvedenica: financijske druge ugovorne strane uključujući tržišne dilere, veliki kupci poput investicijskih fondova, mirovinskih fondova, hedge fondova, te osiguravajuća društva, kao i ne-financijske druge ugovorne strane kao što su tvrtke koje koriste OTC izvedenice u hedging svrhe.

Ovaj izvještaj suočava se s pitanjem povećanja troškova transakcija OTC izvedenica koji nastaju kao rezultat reformi te procjenjuje utjecaj reformi na transakcije u EU.

Saznajte više:

Članak preuzet sa D.com Irska:
OTC Derivatives
The new cost of trading

PDF brošura:
OTC Derivatives - The new cost of trading

Basel 3 - Dodatno pravilo o pokazateljima zaduženosti

Dana 3. rujna 2014. godine izdana su pravila o jamstvenom kapitalu: Jamstveni kapital i Prepravci dopunskog pravila o pokazateljima zaduženosti koja su prihvaćena od strane regulatornih tijela kao finalno pravilo. Novosti koje donosi prihvaćanje ovog pravila kao finalnog su sljedeće:

 • Učestalost kalkulacije za vanbilančne stavke se smanjuje sa dnevnih prosjeka na mjesečne prosjeke
 • Finalno pravilo je generalno u skladu sa obavijesti o predloženom donošenju pravila
 • Još uvijek ostaju neki problemi interpretacije koji se tiču derivativa i repo transakcija, kao i učestalosti i vremena kalkulacija koji se raspravljaju unutar industrijskih foruma
 • Vremenski okviri izvještavanja i datum stupanja na snagu su ostali nepromijenjeni

Finalno pravilo predstavlja važan korak no očekuju se daljnje promjene u smislu pripreme za izvještavanje, otklanjanje nedoumica oko interpretacije i sličnih problema.

Bogato informacijama, siromašno znanjem

Nadilaženje osiguravateljske zagonetke s podacima

Usavršavanje upravljanja podacima ubrzano izvire kao kompetitivna prednost u mnogim industrijama. Pioniri osiguravateljske industrije već napreduju ka visokom nivou upravljanja podacima, rastućoj pozornosti medija, i nedavne regulatorne promjene stvaraju tjeskobu među osiguravateljima svih veličina. Nakon potrošnje milijuna na unapređenje tehnologije kako bi se efektivnije natjecali u okruženju revolucionarnog napretka u industriji informacija, napori osiguravatelja još uvijek ne opravdavaju njihova očekivanja. Ipak, rješenja koja bi pomogla prebroditi podatkovne barijere su dostupna za osiguravatelje koji su spremni priznati podatke kao strateška sredstva i za dugi i kratki rok.

Istraživanje o povjerenju u private equity fondove u Srednjoj Europi

Posljednje istraživanje pokazuje pad u samopouzdanju među ljudima koji se bave rizičnim kapitalom u srednjoj Europi. Nemiri u Ukrajini i posljedične tenzije sa Rusijom su odigrali veliku ulogu u pogoršanju raspoloženja; ispitanici sve više prihvaćaju sve defenzivnije strategije. Unatoč padu samopouzdanja i raspoloženja, institucionalni investitori još uvijek vjeruju u regiju.

Ključni nalazi su:
 • Sampopouzdanje nestaje, sa indexom samopouzdanja na nivou od prije godinu dana, što se može pripisati pogoršanom ekonomskom nazadovanju i tenzijama na Istoku,
 • postotak ispitanika koji vjeruju da će se tržišne aktivnosti povećati se prepolovio u odnosu na prošlu godinu, i to na trećinu. Samo 3% ispitanika očekuje smanjenje aktivnosti, dok ostatak ne očekuje promjene,
 • generalni partneri su fokusirani na stavljanje svježih fondova da rade svoj posao.  

Saznajte više:

Članak preuzet sa globalnoih web stranica:
Across all cycles - Central Europe Private Equity confidence survey - October 2014

PDF brošura
 

Je li Vam ovo bilo korisno?