Novosti

Novosti u financijskom sektoru

FSI novosti, listopad 2014.

U ovom broju Deloitteovih Novosti u financijskog industriji prezentiramo Vam napretke u industriji osiguranja koji bi trebali osiguravateljima životnog osiguranja smanjiti troškove, omogućiti bolje upravljanje resursima te unaprijediti strategiju razvoja postojećih i budućih proizvoda.

Nadalje, navodimo članke Deloittea koji se odnose na promjene u bankarskoj industriji posebice u segmentu poslovanja s građanstvom, a odnose se na upoznavanje, razumijevanje i suočavanje s prijetnjama u tradicionalnom europskom poslovanju s građanima te razvijanje strategije inovativnosti u poslovanju s građanima.

Posljednji članak odnosi se na upotrebu analitičkih modela banaka u težnji za postizanjem veće profitabilnosti depozita. Nadamo se da će Vam materijali na ovu temu biti korisni.

U slučaju da Vas zanimaju određene teme slobodno nas kontaktirajte te ćemo ih nastojati obraditi u idućem broju.

Sadržaj:

Eksternalizacija "Zatvorenih blokova"

Kako osiguravatelji životnog osiguranja mogu smanjiti troškove i poboljšati fokus

Životno osiguranje je posao u kojem se briga o osiguranicima vodi dugo nakon prodaje polica, a osiguravatelji stalno razvijaju nove proizvode i preoblikuju svoje ponude. Dakle, osiguravatelji koji nude životno osiguranje koriste značajan dio svojih kapaciteta za servisiranje proizvoda koji se više ne koriste, ali još uvijek ima aktivnih osiguranika. Takvi proizvodi poznati su pod nazivom "zatvorenog bloka". Servis zatvorenih blokova može biti neučinkovit iz perspektive troškova i resursa. Eksternalizacija omogućuje osiguravateljima da usredotoče svoje resurse na nove proizvode. Iz tog razloga, osiguravatelji žele analizirati prikladnost eksternalizacije tih usluga. Pojam eksternalizacije zatvorenih blokova nije nov te je zapravo sve više pružatelja usluga životnog osiguranja steklo značajno iskustvo u izvršavanju takvih složenih migracija. Industrija životnog osiguranja ima jedinstvenu priliku eksternalizirati svoje zatvorene blokove kako bi se omogućila uspostava učinkovitije strukture troškova za servisiranje portfelja, bolje upravljanje resursima i omogućio fokus na sadašnje i buduće proizvode. Eksternalizacija zatvorenih blokova nije pravo rješenje za sve osiguravatelje niti za svaki proizvod, zato je važno provesti objektivnu i temeljitu procjenu mogućnosti.

Poremećaj u bankarstvu

Pet prijetnji tradicionalnom europskom bankarskom modelu - i plan za budućnost

Suočeni s izazovima financijske krize i regulatornim promjenama, bankari u sektoru poslovanja s građanstvom suočeni su i s averzijom klijenata prema bankama. Temeljne konkurentske prednosti banke su ugrožene te se moraju suočiti s teškim odlukama ukoliko žele ostati konkurentni u digitalnom dobu. Prijetnja za europske banke nije dolazak novih sudionika ili modela koji će dominirati bankarskim tržištem. Umjesto toga rizik je da će kombinacija napadača preko eko-sustava banaka postepeno narušavati njihove temeljne konkurentske prednosti što će rezultirati u mnogo manjem bankarskom sektoru – poslovanju s građanstvom. Razumijevanje i prihvaćanje ovih prijetnji ključ je dugoročne profitabilnosti poslovanja s građanstvom. Dakle, koje su prijetnje i što se može učiniti za njihovo rješavanje? Pet najznačajnijih prijetnji europskom bankarskom poslovanju s građanstvom uključuje: širenje tržišta vrijednosnih papira, novi sudionici – nova pravila, neovisni analitičari najpovoljnijih i najboljih proizvoda "tzv best buy", tehnološki izumi ključnih elemenata financijskih usluga - FinTech revolucija te ulazak tehnoloških divova na bankarsko tržište. Plan za budućnost banaka kao odgovor na navedene prijetnje u poslovanju s građanstvom uključuje: fokus na razvijanje razlikovnih prednosti u onim tržištima gdje se može stvoriti održiva konkurentska prednost, smanjenje fiksnih troškova na vrhu kreditnog ciklusa za proizvode kao što su hipoteke putem hipotekarnih agenata i komercijalne nekretnine gdje će profitabilnost padati i rasti te analiza baze podataka kako bi se doveli novi potencijalni klijenti kroz analizu iskustava koje se pružaju u drugim industrijama.  

Od tržišnog sljedbenika do tržišnog lidera u bankarstvu

Strategije inovativnosti u građanskom bankarstvu

Usprkos činjenici da tržišni sljedbenici čine najveći dio društva u bankarstvu postoji vrlo malo dostupnih smjernica o tome kako tržišni sljedbenici trebaju pristupiti inovaciji kako bi pretekli tržišne pionire.

Ako neke smjernice i postoje one se rijetko fokusiraju na financijsku industriju. Deloitte je odlučio ispuniti tu prazninu s istraživanjem koje odgovara na dva ključna pitanja s kojim se tržišni sljedbenici u financijskoj industriji suočavaju:

  1. Kako tržišni sljedbenici mogu postati tržišni lideri?
    Pregledom slučajeva u financijskoj industriji u kojima su tržišni sljedbenici pretekli tržišnog lidera otkrili smo da su se oni fokusirali na to da njihov proizvod ili usluga budu bolji, a ne jetiniji, od proizvoda ili usluge tržišnog lidera. Navedeno je postignuto dodavanjem bolje funkcionalnosti proizvoda ili bolje usluge kupcima.
  2. Kako tržišni sljedbenici to mogu postići?
    Otkriveno je da su uspješni tržišni sljedbenici u financijskoj industriji stvorili veću dodanu vrijednost od konkurenata nudeći jedinstveni miks inovacija svojih proizvoda.  

Saznajte više:

Članak preuzet sa Deloitte University Press:
From follower to leader

PDF brošura:
From follower to leader - Innovation strategies in retail financial services

Povećavanje profitabilnosti depozita

Pobijedi tržište sa primjenom naprednih analitičkih modela na svoj depozitni posao

Depoziti čine temelj poslovanja većine financijskih institucija. Ne samo da su glavni proizvod za većinu potrošača i mnogo malih poslovnih subjekata, oni također mogu ostvarivati značajan profit financijskih institucija uz odgovarajući fokus i upravljanje.

Međutim, ostvarivanje te dobiti često može biti izazov. Ljestvica je visoko postavljena od najvećih konkurenata na tržištu. Osim navedenog, novi konkurenti će vjerojatno nastaviti ulaziti na tržište. Rast depozitarnih institucija i konstantno kreiranje novih proizvoda nagriza lojalnost kupaca. Pojava online poslovnih modela stvorila je izazovnu radnu okolinu u kojoj je kontrola troškova i izvlačenje vrijednosti iz proizvoda važnije nego ikada. Navedeni faktori znače da rast i zadržavanje depozita i poboljšanje profitabilnosti predstavljaju veći izazov nego ikada.

Srećom postoje napredne analitike - moćne probabilističke i statističke tehnike koje izvlače poslovne uvide iz složenog kupca, operativnih i tržišnih podataka koji vam mogu pomoći da bolje razumijete ono što utječe na margine profitabilnosti i zadovoljstvo kupaca u vašem depozitnom poslovanju i razvijanju strategije za poboljšanje profitabilnosti.  

Je li Vam ovo bilo korisno?