Novosti

Novosti u financijskom sektoru

FSI novosti, srpanj 2014.

Početak novih procesa u nadzoru financijskih institucija 

Europsko nadzorno tijelo za bankarstvo (EBA) započelo je 7. srpnja konzultacije na temu smjernica za uobičajene postupke i novu metodologiju bodovanja u procesu nadzora i ocjenjivanja (eng. supervisory review and evaluation process, SREP) prema odredbama Direktive o kapitalnim zahtjevima (eng. kratica CRD IV).

Riječ je o do sada najcjelovitijem dokumentu koji regulira način na koji tijela za nadzor banaka u Europskoj uniji trebaju procjenjivati rizike te u kojem je fokus na rizik i adekvatnost kapitala u procesu nadzora i ocjenjivanja proširen na sveobuhvatnije ocjenjivanje poslovanja i profila rizičnosti banaka. Smjernice, utemeljene na ocjenjivanju pojedinačnih rizika, imaju za cilj postići veću usklađenost u postupku nadzora stabilnosti financijskih institucija u Europskoj uniji na pojedinačnoj razini (tzv. mikro-razini), te definirati okvir za proces nadzora i ocjenjivanja prema Jedinstvenom nadzornom mehanizmu u zoni eura, a time i pružiti prve informacije o primjeni nadzora prema tom mehanizmu u praksi.

Povodom objavljivanja dokumenta, Vishwas Khanna, savjetnik u Deloitteovom Odjelu za savjetovanje o rizicima i regulativi i Dea Markova iz Centra za strategiju regulative za Europu, Bliski istok i Afriku, objavili su na blogu UK Financial Services članak s pregledom predloženih zahtjeva ističući najvažnije promjene u samome pristupu procesu te način na koje bi se one odrazile na banke u Europskoj uniji. Članak možete pogledati ovdje.

Je li Vam ovo bilo korisno?