Predviđanja

Turbulencije predstoje

Budućnost neživotnog osiguranja

Istraži sadržaj

Turbulence ahead: the future of general insurance naziv je Deloitteova izvješća o inovacijama u disruptivnim tehnologijama i njihovom utjecaju na sektor osiguranja, koji diktiraju preobrazbu sektora kroz uvođenje osiguranja na razini ekvivalenata (eng. peer-to-peer) i širenje mreže digitalnih posrednika.

Zatim slijedi osvrt na preobrazbe izvan samog sektora osiguranja, uključujući primjenu velikih podataka i blokovnih lanaca (blockchain), te kako kombinacija spomenutih vanjskih i unutarnjih silnica tjera osiguratelje koji se bave neživotnim osiguranjem da preispitaju svoje dugoročne strategije.

Turbulence ahead: The future of general insurance
Je li Vam ovo bilo korisno?